Reklamebillede

 
 
1. Info
Produkt
Det, der skal sælges. Fx ketchup
Reklameres der for et produkt, eller et navn / et brand / et firma
Afsender Navnet på firmaet. Fx Heinz.
Medie Banner, plakat, folder, annonce i avis eller blad, internet, andet.
År Hvornår er reklamen fra?
Serie Er det en del af en reklame-serie? (Reklamekampagne)
Genre
Hvilken type reklame er der tale om?
 
2. Komposition
Indre komposition (handling)
Motiv
Hvad ser man på reklamen?
Er der en handling i billedet?
 
(Er det et kunstigt opstillet billede, eller er det taget i naturlige omgivelser?)
Konflikt
Er der en konflikt i handlingen? (noget som skal løses eller gøres)
Modtager-synsvinkel
Er billedet taget på en måde, så tilskueren har en rolle? 
Kigger personerne på billedet ud på os?
Er vi en del af det der foregår, eller er vi "fluen på væggen"?
Ydre komposition (Layout)
Blikfang Har billedet noget, som skal fange folks opmærksomhed. Fx stærke farver, nøgenhed, provokerende slogan eller andet. 
Stopeffekt Hvor stopper øjnene op og hviler?
Linjer
Hvor er det vigtige placeret i billedet?
 
Handlingslinje: Er der en linje som fører os igennem handlingen? I hvilken rækkefølge, skal man se tingene på billedet?
 
 
Er der gjort brug af Det gyldne snit?
 
Findes der andre linjer og kompositioner i billedet?:
 • Vandrette, lodrette, diagonale linjer
 • Trekantskomposition
 • Symmetrisk komposition
 • Diagonal-komposition
 • Spejlingsakse
Beskæring
Hvordan er billedet beskåret? Hvorfor?
 • Super-total, total, halvtotal, halvnær, nær, ultranær
Perspektiv
Fra hvilken kameravinkel (perspektiv) er billedet taget?
 • Frøperspektiv, normalperspektiv, fugleperspektiv
Lag
Hvad kan man se i billedets lag? Hvad er der tænkt?
 • Forgrund
 • Mellemgrund
 • Baggrund
Vægtning
Hvordan er vægten og balancen i billedet?
 • Hælder billedet? 
 • Er det tungere i den ene side? Hvorfor?
Packshot
Hvor og hvordan vises produktet på billedet?
Hvorfor har man valgt denne placering?
Grafik (placering)
Er der gjort brug af:
 • Grafik
 • Tekst
 • Firmaets logo
Hvor på billedet er det placeret?
I hvilket lag? (Forgrund, mellemgrund, baggrund)
Hvor meget fylder det?
 
3. Personer
Hvem eller hvad?
Hvem eller hvad spiller hovedrollen på billedet?
Er der en eller flere interessante personer eller ting?
 • Hvilke roller spiller personerne?
 • Hvilke roller spiller rekvisitterne? 
 • Hvordan spiller produktet en rolle i handlingen?
Branding-figur
Medvirker der en branding-figur (Brand Character)?
Fx Harry fra DSB-reklamer, Ronald MacDonald osv.
 
Er handlingen i reklamen bygget op omkring denne figur (figurdrevet fortælling), eller fungerer figuren som en slags maskot?
Karakteristik
Hovedperson: Hvem er den vigtigste person (måske flere)?
 • Hvordan ser personen ud?
 • Hvilken type? Elegant, sexet, almindelig, kikset osv.
 • Er personen kendt, ukendt, ekspert?
 • Særlige egenskaber? Troværdig, sjov, alvorlig, rolig.
Hvilken funktion har personen?
Hvorfor er denne person valgt til at sælge produktet?
 
Lav eventuelt en personkarakteristik.
 
4. Miljø / tid
Miljø
Sted:
Hvor er vi?: Diskotek, ferieparadis, skole, hospital, natur, indkøbscenter, fabrik osv.
 
Sociale forhold
Er der lagt vægt på sociale forhold: fx fattigt miljø, at være kendt, krig, overklasse, arbejdsforhold osv.
 
Omgivelser / opstilling
 • Naturlige omgivelser.
 • Kunstige omgivelser (kulisser), fx et studie.
 • En blanding.
Look
Naturligt eller kunstigt look (udseende).
Er det med vilje? Hvilken effekt giver dette look?
 
Miljø (betydning)
Hvilken rolle spiller miljøet?
Har miljøet en påvirkning på budskabet / temaet i billedet? 
Bliver miljøet brugt til at afspejle personer eller livsstil?
Har miljøet en symbolsk betydning?
Er miljøet med til at "sælge" produktet der reklameres for?
 
Har vejret eller årstiden en betydning? Fx:
Gråvejr = tristhed.
Solskin: = glæde, friskhed.
Forår = fornyelse, ungdom.
Tid
Hvornår foregår handlingen i billedet?
 
Spiller tiden en rolle eller er reklamen tidløs?
 
5. Virkemidler
Tekst
Tekstens udseende (font)
Hvordan ser teksten ud?
Se efter: Skrifttype, farve, størrelse, fed skrift, kursiv, kapitæler (store bogstaver), understregning osv.
 
Tekstens indhold:
Er der et slogan, en catchphrase, eller andre særlige sætninger?
Hvordan bruges det og hvad betyder det?
Bruges der: ordspil, rim, ironi osv.? (se sproglige virkemidler)
Er der en sammenhæng mellem tekst og billede? Hvordan?

Sprogbrug:
Er der brugt et særligt sprog for at fange opmærksomheden?
Eksempler: Ungdommeligt sprog, slang, bandeord, fagsprog voksent, barnligt, sprog fra en bestemt kultur eller stil?
Grafik
Grafik
Hvilken grafik har man brugt?
Hvordan spiller grafikken sammen med billede og tekst?
 • Grafer og diagrammer (statistik, undersøgelser)
 • Pile og streger
 • Bannere eller skilte (fx med tilbud)
 • Animationer (fx emojis, thumbs up, tegnede personer)
 • Område til længere informationstekst
 • Tekstbokse: fx stjerner, hjerter, firkanter, notesseddel
 • Andet grafik?
Logo
Er firmaets logo til stede? Hvor? Er det tydeligt?
Hvorfor har man valgt denne placering?
Hvordan spiller logoet sammen med billede og tekst?? 
Lys
Hvordan har man brugt lys som et virkemiddel? Se både efter:
 • Lys
 • Mørke
 • Skygger
Lys-typer:
Lyssætning:
Lyskilde: Lampe, sol, stearinlys osv.
Lysretning: Medlys, modlys, lys fra siden osv.
Effekter
Hvordan har fotografen forsøgt at påvirke udtrykket og stemningen i billedet ved hjælp af effekter?
 
Er billedet efterbehandlet på computer? Hvordan?
Er billedet realistisk eller kunstigt at se på?
 • Farvefilter
 • Effektfilter
 • Retouch (fx når hud eller overflader er gjort pænere)
 • Overlays (fx farvede prikker, lysstriber oven på billedet)
Kamera
Er der noget særligt ved den måde billedet er taget:
 
Tekniske virkemidler:
 • Liggende (landscape)
 • Stående (portrait)
 • Panorama
 • 3D
 • Fokusering/sløring (skarpt / uskarpt)
 • Overeksponering
 • Zoom
Andet:
 • Bevægelse: fx rystet kamera
 • Kameraets placering: fx under en seng
 • Filmet igennem et vinduesglas
 • Filmet under vand
 • Regndråber eller blod på linsen
 • Andet?
Farver
Hvordan spiller farverne en rolle i billedet?
 • Er der en eller flere dominerende farver? Hvorfor?
 • Er billedet taget i farver eller sort/hvid?
 • Bruges der komplimentærfarver?
 • Farvesymbolik? Betyder farverne noget?
 • Virker farverne kunstige eller realistiske?
Symboler
Er der genstande, tegn, skilte eller andet, som har symbolske betydninger? Fx en kuffert, et stopskilt, et kors, et flag, et æble osv.
Tone
Hvilken tone (stemning) har billedet?
Hvorfor har man valgt denne stemning?
Hvad er med til at skabe denne stemning?

Eksempler:
- Mystisk, humoristisk, positiv, energisk, barnlig, naiv, troværdig, alvorlig, sørgelig, højtidelig, videnskabelig, naturlig, overnaturlig, realistisk, overdrevet, kunstnerisk, ekslusiv, plat osv.
 
6. Fortolkning
Bruger reklamen et eller flere temaer:
Fx: Ungdom, natur, sport, frihed, danskhed, maskulinitet osv.
 
Bruger reklamen et tema som lokkemiddel:
Fx: Sex, humor, alvor, videnskab, økonomi.
Lykkes det for reklamen at skabe identifikation?
Er der tale om en af følgene reklametyper:
 • spejlingsreklame
 • prestigereklame
 • stilreklame
Kommunikations-
retning
Har reklamen blikket indad eller udad?
 
Afsenderrettet (indad): Reklamen er afsenderrettet, hvis den har blikket indad mod sig selv. Altså når den fokuserer på produktet eller firmaet der står bag.
 
Modtagerrettet (udad): Reklamen er modtagerrettet, hvis den har blikket udad mod os. Altså fokuserer på dem, der ser - og skal købe produktet.
 
Brug eventuelt også kommunikationsmodellen (kanyle-modellen)
Reklamens påvirkning
Hvordan taler reklamen til os?
 • Provokerer reklamen?
 • Skal vi tage stilling til noget?
 • Hjælper det os til at forstå noget?
 • Taler reklamefilmen til vores følelser: samvittighed, glæde, omsorg, fornuft, ubehag, medlidenhed
 • Andet?
Brug AIDA-modellen til at afgøre om det er lykkedes for afsenderen at lave en effektiv reklame.
 • A = Attention (opmærksomhed)
 • I = Interest (interesse)
 • D = Desire (ønske)
 • A = Action (handling)
Produktets værdi / EFU-model
Hvad siger reklamen om produktets værdi? Altså hvad får vi ud af at købe det der reklameres for.
 • Er der en primær værdi - fx "Du får hvidere tænder"
 • En sekundær værdi - "Du smiler mere og bliver gladere"
EFU-modellen kan også hjælpe. Her kigger man efter:
 • E = egenskaber for produktet (hvad kan det?)
 • F = fordele ved produktet
 • U = udbytte ved at eje produktet
Reklamekneb
Hvordan prøver reklamen at lokke os:
 
 • Hvordan prøver reklamen at argumentere for, at du skal købe produktet?
 • Hvilke kneb bruger den til at overbevise dig?
Andre kendte kneb
 • Medlemsfordele
 • Konkurrencer
 • Mærkedage: Black Friday, Mors Dag, Valentines Day
 • Højtids- og ferietilbud: Jul, påske, sommerferie
 • Fødselsdag, jubilæum
 • Salgstaler: "tilbud lige nu!!", Kun få tilbage" osv.
Intertekstualitet Peger reklamen bevidst på, eller låner indhold fra andre kendte sammenhænge. Fx bibelhistorier, kendte eventyr, ikoniske filmscener osv.
Mål
Hvad er reklamens mål: 
Budskab
Hvad er reklamens budskab?
Er der et primært og et sekundært budskabEksempel: 
 • Primært budskab (ofte budskabet i handlingen): "Det er træls at mangle ketchup, hvis der kommer gæster".
   
 • Sekundært budskab (Det som reklamen vil have dig til): Køb og spis ketchup!
Målgruppe
Hvem henvender reklamen sig til? Hvordan? 
Køn, alder, social klasse.
Tror du at reklamen virker på målgruppen?
 
7. Konklusion
Vurdering
Hvad synes du om reklamen? 
 • Hvilke tanker og følelser vækker reklamen i dig?
 • Blev du overbevist?
 • Har reklamen en effekt på dig? 
 • Fik du lyst til at købe produktet?
Perspektivering
Hvilke andre billeder / reklamer kan man sammenligne med?
Hvad er ens, hvad er forskelligt? Læs mere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download modellen til udfyldning

Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node