Vægtning (billeder)

Vægtning handler om, hvor de vigtige elementer i et billede er placeret. Hvis der sker mere i den ene side af et billede, kan det se ud som om, at billedet er "tungere" i den side. 

Eksempel 1

Her er et eksempel, hvor billedet er tungest i højre side.
 

Eksempel 2

Her er et andet eksempel, hvor vægten er i venstre side og selve produktet er placeret modstat - dvs. nederst i højre hjørne. Det sted, hvor der er vist et billede af produktet, kaldes: packshot.
 
 
Usynlige handlingslinier sender modtageren rundt i reklamen, for at ende i hjørnet med packshottet. Dette er ret almindeligt, og skal sikre at forbrugeren præcis ved, hvordan produktet ser ud. Packshottet på dette billede, er også med til at skabe mere ligevægt.