Konflikt

Konflikten er en slags forhindring i historien. Konflikten skal sørge for, at det ikke bliver nemt for hovedpersonen at nå sit mål. Uden en konflikt ville det blive en kedelig historie.
 
På tegningen kan du se en konflikt. Personen vil gerne have en gave, men for at få den skal han kravle over en høj mur. Dette er konflikten.
 
Der skal være noget, som gør os i tvivl om det lykkes for hovedpersonen. Noget der skaber interesse for, hvordan historien ender. Konflikten er derfor det, som driver historien fremad - konflikten skal løses, for at hovedpersonen kan nå sit mål.
 
En historie kan groft sagt deles op i 3 dele:
  1. Start: Her er der ofte et ønske eller et behov om forandring - noget er galt.
  2. Konflikt: Der opstår en konflikt. En forhindring, som personen skal klare.
  3. Præmie: Efter konflikten har hovedpersonen lært, fået eller ændret noget.

Ydre og indre konflikt

Ydre konflikt: Den ydre konflikt er den synlige konflikt, som er en del af det ydre handlingsforløb.
  • Eksempel: Rødhætte skal aflevere mad og vin til sin mormor, men først skal hun alene igennem den farlige skov og konfrontere ulven.
 
Indre konflikt: Den indre konflik er den usynlige konflikt. Her er man nødt til at kende personens indre mål eller motiv.
  • Eksempel: Rødhætte er ved at blive ældre, og skal bevise at hun kan klare sig selv. Men først skal hun møde det ukendte og farlige i livet og lære at håndtere det.

Forskel på plot, konflikt og budskab

Da det kan være svært at finde rundt i disse 3 begreber, vil vi prøve at skille dem ad her. Rødhætte bruges som eksempel, da mange kender denne historie.
  • Plottet: Dette er selve handlingen. Altså det som hovedpersonen skal. Eksempel: at Rødhætte skal igennem den farlige skov og hen til sin bedstemor.
     
  • Konflikten: Konflikten er den forhindring, der står i vejen for at hovedpersonen kan nå sit mål. Eksempel: Rødhætte møder den farlige ulv, som prøver at narre hende.

  • Budskabet (moralen): Budskabet er det historien prøver at lære os. Eksempel: At man ikke kan stole på alle man møder på sin vej, og at Rødhætte skulle have fulgt sin mors råd.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node