Konflikt

Konflikten er det, som hovedpersonen skal klare for at vende tilbage til sit normale liv eller for at nå sit mål. Det er en slags forhindring i handlingen, som forstyrrer og som står i vejen for hovedpersonen. Konflikten driver handlingen fremad.
 
Uden en konflikt ville det blive en kedelig historie.

 Eksempel

 
 
På tegningen kan du se en konflikt. Personen vil gerne have en gave, men for at få den skal han kravle over en høj mur. Dette er konflikten.
 
En historie kan groft sagt deles op i 3 dele:
 1. Start: Her er der ofte et ønske eller behov om forandring - noget er galt.
 2. Konflikt: Der opstår en konflikt. En forhindring, som personen skal klare.
 3. Præmie: Efter konflikten har hovedpersonen lært, fået eller ændret noget.

Ydre og indre konflikt

Ydre konflikt: Den ydre konflikt er en konflikt, som rammer hovedpersonen udefra. Det er den synlige konflikt, som er en del af det ydre handlingsforløb.
 • Eksempel: Rødhætte skal aflevere mad og vin til sin mormor. Den ydre konflikt er, at hun først skal alene igennem den farlige skov og konfrontere ulven.
 
Indre konflikt: Den indre konflikt er en konflikt, som rammer hovedpersonen indefra. Det er den usynlige konflikt, fordi den er inde i hovedpersonen selv. Her er man nødt til at kende personens indre mål eller motiv.
 • Eksempel: Rødhætte er ved at blive ældre, og hun vil nu bevise, at hun kan klare sig selv. Den indre konflikt er, at hun så skal være i stand til at møde det ukendte og farlige, og hun skal lære at håndtere det.

Forskel på plot, konflikt, tema og budskab

Da det kan være svært at finde rundt i disse 3 begreber, vil vi prøve at skille dem ad her. Rødhætte bruges som eksempel, da mange kender denne historie.
 • Plottet: Dette er selve handlingen. Altså det som hovedpersonen skal. Eksempel: at Rødhætte skal bringe en madkurv hen til sin bedstemor for sin mor. For at dette kan lade sig gøre, skal hun alene igennem skoven på egen hånd.
   
 • Konflikten: Konflikten er den forhindring, der står i vejen for at hovedpersonen kan nå sit mål. Eksempel: Skoven kan være et farligt sted, og uden for stierne lurer der farer (ulven). Hvis Rødhætte er for nysgerrig og glemmer at følge mors råd om at blive på stien, kan hun komme galt afsted. 
   
 • Tema: Temaet er det emne som teksten behandler. Det formuleres ofte i et eller flere enkeltstående ord. Eksempel: Pubertet, løsrivelse, ansvar osv.
   
 • Budskabet (moralen): Budskabet er det historien prøver at lære os. Eksempel: At man ikke kan stole på alle man møder på sin vej, og at Rødhætte skulle have fulgt sin mors råd.
 

Download ark til ophæng

Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node