Reklame

Reklame kommer af de latinske ord ’reclamare’, der betyder ’råbe tilbage’. Og det er netop, hvad en reklame skal.

En reklames opgave er at skabe en så stor opmærksomhed, at forbrugeren opdager det, der reklameres for. Man kan på den måde sige: "Jo bedre, man kan huske en reklame, jo bedre er den".
 

Reklamens undergenrer

Alle reklamer vil gerne gøre opmærksom på 'sig selv' - og dermed det, den reklamerer for. Men det er ikke alle reklamer, der er ude på at sælge. Nogle vil ændre din holdning, og nogle vil give dig en værdifuld information. 
 
For at skabe et overblik over de forskellige reklamer, er de her inddelt i undergenrer: 
 
Reklame-undergenrer
Den
kommercielle
reklame
Den holdningsorienterede reklame
Den
informerende
reklame
Mærkevarereklame
Reklame, der viser at produktet er en mærkevare.
 
Imageskabende reklame
Reklame, der viser et image som vi gerne vil have. Det kan fx være en livsstil eller et bestemt miljø, som vi gerne vil være en del af.
 
Positioneringsreklame
Reklame, der viser at produktet er bedre end andre produkter.
-
Holdningsskabende reklame
Reklame, der prøver at påvirke folks holdninger. Fx kampagner fra politiske partier.
 
Medmenneskelig reklame
Reklame, der spiller på vores medmenneskelighed, og som prøver at få os til at tænke på eller hjælpe andre mennesker.
Fx Røde Kors eller Kræftens Bekæmpelse
-
Informerende reklame
Reklame, der informerer om nyttig viden. Det kan være indslag i TV, hvor der gives gode råd og oplysninger om alkohol, badning og traffiksikkerhed.
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 

Modeller til overblik

Når man skal analysere en reklame, kan det være en god hjælp at benytte sig af modeller, der kan gøre det mere overskueligt (alle modeller er også tilknyttet analysehjulet til reklamer)
 
Vi har samlet en række forskellige modeller, som kan være nyttige:
 
 
 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node