Reklame

Reklame-undergenrer
Den
kommercielle
reklame
Den holdningsorienterede reklame
Den
informerende
reklame
Mærkevarereklame
Reklame, der viser at produktet er en mærkevare.
 
Imageskabende reklame
Reklame, der viser et image som vi gerne vil have. Det kan fx være en livsstil eller et bestemt miljø, som vi gerne vil være en del af.
 
Positioneringsreklame
Reklame, der viser at produktet er bedre end andre produkter.
-
Holdningsskabende reklame
Reklame, der prøver at påvirke folks holdninger. Fx kampagner fra politiske partier.
 
Medmenneskelig reklame
Reklame, der spiller på vores medmenneskelighed, og som prøver at få os til at tænke på eller hjælpe andre mennesker.
Fx Røde Kors eller Kræftens Bekæmpelse
-
Informerende reklame
Reklame, der informerer om nyttig viden. Det kan være indslag i OBS, hvor der gives gode råd og oplysninger om alkohol, badning og traffiksikkerhed.
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 

Læs også

 
 
 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node