Lag (billeder)

De 3 tre lag: forgrund, mellemgrund og baggrund kan være med til at skabe fornemmelsen af dybde i et billede, som jo ellers er fladt. Det kan også bruges til at skabe særlig opmærksomhed om ting eller personer eller hjælpe os med at forstå en handling.
 
Der er ikke altid en tydelig både forgrund, baggrund, og mellemgrund, men sommetider er det tydeligt at få øje på. Her ligger der ofte en ide bag. I film, billeder og malerier kan der være flere grunde til at placere disse lag.
Forgrund: Her kan man ofte få øje på det vigtigste i billedet. Her vil billedets vigtigste ting eller person, i mange tilfælde, være placeret.
 
Mellemgrund: Her kan man ofte se omgivelserne, som afslører hvilken sammenhæng, eller hvilket miljø vi er i. Det kan fx være bygninger, bipersoner, en markedsplads eller andet.
 
Baggrund: Her ser man ofte himmel, landskab, en væg, røg fra fjerne skorstene osv. Baggrunden er med til at skabe ekstra dybde i billedet, men kan også afgrænse fx et rum. Det kan også påvirke stemningen i billedet/maleriet.
Eksempel på lag i et maleri
 
"En Saaret Arbejder", Erik Henningsen, 1895
"En Saaret Arbejder",  Erik Henningsen, 1895
Forgrunden:
I forgrunden ser man hovedpersonen; den sårede mand på båren. Man ser også mandens ulykkelige kone, to der bærer båren og en ansat fra fabrikken. Disse personer er i forgrunden, og er vigtige for handlingen: en mand er kommet til skade.
 
Mellemgrunden:
I mellemgrunden ses en mand med en høj hat - han er muligvis direktør. Politimanden optager rapport og arbejderne kigger på. Vi ser nu, at der er tale om en arbejdsulykke og personerne viser noget om forskel på folks status i samfundet. Mellemgrunden tilføjer dermed nyttig viden til vores forståelse af maleriet.
 
Baggrunden:
I baggrunden ser vi en grusgrav med et byggeri. Vi ser en grå himmel og et nøgent landskab uden planter. Baggrunden viser altså den sårede mands farlige arbejdsplads, og den grå himmel og stemningen ellers. Man kan derfor gætte på at ulykken ikke er mandens egen skyld. Han er et offer for et ulige samfund.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node