Budskab

Et budskab er en slags besked, som en historie prøver at aflevere til læseren. Når en historie ender, eller man fx har kigget grundigt på et maleri, kan man samle op på, hvad historien/maleriet vil lære os. Dette kalder man et budskab.

Hvor er budskabet?

For at finde budskabet kan man spørge sig selv:
  • Hvad var egentlig det vigtigste, jeg fik ud af oplevelsen?
  • Var der en betydning og mening med det, som forfatteren/kunstneren fortalte?
Nogle gange er budskabet tydeligt og nemt at finde frem til. Det sker også at kunstneren selv fortæller eller giver kraftige hints til, hvad budskabet er. Men i mange historier/malerier, kan det være mindre tydeligt hvad budskabet er og det kan være op til modtageren, selv at finde ud af det. Derfor kan et budskab være subjektivt og give anledning til diskussioner.

Budskab i reklamer

I reklamer kan der både være et primært budskab og et sekundært budskab. Det primære budskab vil ofte være pointen med historien. Det sekundære budskab vil ofte være, at man skal købe det produkt, som reklamen prøver at sælge.
 
Hvis der ikke foregår en historie/handling, vil det primære budskab for det meste være at købe produktet.

Budskab eller morale

I eventyr kaldes budskabet for moralen. Morale er anderledes fra budskab, fordi det er en måde at opdrage læseren på. Moralen vil lære os noget om det at være menneske, eller hvordan man opnår det gode liv.

Forskel på plot, konflikt og budskab

Da det kan være svært at finde rundt i disse 3 begreber, vil vi prøve at skille dem ad her. Rødhætte bruges som eksempel, da mange kender denne historie.
  • Plottet: at Rødhætte skal igennem den farlige skov og hen til sin bedstemor, hvor der venter en farlig ulv, som har tænkt sig at narre Rødhætte. 
     
  • Konflikten: Konflikten skal sørge for, at det ikke bliver nemt for Rødhætte at nå sit mål. Skoven er et farligt sted og konflikten opstår, fordi hun ikke følger sin mors råd om at gå den lige vej igennem skoven. Hun føler sig lokket af at udforske skoven, og udsætter sig selv for fare (ulven).
     
  • Budskabet: at hun klarede opgaven og lærte at ulven ikke er til at stole på. Mødet med ulven var ikke til at undgå, og dette møde forandrede hende.