Budskab

Et budskab er en slags besked, som en historie prøver at aflevere til læseren. Når man har hørt en historie, kan man tænke over, hvad historien egentlig ville fortælle eller lære os. Dette kaldes budskabet.

Hvad er budskabet?

For at finde budskabet kan man spørge sig selv:
  • Hvad var egentlig det vigtigste, jeg fik ud af oplevelsen?
  • Var der en betydning og mening med det, som forfatteren/kunstneren fortalte?
Nogle gange er budskabet tydeligt og nemt at finde frem til. Det sker også at kunstneren selv fortæller eller giver kraftige hints til, hvad budskabet er. Men i mange historier/malerier, kan det være mindre tydeligt, hvad budskabet egentlig er, og det kan være op til modtageren, selv at finde ud af det. Derfor kan et budskab være subjektivt og give anledning til diskussioner.

Budskab i reklamer

I reklamer kan der både være et primært budskab og et sekundært budskab. Det primære budskab vil ofte være pointen med historien. Det sekundære budskab vil ofte være, at man skal købe det produkt, som reklamen prøver at sælge.
 
Hvis der ikke foregår en historie/handling, vil det primære budskab for det meste være at købe produktet.

Budskab i eventyr = morale

I eventyr kaldes budskabet for moralen. Der er tale om en morale, når historiens budskab prøver at opdrage på læseren. Altså forsøger at vise os, hvad der er rigtigt og forkert, og at vi helst skal synes det samme.

Forskellen på konflikt, tema og budskab

Da det kan være svært at finde rundt i disse 3 begreber, vil vi prøve at skille dem ad her.
  • Konflikten U er udfordringen som hovedpersonen står i og som personen skal igennem: Fx: Han vil gerne flytte hjemmefra, men det er meget svært.
     
  • Temaet er emnet, som teksten behandler. Temaer er ofte enkelte ord : Fx løsrivelse.
     
  • Budskabet er det som læseren skal ende op med at forstå: Fx: "Man skal vente med at flytte hjemmefra, til man er moden nok."

Download ark til ophæng

Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node