Målgruppe

En målgruppe er den gruppe af mennesker, som afsenderen forsøger at ramme eller henvende sig til. For eksempel har en ungdomsroman målgruppen: unge mennesker.
 
Forfattere, filminstruktører, journalister, digtere, sangskrivere, reklamefolk, tv-producere osv. skal være opmærksomme på, hvem målgruppen er, inden de går i gang med at lave deres værk.
 
Valg af målgruppe
Eksempel: En forfatter ønsker at skrive en ungdomsroman. Målgruppen er altså unge mennesker og de skal have mest muligt ud af at læse romanen. Forfatteren skal derfor gøre bogen relevant at læse for unge mennesker; de skal få noget ud af at læse den. Forfatteren husker derfor på, hvem målgruppen er, når der fx skal vælges tema, budskab, sprogbrug og layout på omslaget.
 
Når du skal regne målgruppen ud?
Når man skal finde ud af hvem målgruppen er, kan det være en god idé at se på emnet / temaet. Hvem vil synes at dette er interessant?
 
Se også på afsenderen. Hvem er afsenderen? Hvem tror du, afsenderen gerne vil "ramme"? Hvorfor? 

Målgrupper i reklamer

Det, at være klar over sin målgruppe, er særlig relevant i reklamer, hvor afstenderen forsøger at lave reklamen, så den rammer modtageren (forbrugeren) bedst muligt. Chancen for, at de kan sælge deres produkt bliver større, når reklamen henvender sig til dem, der har mest brug for produktet.
 
Når man arbejder med reklamer, kan man inddele målgrupper i:
  • Primære målgrupper 
  • Sekundære målgrupper  
Primær målgruppe: Den primære målgruppe er den gruppe mennesker, reklamen retter sig direkte mod. Det er den gruppe, der er tænkt på, da man levede reklamen. Der er tænkt i disses behov, økonomisk status og interesser ved markedsføringen. Ligeledes er der tænkt på hvilke symboler og virkemidler disse reagerer positivt på.
 
Sekundær målgruppe: Den sekundære målgruppe er den gruppe, som gerne vil ligne den gruppe, reklamen direkte er rettet imod. Det kan fx være en gruppe, der ikke er så rige, som den primære gruppe, men som gerne vil udtråle, at man er det. 
 
 
 
 
  
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node