Kameravinkel

Kameravinkel er der, hvor kameraet filmer fra. Kameravinkler bruges til at forstærke oplevelsen af noget man ser i filmen. Vi skelner her mellem:
  • Perspektiv
  • Kameraplacering
  • P.O.V.

1. Perspektiv 

Frøperspektiv
Kameravinkel: Der filmes nedefra.
 
Funktion: Personerne kommer til at virke større. Personerne virker hævet over den som kigger, og får dem til at se mere magtfulde eller betydningsfulde ud.
 
Normalperspektiv
Kameravinkel: Der filmes i normal højde.
 
Funktion: Man bruger normalperspektiv, hvis personen skal være i øjenhøjde med den der kigger.
 
Fugleperspektiv
Kameravinkel: Der filmes oppefra.
 
Funktion: Man bruger fugleperspektiv, når personerne skal virke mindre eller underlegne i forhold til den, der kigger. Det kan også være når, man ønsker et overblik over en situation - som dette billede.
 
 

2. Kameraplacering

Der kan være flere grunde til at placere kameraet forskellige steder. Det er en effektiv måde at forstærke noget op, som man gerne vil vise. I en film kan man fx øge oplevelsen og indlevelsen hos seeren, ved at vælge forskellige kameraplaceringer. Man kan fx give overblik over et område ved hjælp af en drone, skabe stemninger, forstærke følelser (fx klaustrofobi eller uro). Der er rigtig mange muligheder.
 
Her er nogle eksempler:  
Kran, drone, helikopter, under vand, overvågningskamera, bag et gardin, uden for et vindue, på en cykelhjelm osv.
 
 

3. P.O.V. Point of view

Dette kaldes også kamera-synsvinkel. Dette betyder at kameraet ser ud af "nogens øjne". Altså en person i filmen.
 
Kameraet ser det som personens øjne ser. Fx at personen kigger igennem et nøglehul osv.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node