Farver

Indhold

Farver som virkemiddel

Farver spiller en stor rolle, når man ønsker et bestemt udtryk i fx malerkunst, fotografering og film. Farverne kan bruges som et virkemiddel, som kan forstærke noget op, og det samme kan mangel på farver - altså sort/hvid. Her er 3 måder, man kan bruge farver på som et virkemiddel:
 
Stemningsskabende farver
Farver som bruges til at skabe stemninger. Fx romantisk, ensomt, hyggeligt, farligt osv.
 
Symbolske farver
Farver som bruges her til at påvirke betydninger. Fx kan rød betyde kærlighed.
 
Æstetiske farver
Farver som bruges til at gøre motivet smukkere eller grimmere.

Påvirkning og symbolik

Her nogle bud på, hvad farverne kan symbolisere og hvordan de kan påvirke den der kigger på dem. Læg mærke til at farverne både har positive og negative påvirkninger.
 

 

Påvirkning

Symbolik

RØD
Positiv 
Varm, kærlig, spænding, styrke

Negativ
Aggressivitet, vrede, brændende
Kærlighed, erotik, passion, revolution, advarsel, krig, blod
ORANGE
Positiv
Glæde, opmuntrende
humoristisk, venlig
 
Negativ
Frustration, umoden, ligegyldighed, mindreværd
Ild, varme, glæde, sol, livskraft
GUL
Positiv
Kreativ, logisk, glæde, optimisme
 
Negativ
Angst, jalousi, depressiv, nervøs
Fejhed, falskhed, guld, sygdom, livskraft, ungdom, sol/sommer, fornyelse
GRØN
Positiv
Harmonisk, styrkende, frisk, ny, fredelig, ligevægt
 
Negativ
Svag, stillestående, kedelig
Håb, ny start, ungdom, umoden, misundelse, egoisme, jalousi, miljørigtig, genbrug, sundhed, held
TYRKIS
Positiv
Forfriskende, beroligende
 
Negativ
Kulde, afvisende
Kulde, friskhed, uendelighed
BLÅ
Positiv
Beroligende, afslappende, logisk, sandhed, effektiv, fremskridt, orden, intelligens
 
Negativ
Melankolsk, trist,
Ro, stabilitet, orden, spirituel, visdom, tillid, kvalitet, styrke, vand
VIOLET
Positiv
Sandhed, ambitiøs, kvalitet, intuition, prestige.
 
Negativ
Nervøst, angst, depressivt, arrogant, grusomt
Uvejr, højtidelighed, spirituel / religiøs, mystik, kongelig (royal), fromhed, ære
ROSA
Positiv
Sensuel, rolig, omsorg, empati
 
Negativ
Stress, svaghed, hæmninger, urealistisk
Feminint, omsorg, fantasi, drømme
HVID
Positiv
Rolig, elegant, sofistikeret, effektivt
 
Negativ
Koldt, sårbar, tomhed, sterilt
Renhed, fred, uskyld, sart, perfekt, uberørt
GRÅ
Positiv
Balance, solid, stabil
 
Negativ
Deprimerende, kedelig, død
Tristhed, gammel, intelligens, elegant, mystisk, ensomhed
SORT
Positiv
Elegant, eksklusiv, effektiv
 
Negativ
Deprimerende, sørgelig, uhyggelig, tungt, pessimisme
Sorg, ondskab, død, forbud, rigdom
BRUN
Positiv
Tryghed, stabil, pålidelig, hjemme, komfort, ro
 
Negativ
Kedelig, usjov, stillestående
Tryghed, trivsel, jord

Komplementærfarver

I nogle billeder bruger man farver, der er modsætninger til hinanden, for at skabe balance. I fx et reklamebillede, hvor der er en dominerende farve, så vælger man ofte den modsatte farve til noget grafik - fx et prisskilt eller et slogan. Den modsatte farve kaldes komplementærfarven. På den måde træder dette grafik bedre frem og bliver mere synlig - og der er samtidig harmoni mellem farverne. 
 
Farvecirklen (Johannes Itten, 1961)
 
 
 
 
De farver der står overfor hinanden i den yderste cirklel er komplementærfarver. De er hinandens modsætninger, men også makkere. Hvis begge farver er til stede på et billede, vil der være en form for balance og harmoni.
 
Her er nogle makkerpar:
  • Grøn - rød
  • Blå - orange
  • Gul - lilla

 

Cirklens 3 forskellige dele:  

Cirklen er inddelt i 3 farvekategorier. 1. primære farver, 2. sekundære farver, tertiære farver. Modellen herunder er markeret med tal og viser de forskellige kategorier.
 
 
1. Primære farver
Gul, rød, blå. Dette er farverne i midten af cirklen. De inderste farver i cirklen er primærfarverne. De er en slags forældre til de andre farver. Alle de andre farver stammer fra- og er en blanding af dem.
 
2. Sekundære farver
Grøn, orange, lilla. Dette er farverne i den mellemste del af cirklen. Disse farve er blandinger af primærfarverne. Grøn er fx en blanding af gul og blå.
 
3. Tertiære farver
Dette er farverne i den yderste del (ringen) af cirklen. Disse farver er skabt ved at kombinere de sekundære farve. Fx "blå" får her 3 forskellige udgaver. Den mørkere blå som er sammensat af blå og lilla. Den almindelige blå som ikke er blandet, og den lidt lysere turkisblå, som er blandet af blå og grøn.
 
 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node