AIDA-modellen

AIDA er en model, som man kan analysere og fortolke reklamer med.
 
AIDA hjælper os til bedre at forstå reklamer. Modellen skal være med til at forklare, hvordan en reklame virker. Derfor er det både vigtigt for reklamefolk, og for os, der skal ”forstå” reklamerne, at kende til AIDA-modellen.
 
AIDA-modellen kan hjælpe til med at give indblik i de tanker, der har været bag reklamen.
 

AIDA står for: 

A: attention = Opmærksomhed
I: interest = Interesse
D: Desire = Ønske
A: Action = Handling
 

Brug AIDA:

 
A: Attention
Reklamens første opgave er at fange vores opmærksomhed. Reklamens evne til at fange vores opmærksomhed kaldes også blikfang
 
Spørg dig selv; hvad er det første, jeg får øje på, når jeg ser reklamen?
 
I: Interest
Det er ikke nok, at vi bliver opmærksomme. Produktet vil have, at vi bruger tid på reklamen. Lytter – ser osv. Interesserer os for reklamens indhold.
 
Spørg dig selv; hvad får dig (modtageren) til at kigge længere tid på reklamen?
 
D: Desire
Når interessen er skabt, skal reklamen sætte gang i tanker – påvirke vores følelser. Den skal give os et ønske om at eje produktet eller opleve de følelser produktet repræsenterer.
 
Spørg dig selv: hvad vil reklamen gerne have dig (modtageren) til at ønske?
 
A: Action
Reklamens sidste udfordring er at få os til at lave en konkret handling. Det vil i de fleste tilfælde sige, at vi skal købe produktet.
 
Man kan sige, at hvis de tre første kriterier er opfyldt, er der nu en chance for, at den fjerde også bliver det. 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node