Reklamefilm

 
 
1. Info
Produkt Typen og navnet på det, der reklameres for.
Afsender Navnet på firmaet der har udsendt reklamen.
Type  Reklame for et produkt, branding, kampagne.
År  Hvornår er reklamen lavet?
Serie  Er det en del af en serie af reklamefilm.
Undergenre Hvilken type reklame er der tale om? Kommerciel reklame,
holdningsorienteret reklame, informerende reklame.
Læs om genretræk i reklamer.
 
2. Komposition
Indre komposition (handling)
Type
Hvilken type reklamefilm er der tale om?
 • Narrativ: En reklamefilm med en fortælling / en historie.
 • Lyrisk: En reklamefilm baseret på stemninger/sansninger.
 • Informerende: En reklamefilm som informerer om varen, mærket, et tilbud?
 • En anden type eller en blanding af de andre tre?
Handling
Hvis der er en handling: Hvad handler reklamen om?
Er der noget særligt ved måden, den er fortalt på?
Handlingslinje
Kan reklamefilmen inddeles i forskellige sekvenser og scener?
Giv dem en overskrift. Placer dem på en handlingslinje.
Fortællekneb 
Reklamen kan være bygget op som en lille historie.
Benytter den sig af forskellige fortællekneb
Ydre komposition (udseende)
Stil / image Har reklamen et særligt udseende, en stil eller et image?
Grafik / Logo
Bruges der grafiske elementer? Fx tekst, tilbudsbanner, animationer, grafer osv.
Er firmaets logo til stede. Hvornår, hvordan?
Tekst (indhold)
Er der et slogan, catchphrase, eller andre særlige sætninger.
Bruges der: ordspil, ironi, humor, rim osv. (Læs mere om Sproglige virkemidler)
 
3. Personer
Hvem eller hvad?
Hvem og hvad ser man i reklamen?
Er der en eller flere personer?
 • Hvilke roller spiller personerne? 
 • Hvilke roller spiller rekvisitterne?
 • Hvordan spiller produktet en rolle i handlingen?
Branding-figur
Medvirker der en branding-figur (Brand Character)?
Fx Harry fra DSB-reklamer, Ronald MacDonald osv.
 
Er handlingen i reklamen bygget op omkring denne figur (figurdrevet fortælling), eller fungerer figuren som en slags maskot?
Karakteristik
Hovedperson: Hvem er den vigtigste person (måske flere)?
 • Hvordan ser personen ud?
 • Hvilken type? Elegant, sexet, almindelig, kikset osv.
 • Er personen kendt, ukendt, ekspert?
 • Særlige egenskaber? Troværdig, sjov, alvorlig, rolig.
Hvilken funktion har personen?
Hvorfor er denne person valgt til at sælge produktet?
 
Lav eventuelt en personkarakteristik.
Personudvikling
Er der en - eller flere personer, der gennemgår en udvikling i reklamefilmen?
 
Bliver han/hun/de klogere eller ændrer sig?
Er der tale om en overgang, en forandring, et statusskift, andet?
 
Brug eventuelt disse værktøjer:
Fortæller / vært
Er der en fortæller eller en vært?
Er der en voiceover? (stemme)
 
Hvad er fortællerens rolle? Hvilken funktion?
 
4. Miljø / tid
Miljø
Hvor foregår handlingen: Fx Diskotek, Paradis, skole, hospital, natur, laboratorie osv. 
 
Er der lagt vægt på sociale forhold: Fx rigdom, ensomhed, arbejdsløshed, karriereliv, fattigdom osv.
 
 
Hvor er filmen optaget?: i naturlige omgivelser, filmstudie (kulisser), computer fremstillet osv. 
Miljø (betydning)
Hvilken betydning har miljøet for personer og handlingen?
Bliver miljøet brugt til at afspejle personen?
 
Hvorfor har man valgt dette miljø?
Tid
Hvornår foregår handlingen?
Betyder den valgte tid noget?
Er reklamen tidløs?
 
5. Virkemidler
Billed-kompositioner
Vælg 2-3 relevante steder til en kort billedanalyse. Du kan fx tage screenshots, eller vælge en meget kort filmsekvens.
Filmtekniske virkemidler
Find eksempler, hvor instruktøren bruger filmtekniske virkemidler til at forstærke filmens udtrykket.

1. Hvor er virkemidlet brugt? (noter tidspunktet)
2. Hvilket virkemiddel er der tale om?
3. Hvad bruges virkemidlet til?
Kamera:
Farver
 • Er der en eller flere dominerende farve. Hvorfor?  
 • Temperatur: Varme/kolde farver?
 • Sort/hvid. Hvilken effekt giver det?
 • Bruges der komplimentærfarver?
 • Farvesymbolik. Betyder farverne noget?
Effekter
Tekst, logo, grafik, special effects, farvefilter, animation m.m.
 
Har filmen et naturligt eller kunstigt look (udseende)?
- Hvilken effekt giver dette?
Jingle
Hvordan bruges jinglen?
Hvad er jinglens formål?
Symboler
Er der genstande, rekvisitter, tegn, skilte eller andet, som kan have symbolske betydninger?
 
Fx en kuffert, et stopskilt, et æble, fallos, et kors, et flag m.m.
Sprog
Er der brugt et særligt sprog for at fange opmærksomheden.
 • Ungdommeligt sprog
 • Slang
 • Bandeord
 • Ekspertsprog, fagsprog
 • Voksent / modent
 • Andet?
Tone
Hvilken tone (stemning) har reklamen?
Hvorfor har man valgt denne stemning?
Hvad er med til at skabe denne stemning?

Eksempler:
- Farverig, mystisk, humoristisk, positiv, energisk, naiv, troværdig, alvorlig, videnskabelig, naturskøn, realistisk, overdrevet, kunstnerisk, ekskusiv, plat osv.
 
6. Fortolkning
Bruger reklamen et eller flere temaer:
Fx: Ungdom, natur, sport, frihed, danskhed, maskulinitet osv.
 
Bruger reklamen et tema som lokkemiddel:
Fx: Sex, humor, alvor, videnskab, økonomi.
Lykkes det for reklamen at skabe identifikation? Er der tale om en af følgene reklametyper:
 • spejlingsreklame
 • prestigereklame
 • stilreklame (læs mere)
Kommunikations-
retning
Har reklamen blikket indad eller udad?
 
Afsenderrettet (indad): Reklamen er afsenderrettet, hvis den har blikket indad mod sig selv. Altså når den fokuserer på produktet eller firmaet der står bag.
 
Modtagerrettet (udad): Reklamen er modtagerrettet, hvis den har blikket udad mod os. Altså fokuserer på dem, der ser - og skal købe produktet.
 
Brug eventuelt også kommunikationsmodellen (kanyle-modellen)
Reklamens påvirkning
Hvordan taler reklamen til os?
 • Provokerer reklamen?
 • Skal vi tage stilling til noget?
 • Hjælper det os til at forstå noget?
 • Taler reklamefilmen til vores følelser: samvittighed, glæde, omsorg, fornuft, ubehag, medlidenhed
 • Andet?
Brug AIDA-modellen til at afgøre om det er lykkedes for afsenderen at lave en effektiv reklame.
A = Attention (opmærksomhed)
I = Interest (interesse)
D = Desire (ønske)
A = Action (handling)
Produktets værdi / EFU-model
Hvad siger reklamen om produktets værdi? Altså hvad får vi ud af at købe det der reklameres for.
 • Er der en primær værdi - fx "Du får hvidere tænder"
 • En sekundær værdi - "Du smiler mere og bliver gladere"
EFU-modellen kan også hjælpe. Her kigger man efter:
 • E = egenskaber for produktet (hvad kan det?)
 • F = fordele ved produktet
 • U = udbytte ved at eje produktet
Reklamekneb
Hvordan prøver reklamen at lokke os:
 
 • Hvordan prøver reklamen at argumentere for, at du skal købe produktet?
 • Hvilke kneb bruger den til at overbevise dig?
Andre kendte kneb
 • Medlemsfordele
 • Konkurrencer
 • Mærkedage: Black Friday, Mors Dag, Valentines Day
 • Højtids- og ferietilbud: Jul, påske, sommerferie
 • Fødselsdag, jubilæum
 • Salgstaler: "tilbud lige nu!!", Kun få tilbage" osv.
Intertekstualitet Peger reklamen bevidst på, eller låner indhold fra andre kendte sammenhænge. Fx bibelhistorier, kendte eventyr, ikoniske filmscener osv.
Mål
Hvad er reklamens mål: 
Budskab
Hvad er reklamens budskab?
Er der et primært og et sekundært budskabEksempel: 
 • Primært budskab (ofte budskabet i handlingen): "Det er træls at mangle ketchup, hvis der kommer gæster".
   
 • Sekundært budskab (Det som reklamen vil have dig til): Køb og spis ketchup!
Målgruppe
Hvem henvender reklamen sig til? Hvordan?
Køn, alder, social klasse.
Hvordan tror du reklamen virker på målgruppen?
 
7. Konklusion
Vurdering
Hvad synes du om reklamefilmen?
 • Hvilke tanker og følelser vækker reklamen i dig?
 • Blev du overbevist?
 • Havde reklamen en effekt på dig?
 • Fik du lyst til at købe produktet? 
Perspektivering
Hvilke andre reklamer kan man sammenligne med?
Hvad er ens / forskelligt? Læs mere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download modellen til udfyldning

Al materiale p� indidansk.dk m� downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node