Kortfilm

 
 
1. Info
Titel Hvad hedder filmen?
Instruktør Hvem har instrueret filmen?
År Hvornår blev filmen udgivet?
Undergenre
Hvilken undergenre er der tale om?
Eksempler på undergenrer: Gyser, science fiction, action, krimi, romantisk film, thriller, realistisk, surrealistisk, drama, komedie osv.
Genretræk
Er der tydelige genretræk?
Læs mere om genretræk i kortfilm.
 
2. Komposition
Ydre komposition
Spilletid Hvor lang tid varer filmen?
Filmelementer
Hvilke filmelementer indeholder filmen?
 
Introsekvens: Er der en intro inden handlingen starter? Fx grafik, tekst, billeder osv.
 
Selve handlingen: Er handlingen opdelt i tydelige afsnit, som er markeret med overskrifter eller andre tydelige overgange. Er der brugt særlige scener og sekvenser inde i filmens handling? (fx animation osv.
 
Outrosekvens: Er der en outro efter handlingen slutter? Fx grafik, tekst, billeder, fraklip osv.
 
Credits: Er der brugt særlige / specielle rulletekster.
Indre komposition (handling) 
Resume Genfortæl handlingen i korte træk, og forklar plottet i historien (Hvad er det, som hovedpersonen skal?)
Handlingslinje
Brug en handlingslinje til at vise hvordan kortfilmens handling er sat sammen. 
Vis fx vigtige scener, afsnit, vendepunkter
Konflikt
Hvad er konflikten? (problemet som bærer handlingen).
Hvad forhindrer hovedpersonen i at nå nemt hen til sit mål?
Vendepunkter
Hvor i handlingen tager historien vigtige drejninger.
Handlingsforløb
Hvordan forløber handlingen: (læs mere)
 • Lineært handlingsforløb (kronologisk)
 • Opbrudt handlingsforløb (tidsspring, flashback osv.)
 • Cirkulært handlingsforløb
 • Parallelle handlinger
 • Rammefortælling
Fortalt tid
Hvor lang tid spænder handlingen over? (Ikke filmens længde)
Fortællekneb
Bruges der fortællekneb? Eksempler:
Tre-akter-model
Tre-akter-modellen (også kaldet Plot-point-modellen) bruges til at kigge på filmens handlingsforløb og vendepunkter.
 
Tre-akter-modellen inddeler handlingen i 3 akter:
 • Første akt - begyndelsen + vendepunkt
 • Anden akt - handlingen + vendepunkt
 • Tredje akt - afslutningen
Berettermodel
Bruges til at se på filmens spændingsopbygning.
Anslag, præsentation, gennemgang, p.o.n.r., klimaks, udtoning.
 
3. Personer
Hovedperson Hvem er hovedpersonen?
Hvilke kendetegn, personlighedstræk har personen?
Hvad er hovedpersonens motivation i historien? Har personen et mål?

Lav en personkarakteristik af en eller flere vigtige personer.

Ekstra (hvis det er relevant):
Kan du identificere dig med personen? Hvad genkender du?
Er personen repræsentant for en større gruppe af mennesker?
Hvordan er personen vigtig for historien? Beskriv personens rolle.
Bipersoner
Hvilke andre personer møder vi?
 • Hvad er deres relation til hovedpersonen? (ven, fjende, familie, kæreste, kollega, fremmed osv.)
 • Hvordan har de det med hinanden? (i en krise, anspændte, forelskede, fortrolige, beskyttende osv.) 
Brug eventuelt relationsmodellen til at skabe overblik.
Statister
Er der andre personer eller dyr, som medvirker i baggrunden?
Hvad er deres funktion? Eksempler:
 • at skabe et miljø: arbejdsplads, traffik, demonstranter osv.
 • at afspejle hovedpersonens liv / status / omgangskreds
 • at reagere på hovedpersonens opførsel
 • andet
Personudvikling
Hvordan udvikler personen sig igennem handlingen? 
Gennemgår personen en overgang eller forandring?
Gennemgår personen et statusskift?
 
Brug eventuelt disse værktøjer:
Navnesymbolik
Betyder navnene noget?
Navne kan have flere betydninger? Der findes oversigter over navnes betydninger i bøger og på nettet?
Fortæller-stemme
Er der en fortællerstemme (voice-over)?
Hvilken funktion har den?
 
4. Miljø / tid
Miljø
Sted:
Der, hvor handlingen foregår.
Fx Danmark, Sverige, skole, lejlighed, på landet, en båd osv.

Omgivelser / sociale forhold:
Fx underklasse, mellemklasse, overklasse, fattigt miljø, rigt kvarter, kriminelt-miljø, på gaden, ghetto, krigshærget område osv.
 
Miljø (betydning)
Hvilken betydning har miljøet for personer og handlingen?
Hvorfor har instruktøren valgt dette miljø?
Bliver miljøet brugt til at afspejle hovedpersonen?
Har nogle af stederne i filmen en symbolsk betydning?
 
Har vejret eller årstiden på billederne en betydning? Fx:
Gråvejr = tristhed.
Forår = fornyelse, ungdom.
Tid
Hvornår foregår handlingen?
Nutid / 1980’erne fremtid, eller andet. 
Betyder tiden noget vigtigt for handlingen?
 
5. Virkemidler
Billed-kompositioner
Find steder i filmen, hvor det er tydeligt at fotografen har tænkt over opstillingen. Vælg 2-3 relevante billed- eller filmeksempler til en kort billedanalyse.
(Du kan fx tage screenshots, eller bruge en kort filmsekvens.
Filmtekniske virkemidler
Find eksempler i videoen, hvor instruktøren bruger filmtekniske virkemidler.

1. Hvor er virkemidlet brugt? (noter tidspunktet).
2. Hvilket virkemiddel er der tale om?
3. Hvad bruges virkemidlet til?

Filmtekniske virkemidler
Tone Hvilken tone (stemning) er der i filmen?
Hvorfor har man valgt denne stemning?
Hvad er med til at skabe denne stemning?

Eksempler:
- Hård, kold, ungdommelig, kunstnerisk, humoristisk, romantisk, ironisk, spændende, mørk, positiv, energisk, barnlig, trist, sørgelig, mystisk, magisk, realistisk, overdrevet, plat osv.
Symbolik
Symboler
Er der steder eller ting der har symbolske værdier?
 
Vigtig rekvisit:
Er der en ting / rekvisit som dukker op flere gange i løbet af handlingen?
Hvilken betydning har denne rekvisit? (er den symbolsk?)
 
Er der brugt farver der har symbolske betydninger?
 
6. Fortolkning
Tema
Hvilket tema behandler kortfilmen?
Fx: kærlighed, pubertet, sygdom, ensomhed
Der kan sagtens være flere temaer.
Intertekstualitet Har filmen scener, hvor der bevidst peges på, eller lånes, indhold fra andre kendte film, tekster eller billeder.
Plotnøgle Findes der en plotnøgle i kortfilmen?
Hvor er den? / hvordan skal den forstås?
Budskab
Hvad vil filmen lære os? Hvad er ideen? Hvordan ser du det?
Lykkes det at løse konflikten?
Politik og samfund
Har filmen en holdning til det samfund den beskriver? Hvilken?
Kan man sige, at filmen er samfundskritisk eller samfundsbevarende?
Titel
Hvad betyder titlen? Indeholder den symbolik?
Er der ordspil, ironi, humor, hints eller andet i titlen?
Er der sammenhæng mellem titel og handling?
Slutning
Hvordan slutter filmen?
 • Positiv / harmonisk slutning
 • Åben slutning
 • Negativ / mørk slutning
Hvorfor slutter filmen som den gør?
Målgruppe
Hvem tror du at filmen er rettet imod? (Hvem er målgruppen?)
Lykkes det at ramme målgruppen?
 
7. Konklusion
Vurdering
Hvad synes du om filmen?
 • Er det en god kortfilm?
 • Har filmen nogle særligt gode scener?
 • Hvilke tanker og følelser vækker kortfilmen i dig?
 • Kommer budskabet ud til publikum?
 • Vil du anbefale den til andre? Hvorfor / hvorfor ikke?
Perspektivering
Hvilke andre kortfilm eller tekster kan man sammenligne med?
Hvad er ens? / hvad er forskelligt? Læs mere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download modellen til udfyldning

Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node