Kortfilm

Kortfilm tilhører kategorien: fiktion. Den er baseret på en opdigtet historie eller en historie, som er inspireret af virkeligheden.
Kortfilmen sammenlignes ofte med novellen, da de rummer nogle af de samme genretræk - blot indenfor for litteratur.
 
En kortfilm tilhører som regel en undergenre. Det er dog tilladt at blande disse genrer. Eksempler på undergenrer: Gyser, science fiction, action, krimi, romantisk film, thriller, realistisk, surrealistisk, drama, komedie osv.
 

Genreblomst

 
 

Blomstens blade 

 • Få vigtige personer
  Der er få personer, og ofte kun en enkelt hovedperson. Hovedpersonen er i centrum for handlingen og for de valg, der træffes.
  Hovedpersonen gennemlever som regel en udvikling. 
 • Lyden er vigtig
  Lyden har ofte lige så stor betydning for øret, som billedet har for øjet. Musikken bruges til at skabe stemninger og for at forstærke filmens udtryk og tema, og reallyden kan være forstærket for at skabe fokus eller øge intensiteten.
 • En vigtig ting
  Der optræder tit en rekvisit eller genstand, som befinder sig imellem hovedpersonerne, og som har en afgørende betydning for handlingen.
  Den bliver nogle steder også kaldt den 3. dims.
 • Én tydelig konflikt
  Kortfilmens handling er opbygget omkring en enkelt tydelig konflikt. Filmens længde gør i sig selv, at der ikke er tid til at beskæftige sig med flere konflikter, men kortfilmens formål er også, at fordybe sig i en enkelt problemstilling og belyse den. 
 • Enstrenget handling
  En enstrenget handling betyder at handlingen ikke forgrener sig, men holder sig til det samme handlingsforløb hele vejen igennem. Handlingen er som oftest kronologisk, og bevæger sig dermed aldrig væk fra det, der er sat i gang.
  Et eksempel på det modsatte er en spillefilm, som ofte har flere handlingsforløb og konflikter.
 • Vi ser kun toppen af isbjerget
  Kortfilmen rummer meget mere end det, som man umiddelbart ser på skærmen. Man kan sige, at det vi ser i filmen, kun er toppen af isbjerget, og at der er meget mere under overfladen.
  Under overfladen er alt det, som seeren selv fylder ud med sine egne erfaringer.
  Instruktøren kan pege i bestemte retninger med fx stemninger, symboler og tomme pladser.
  Derfor kræver de fleste kortfilm tid og måske flere gensyn, for at forstå dens egentlige dybde.

Kortfilm eller novellefilm?

Der er uenighed om, hvor lang tid en kortfilm må være. Vi har valgt disse rettesnore:
 • Kortfilm er mellem 5 og 15 min.
 • Novellefilm kan vare op til ca. 40 min.
 • Spillefilm er over 40 minutter.

Raskins 7 parametre

Richard Raskins har defineret 7 vigtige parametre for en vellykket kortfilm. Man kan bruge de 7 parametre til at afgøre, om filmen har nogle af disse genretræk, som kortfilm normalt har.
 
1) Der er ofte kun 1 hovedkarakter, som vi følger i filmen.

2) Der træffes et afgørende valg i filmen, som har betydning for hovedpersonen.

3) Hovedkarakteren og konflikten præsenteres på få minutter i starten af filmen.

4) Lyden har en væsentlig betydning for filmen.

5) Ofte kun 1 ting i filmen der har en væsentlig betydning for handlingen.

6) Kortfilmen er enkelt opbygget, resten fortolkes.

7) I kortfilmen vises kun det vigtige i filmen, alt andet er klippet væk.
 
 
 
 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node