Handlingsforløb

Handlingsforløbet i en historie er den rækkefølge, som tingene sker i.

For at finde handlingsforløbet kan det være en god idé at lave en handlingslinje.

Der findes forskellige slags handlingsforløb:

Lineær handling

Det mest almindelige er det lineære handlingsforløb. Her sker handlingen kronologisk og bevæger sig fremad. Man kan sige, at handlingen kan ligge på en lige linje.

Vær opmærksom på, at der dog godt kan være flashbacks og flashforwards i den lineære handling.

Parallelhandling

En parallelhandling består som regel af to sideløbende lineære handlinger.
Det kan være, at man følger to forskellige børn i hvert sit land, med hver deres opvækstvilkår.
 
Parallelhandlingen bruges nogle gange til at hjælpe med til at forstå hovedhandlingen, eller for at give et ekstra "lag" i historien.

Parallelhandlinger krydser ofte hinanden en eller flere gange undervejs, eller ender sammen i slutningen af fortællingen.

Cirkulær handling

I den cirkulære handling slutter fortællingen, hvor den begyndte - den bevæger sig i en cirkel. 
 
Historien kan være et langt flashback, som bygger op til det sted, hvor fortællingen startede.

Rammefortælling

En rammefortælling er en fortælling inde i fortællingen.
 
Et eksempel er historien om Narnia-bøgerne (og filmene), hvor rammeforællingen foregår i virkelighedens England, men selve handlingen udspiller sig i fantasilandet Narnia, som hovedpersonerne træder ind i igennem et garderobeskab.