Filmelementer

Sekvens

En sekvens i en film kan sammenlignes med et kapitel i en bog. En film kan nemlig opdeles i sekvenser ligesom en bog opdeles i kapitler. En sekvens er en række scener, der tilsammen danner et længere handlingsforløb inde i filmen. Handlingen kan foregå over længere tidsperioder, og kan foregå flere steder. 
 

Scene

En scene er en lille del af en film, hvor der foregår en handling på et bestemt sted i en bestemt periode. Scener springer normalt ikke i tid.
 

Andre film-elementer

En film kan indeholde forskellige slags elementer. Disse har til opgave at tilføje noget interessant eller anderledes til handlingen eller til filmens udseende.
  • En animationsfilm inde i en almindelig film. (Kill Bill volume 2)
  • En sang eller andet musikalsk indslag. (Hakuna Matata fra The Lion King)
  • En række scener, der er lavet som et resume af en handling. ("All by myself"- scenen i Bridget Jones Diary)
  • En voice-over der forklarer og viser noget. (Slutning i War Of the Worlds)
  • En kamera-montage. Fx en slags rundvisning i et miljø. (Intro i Trading Places)
  • En grafisk montage: fx billeder, grafik og effekter (ofte med musik) som er kunstnerisk udført. (Intro til James Bond, Outro til Ant-man)
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node