Spillefilm

 
 
1. Info
Titel Hvad hedder filmen?
Udgivelsesår Hvornår blev filmen udgivet? Evt. vist i biografen.
Instruktør Hvem har instrueret filmen?
Manuskript Hvem er manuskriptforfatter?
Filmatisering Er det en filmatisering af en bog, novelle, eventyr, inspireret af en virkelig hændelse osv.
Film i en serie
Er filmen en del af en filmserie: fx en trilogi
Er filmen en forløber, eller en efterfølger til en anden film.
Genretræk
Hvilken filmgenre er der tale om: Gyser, drama, Science fiction, komedie, fantasy krimi, eller andet. (læs mere om genretræk og filmgenrer)
 
2. Komposition
Ydre komposition
Spilletid Hvor lang tid varer filmen?
Sekvenser / scener
Hvordan er filmen opdelt i forskellige sekvenser og scener?
 
Er filmen synligt inddelt i kapitler, som vises med overskrifter eller kapitelnumre? (Sjældent)
 
- Lav eventuelt en tidslinje til at vise dette på.
Film-elementer
Er der brugt forskellige filmelementer. Fx:
 • Montage med grafik, billeder, filmeffekter osv.
 • Speak eller tekst der forklarer om tid, sted, situation osv.
 • Introsekvens / outrosekvens (fx specielle rulletekster)
 • Musikalsk indslag
 • ....læs mere
Indre komposition (handling)
Resume
Genfortæl handlingen i korte træk, og forklar plottet i historien (Hvad er det, som hovedpersonen skal?)
 
- Brug eventuelt en handlingslinje til at få overblik over handlingen. Her kan du give overskrifter til filmens vigtige steder. 
Konflikt
Hvad er konflikten? (problemet som bærer handlingen).
Hvad forhindrer hovedpersonen i at nå nemt hen til sit mål?
Vendepunkter
Find de steder, hvor filmen har tydelige vendepunkter.
Fortællekneb
Handlingsforløb
Hvordan er handlingens forløb: (læs mere)
 • Lineært handlingsforløb (kronologisk)
 • Opbrudt handlingsforløb (tidsspring, flashback osv.)
 • Cirkulært handlingsforløb
 • Parallelle handlinger
 • Andet
Tid
Hvor lang tid spænder selve handlingen over? (Ikke filmens længde)
Handlingens opbygning
Hvordan er filmens handling bygget op? Du kan bruge modellerne herunder til at skabe et overblik.
 
Hvis filmen er opbygget med:  en indledning - en udvilkling - en afslutning, kan man bruge tre-akter-modellen til at kigge på filmens handlingsforløb.
 
Man kan bruge berettermodellen (eller dele fra den) til at se på handlingens opbygning og spændingskurve. 
(Anslag, præsentation, gennemgang, p.o.n.r., klimaks, udtoning)
 
3. Personer
Hovedperson
Hvem er hovedpersonen?
Hvilke kendetegn, personlighedstræk har personen?
Hvad er hovedpersonens motivation i historien? Har personen et mål?
 
Lav en personkarakteristik af en eller flere vigtige personer.
 
Ekstra (hvis det er relevant):
Kan du identificere dig med personen? Hvad genkender du?
Er personen repræsentant for en større gruppe af mennesker?
Hvordan er personen vigtig for historien? Beskriv personens rolle.
Bipersoner
Hvilke andre personer møder vi?
 • Hvad er deres relation til hovedpersonen? (ven, fjende, familie, kæreste, kollega, fremmed osv.)
 • Hvordan har de det med hinanden? (i en krise, anspændte, forelskede, fortrolige, beskyttende osv.) 
Brug eventuelt relationsmodellen til at skabe overblik.
Statister
Er der andre personer eller dyr, som medvirker i baggrunden?
Hvad er deres funktion? Eksempler:
 • at skabe et miljø: arbejdsplads, traffik, demonstranter osv.
 • at afspejle hovedpersonens liv / status / omgangskreds
 • at reagere på hovedpersonens opførsel
 • andet
Personudvikling
Går hovedpersonen igennem en udvikling, forandring eller en overgang? Fx:
 • Bliver klogere
 • Ændrer holdning
 • Ændrer status
 • Ændrer fysik
 • Fra barn til voksen
 • Andet?
Lav eventuelt et udviklingsdiagram eller en udviklingslinje.
Navnesymbolik
Betyder navnene noget?
Navne kan have flere betydninger? Der findes oversigter over navnes betydninger i bøger og på nettet?
Fortæller-stemme
Er der en fortællerstemme (voice-over)?
Hvilken funktion har den?
 
4. Miljø / tid
Miljø (sted)
Sted:
Der, hvor handlingen foregår.
Fx Danmark, skole, landsby, fængsel, storby, på Mars osv.
 
Omgivelser / sociale forhold:
Fx underklasse, mellemklasse, overklasse, fattigt miljø, rigt kvarter, gangster-miljø, på gaden, ghetto, krigshærget område osv.
Miljø (betydning)
Hvilken betydning har miljøet for personer og handlingen?
Hvorfor har instruktøren valgt dette miljø?
Bliver miljøet brugt til at afspejle hovedpersonen?
Har nogle af stederne i filmen en symbolsk betydning?
 
Har vejret eller årstiden en betydning? Fx:
Gråvejr = tristhed.
Forår = fornyelse, ungdom.
Tid / periode
Hvornår foregår handlingen? Middelalderen, Nutid, 1980’erne, 2006, fremtid, eller andet.
 
Hvordan spiller tiden en rolle i filmen?
 
5. Virkemidler
Billed-kompositioner
Vælg 2-3 relevante billed- eller filmeksempler til en kort billedanalyse.
(Du kan fx tage screenshots, eller en kort filmsekvens.
Filmtekniske virkemidler
Find eksempler i videoen, hvor instruktøren bruger filmtekniske virkemidler.

1. Hvor er virkemidlerne brugt? (noter tidspunkter).
2. Hvilke virkemidler er der tale om?
3. Hvorfor har instruktøren valgt at bruge disse virkemidler?

Du kan fx kigge på: 
Symbolik
Symboler
Er der steder eller ting der har symbolske betydninger?
 
Vigtig rekvisit:
Er der en ting / rekvisit som dukker op flere gange i løbet af handlingen?
Hvilken betydning har denne rekvisit?
 
Er der brugt farver der har symbolske betydninger?
 
6. Fortolkning
Tema
Hvilke temaer behandler filmen? (ofte flere)
Fx: kærlighed, pubertet, sygdom, ensomhed, venskab, udelængsel, ægteskab, identitet osv.
Intertekstualitet Har filmen scener, hvor der bevidst peges på, eller lånes, indhold fra andre kendte film, tekster eller billeder.
Budskab
Hvad er ideen med filmen? Hvad vil den egentlig fortælle om?
Giver filmen noget at tænke over, efter den er slut?
Vil filmen lære os noget? Fx en morale.
 
Lykkes det at løse konflikten?
Politik og samfund
Har filmen en holdning til det samfund den beskriver? Hvilken?
Hvad er filmens politiske budskab? (hvis den har et...!)
Kan man sige, at filmen er samfundskritisk eller samfundsbevarende?
 
Kun science fiction:
- Har filmen en holdning til fremtiden? Fx teknologien gør skade på os eller teknologien hjælper os.  
- Viser filmen et Utopia (et bedre samfund) eller et dystopia (et samfund der ikke fungerer).
Titel
Hvad betyder titlen? Indeholder den symbolik?
Er der ordspil, ironi, humor, hints eller andet i titlen?
Er der sammenhæng mellem titel og handling? Hvordan?
Slutning
Hvordan slutter filmen?
 • Positiv / harmonisk slutning
 • Åben slutning
 • Negativ / mørk slutning
Hvorfor slutter filmen som den gør?
 
7. Konklusion
Vurdering
Hvad synes du om filmen?
 • Er det en god film?
 • Har filmen nogle særligt gode scener?
 • Hvilke tanker og følelser vækker filmen i dig?
 • Kommer budskabet ud?
 • Vil du anbefale den til andre? Hvorfor / hvorfor ikke?
Målgruppe
Hvem tror du at filmen er rettet imod? (Hvem er målgruppen?)
Lykkes det for filmen at ramme målgruppen?
Perspektivering
Hvilke andre film eller tekster kan man sammenligne med?
Hvad er ens? / hvad er forskelligt? Læs mere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download modellen til udfyldning

Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node