Graphic novel

 
 
1. Info
Titel Hvad hedder bogen?
Forfatter Hvem har skrevet historien? Relevant information om forfatteren.
Illustrator Hvem har lavet bogens illustrationer (billeder)
Serie Er den en del af en samling?
År Hvornår er bogen skrevet?
Litterær periode Den tid, som bogen er skrevet i. Eksempler: Det moderne gennembrud, efterkrigstiden, 80'erne, 90'erne, i dag.
Genretræk Er der brug af en undergenre? Fx gyser, science-fiction, fantasy, krimi. Læs mere om graphic novels
 
2. Komposition
Indre komposition (handling)
Resume
Genfortæl handlingen i korte træk, og forklar plottet i historien (Hvad er det, som hovedpersonen skal?)
Konflikt
Hvad er konflikten? (problemet som bærer handlingen).
Hvad forhindrer hovedpersonen i at nå nemt hen til sit mål?
Fortalt tid
Hvor lang tid spænder handlingen over?
Fx: et forår, en uge, flere år.
Vendepunkter
Find vendepunkter. (Hvor i handlingen tager historien vigtige drejninger?)
Handlingsforløb
Hvordan forløber handlingen: (læs mere)
 • Lineært handlingsforløb (kronologisk)
 • Opbrudt handlingsforløb (tidsspring, flashback osv.)
 • Cirkulært handlingsforløb
 • Parallelle handlinger
 • Rammefortælling
Handlingslinje
Lav eventuelt en handlingslinje.
 
Du kan bruge en handlingslinje til at vise og forklare, hvordan handlingen er sat sammen.
Fortalt tid
Hvor lang tid spænder handlingen over? Fx: en dag, en time, en uge.
Fortællekneb
Tre-akter-model
Tre-akter-modellen (også kaldet Plot-point-modellen) kan bruges til at vise om handlingen er inddelt i 3 akter, og hvor vendepunkterne er. 
 1. Begyndelse + vendepunkt
 2. Handling + vendepunkt
 3. Afslutning
Tre-akter-modellen kan fx bruges, når berettermodellen ikke bruges.
Berettermodel Anslag, præsentation, uddybning, point of no return, konfliktoptrapning, klimaks, udtoning.
Ydre kompostion (layout og billedopbygning)
Grafisk opbygning
Hvordan er bogen bygget op rent grafisk (hvordan ser den ud?):
 
 • Hvordan er tekst og illustrationer placeret i forhold til hinanden på de enkelte sider?
 • Er der gjort brug af ramme (engelsk: frames)?
 • Er teksten opbrudt eller hænger den sammen?
 • Er der et system i opbygningen, eller er der en ny opbygning til hver side?
 • Andet?
 
Illustration-kompositioner Hvordan er de enkelte illustrationer opbygget? Hvorfor?
Vælg kun 2-3 billed-eksempler til en kort billedanalyse.
 
3. Personer
Fortæller / synsvinkel
 
Skiftes der synsvinkel undervejs?
Hovedperson
Hvem er hovedpersonen?
Hvilke kendetegn, personlighedstræk har personen?
Hvad er hovedpersonens motivation i historien? Har personen et mål?
 
Lav en personkarakteristik af en eller flere vigtige personer.
 
Ekstra (hvis det er relevant):
Kan du identificere dig med personen? Hvad genkender du?
Er personen repræsentant for en større gruppe af mennesker?
Hvordan er personen vigtig for historien? Beskriv personens rolle.
Bi-personer Andre personer som kan være vigtige for historien, men som ikke er beskrevet så grundigt som hovedpersonen.
Relationer
Hvilke relationer har hovedpersonen til de andre personer i bogen? (Familie, venner, kæreste, fjende, fremmed osv.)
 
Beskriv de vigtigste relationer: Hvordan har de det med hinanden? Er de uvenner, anspændt, elskende, beskyttende osv.
 
Brug eventuelt relationsmodellen for at skabe overblik.
Personudvikling
Hvordan udvikler personen sig igennem handlingen? 
Gennemgår personen en overgang eller forandring?
Gennemgår personen et statusskift?
 
Brug eventuelt disse værktøjer:
Navne-symbolik
Har navnene på personerne en symbolsk betydning?
 
Nogle gange betyder personernes navne noget, og har betydning for, hvordan vi skal opfatte dem i historien. Der findes oversigter over navnes betydninger i bøger og på nettet?
 
4. Miljø / tid
Miljø
Hvilke miljøer foregår handlingen i?
Hvordan er miljøet beskrevet i teksten?
Hvordan er miljøet fremstillet i billederne?
 
Miljø (betydning)
Er miljøet vigtigt for personerne, meningen og ideen med historien? 
 
Bruges miljøet til at afspejle hovedpersonen?
Altså: bliver miljøet beskrevet for, at vi bedre kan forstå personens væremåde og følelser?
 
Har miljøet symbolsk betydning?
Eksempel 1: en skov = det ukendte, farlige
Eksempel 2: En mennesketom gade = ensomhed osv.
 
Har vejret eller årstiden på billederne en betydning? Fx:
Gråvejr = tristhed.
Forår = fornyelse, ungdom.
Tid
Hvilken tid foregår handlingen i.
Eksempler: Det moderne gennembrud, under 2. Verdenskrig, efterkrigstiden, 1980’erne, vores tid, fremtiden eller andet?
 
Hvordan kan du se det?:
- Find genstande, påklædning itegningerne eller noget i teksten der afslører, hvilken tid det foregår i?
 
Er tiden den samme som den tid, bogen er skrevet i?
 
Er tiden vigtig?:
Bruger bogen tiden, den foregår i, til noget? 
Tegner den et billede af tiden?
 
5. Virkemidler
Rammer Hvordan er rammernes layout:
 • Tynde rammer / tykke rammer
 • Lige rammer / skæve rammer / kælkede rammer
 • Hele rammer / halve rammer
 • Firkantede rammer / runde rammer
 • Sorte / farvede / gennemsigtige kanter
Streg / stil
Hvordan ser tegningerne ud? Er der en bestemt stil?
 • Hvilken effekt giver det?
 • Detaljeret / enkelt streg
 • Realistisk / karikeret streg
 • Fed streg / tynd streg
 • Blød streg / hård streg (kantet)
 • Andet?
Bobler / tekst-felter
Bruges der talebobler til at vise, hvem og hvad personerne siger?
Beskriv deres udseende og funktion.
 
Bruges der tekstfelter til at fortælle noget af handlingen?
Beskriv deres udseende og funktion.
Sproglig stil
Hvordan er den sproglige stil i bogens tekst:
 • Minimalistisk (showing not telling)
 • Beskrivende (mange detaljer, mange tillægsord)
 • Høj stil (svært sprog, intellektuelt, formelt)
 • Lav stil (let sprog, normalt, hverdagsagtigt)
 • Gammeldags sprog
Find eksempler i teksten, hvor forfatteren bruger sproglige virkemidler. Sproglige virkemidler er der, hvor forfatteren "leger" med sproget.
 
1. Hvor er virkemidlerne brugt? (marker steder i teksten).
2. Hvilke virkemidler er der tale om?
3. Hvorfor har forfatteren valgt at bruge disse virkemidler?
 
Se oversigten over "sproglige virkemidler"

Eksempler på virkemidler: Metaforer, gentagelser, overdrivelser, bandeord, rim, opremsninger, m.m.
Efterlader teskten eller billederne "tomme pladser"? 
 
Steder, hvor læseren selv skal forestillie eller gætte sig til indholdet?
Fylder tekst eller billede de tomme pladser ud hos hinanden?
Symboler
Findes der ting eller begreber i, som kan have en symbolsk betydning. Det kan både være i bogens tekst og illustrationer. 

Eksempler:
En vissen blomst = en kærlighed, som er 'visnet hen'.
En mur = en grænse mellem noget...
Plotnøgle
Findes der en plotnøgle i handlingen?
Hvor er den? / hvordan skal den forstås?
Tone/stemning
Hvilken tone (stemning) er der i bogen?
Hvorfor har forfatteren valgt denne stemning?
Hvad er med til at skabe denne stemning?
 
Eksempler:
- Alvorlig, mystisk, humoristisk, romantisk, ironisk, tragisk, spændende, erotisk, mørk, positiv, energisk, barnlig, trist, sørgelig, magisk, realistisk, overdrevet, kunstnerisk, plat osv.
Farver
 • Sort/hvid eller farve
 • Naturlige, skarpe, eller afdæmpede farver
 • Stemningsfarver
 • Symbolske farver (farvesymbolik)
 
6. Fortolkning
Tema
Hvilke temaer behandler bogen?
Fx: Kærlighed, pubertet, sygdom, ensomhed, mobning, venskab.
Der kan sagtens være flere temaer.
Tone / stemning
Hvilken stemning er der i bogen? 
Hvordan passer tekst og billeder sammen?
Hvordan samarbejder tekst og billeder om at skabe en stemning?

Eksempler: Humoristisk, fjollet, intelligent, romantisk, trist, erotisk, kritisk, ungdommelig, vred, spændende, mørk, overfladisk, naiv, børnevenlig, plat, filosofisk osv.
Intertekstualitet
Har bogen steder, hvor der bevidst peges på, eller lånes, indhold fra andre kendte tekster, film eller billeder.
Budskab
Hvad kan vi lære af fortællingen? Hvad vil forfatteren med denne billedbog?
Politik og samfund
Har bogen en holdning til det samfund den beskriver? Hvilken?
Kan man sige, at bogen er samfundskritisk eller samfundsbevarende?
Titel
Hvilke forventninger får man når man læser titlen?
Hvad betyder titlen? Symbolik?
Er der ordspil, ironi, hints eller andet i titlen?
Er der sammenhæng med handlingen?
Slutning
Hvordan slutter bogen?
 • Positiv / harmonisk slutning
 • Åben slutning
 • Negativ / mørk slutning
Hvorfor slutter bogen som den gør?
Målgruppe
Hvem er bogen til? Hvem vil få mest ud af at læse den?
 
7. Konklusion
Vurdering
Hvad synes du om bogen?
Hvilke tanker og følelser vækker bogen i dig? Hvorfor?
Kommer budskabet ud?
Ville du anbefale den til andre?
Perspektivering
Hvilke andre tekster kan man sammenligne bogen med?
Hvad er ens / hvad er forskelligt? Læs mere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download modellen til udfyldning

Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node