Drama (skuespil)

 
 
1. Info
Titel Hvad hedder stykket?
Instruktør Hvem har instrueret stykket?
Forfatter Hvem har skrevet manuskriptet? Find relevant information om forfatteren.
Scenograf Hvem har lavet scenografien (kulisserne)?
Udgivelsesår Hvornår er stykket skrevet?
Litterær periode Den tid, som stykket er skrevet i. Eksempler: Romantikken (1800 - 1870) Det moderne gennembrud (1870 - 1900)Post-modernismen (1980 - 2000)
Undergenre
 • Komedie?
 • Tragedie?
Blandingsgenrer:
 • Musical
 • Revy
 • Absurd teater
 • Teaterkoncert
 • Radio-drama
 • Stand-up
 • Andet?
 
2. Komposition
Ydre komposition
Spilletid Hvor lang tid varer stykket?
Opdeling / scener Er det opdelt akts, scener, afsnit? Hvordan foregår skiftene mellem scenerne? Er der tydelige markeringer ved sceneskift: Går lyset ud? Bruges der musik? Andet?
Manuskript
 • Længde (fx antal sider)
 • Direkte tale / replikker
 • Regibemærkninger (forfatterens skrevne bemærkninger til skuespil, scenografi, lyd, lys osv.) 
Film-elementer Er der brugt forskellige filmelementer. Fx:
 • Montage med grafik, billeder, filmeffekter osv.
 • Speak eller tekst der forklarer om tid, sted, situation osv.
 • Introsekvens / outrosekvens (fx specielle rulletekster)
 • Musikalsk indslag
 • ....læs mere
Indre komposition (handling)
Resume Kort genfortælling af plottet i handlingen. 
Brug eventuelt en handlingslinje til at få overblik over handlingen. Her kan du give overskrifter til historiens vigtige steder. 
Konflikt Hvad er konflikten? (problemet som bærer handlingen).
Vendepunkter Find de steder, hvor handlingen har tydelige vendepunkter.
Fortællekneb
Handlingsforløb
Hvordan er handlingens forløb: (læs mere)
 • Lineært handlingsforløb (kronologisk)
 • Opbrudt handlingsforløb (tidsspring, flashback osv.)
 • Cirkulært handlingsforløb
 • Parallelle handlinger
 • Rammefortælling
Fortalt tid Fortalt tid:Hvor lang tid spænder selve handlingen over? (Ikke stykkets længde)
Handlingens opbygning
Hvordan er handlingen bygget op? - Lav eventuelt en tidslinje til at vise dette på. 
 
Et klassisk drama er inddelt i 5 akter: 
 
1. akt: Anslag
2. akt: Præsentation af konflikt
3. akt: Konfliktoptrapning
4. akt: Omslag (vendepunkt)
5. akt: Afslutning
 
 
Ellers kan du evt. bruge modellerne herunder til at skabe et overblik. 
 
Hvis handlingen er opbygget med:  en start - en midte - en afslutning, kan man bruge tre-akter-modellen til at kigge på filmens handlingsforløb.
 
Man kan bruge berettermodellen (eller dele fra den) til at se på handlingens opbygning og spændingskurve. 
(Anslag, præsentation, gennemgang, p.o.n.r., klimaks, udtoning)
 
3. Personer
Fortæller / synsvinkel
Hvem fortæller historien?
 
Indre / ydre synsvinkel
Skiftes der synsvinkel undervejs?
Hovedperson
Hvem er hovedpersonen?
Hvilke kendetegn, personlighedstræk har personen?
Hvad er hovedpersonens motivation i historien? Har personen et mål?
 
Lav en personkarakteristik af en eller flere vigtige personer.
 
Ekstra (hvis det er relevant):
Kan du identificere dig med personen? Hvad genkender du?
Er personen repræsentant for en større gruppe af mennesker?
Hvordan er personen vigtig for historien? Beskriv personens rolle.
Bipersoner
Hvilke andre personer møder vi?
 • Hvad er deres relation til hovedpersonen? (ven, fjende, familie, kæreste, kollega, fremmed osv.)
 • Hvordan har de det med hinanden? (i en krise, anspændte, forelskede, fortrolige, beskyttende osv.) 
Brug eventuelt relationsmodellen til at skabe overblik.
Statister
Er der andre personer eller dyr, som medvirker i baggrunden?
Hvad er deres funktion? Eksempler:
 • at skabe et miljø: arbejdsplads, traffik, demonstranter osv.
 • at afspejle hovedpersonens liv / status / omgangskreds
 • at reagere på hovedpersonens opførsel
 • andet
Personudvikling
Går hovedpersonen igennem en udvikling, forandring eller en overgang? Fx:
 • Bliver klogere
 • Ændrer holdning
 • Ændrer status
 • Ændrer fysik
 • Fra barn til voksen
 • Andet?
Lav eventuelt et udviklingsdiagram.
Navnesymbolik
Betyder navnene noget?
Navne kan have flere betydninger? Der findes oversigter over navnes betydninger i bøger og på nettet?
 
4. Miljø / tid
Scenografi
Hvilke ting, kan man som tilskuer se på scenen?

Er der vigtige fysiske ting, som er med til at underbygge miljøet?
 
Skifter scenografien undervejs?
 
Er der ting, som er udeladt, for at vi selv skal bruge fantasien? Læs: minimalisme
Miljø (sted)
Stedet, hvor handlingen foregår:
Der, hvor handlingen foregår.
Fx i en stue, på en skole, på en vej eller andet.
 
Omgivelser / sociale forhold:
Fx underklasse, mellemklasse, overklasse, fattigt miljø, rigt kvarter, gangster-miljø, på gaden, ghetto, osv.
Miljø (betydning)
Hvilken betydning har miljøet for personer og handlingen?
Hvorfor har instruktøren valgt dette miljø?
Bliver miljøet brugt til at afspejle hovedpersonen?
Har nogle af stederne i filmen en symbolsk betydning?
Spiller vejret eller årstiden en rolle?
Tid / periode
Hvornår foregår handlingen? Middelalderen, Nutid, 1980’erne, 2006, fremtid, eller andet.
 
Hvordan spiller tiden en rolle i stykket?
 
5. Virkemidler
Sproglig stil
Hvordan er sproget i replikkerne (Hvilken effekt har det?): 
 • Lav stil. Hverdagsagtigt. Let tilgængeligt sprog.
 • Høj stil. Svært tilgængeligt sprog.
 • Ungt sprog: Slang, moderne vendinger og udtryk.
 • Gammeldags sprog. Brug af ældre ord og termer.
 • Følelsesladet sprog: Humørpræget, bandeord.
 • Andet: Fx brug af engelske ord.
Musik
Er der gjort brug af musik i stykket? Hvis ja, hvilken slags:
 • Stemningsmusik: musik, der er med til at underbygge den stemning, der er på et bestemt tidspunkt
 • Sange: skuespillerne synger en sang, som er en del af stykket
 • Temamusik: et bestemt stykke musik, der fungerer som et gennemgående tema i stykket. 
Er musikken live (spillet dirkete mens stykket foregår) eller er digitalt?
Lydeffekter
Er der gjort brug af lydeffekter?
Altså lyde, der ikke bliver skabt af skuespillerne eller de ting, som befinder sig på scenen, men som bliver afspillet af en lydmand
Lys
Hvordan bruges lyset i stykket?
 
Er der arbejdet med: 
 • Æstetisk lys: Lys, mørke og skygger bruges her til at påvirke, hvordan noget ser ud. Altså hvor smukt eller grimt det er.
 • Stemningslys: Lys, mørke og skygger bruges her til at skabe stemninger. Fx romantisk, ensomt, hyggeligt, trangt osv.
 • Symbolsk lys: Lys, mørke og skygger bruges her til at påvirke betydninger. Fx et kraftigt lysindfald fra et vindue i et ellers mørkt værelse, kan virke guddommeligt eller håbefuldt.
Læs mere om brugen af lys her
Kostumer / sminke
Er der noget særligt at bemærke omkring brugen af kostumer eller sminke?
Symbolik
Symboler
Er der steder eller ting der har symbolske betydninger?
 
Vigtig rekvisit:
Er der en ting / rekvisit som dukker op flere gange i løbet af handlingen?
Hvilken betydning har denne rekvisit?
 
Er der brugt farver der har symbolske betydninger?
Tone / stemning
Hvilken tone (stemning) er der i stykket?
Hvad er med til at skabe denne stemning?

Eksempler:
- Alvorlig, mystisk, humoristisk, romantisk, ironisk, tragisk, spændende, erotisk, mørk, positiv, energisk, barnlig, trist, sørgelig, magisk, realistisk, overdrevet, kunstnerisk, plat osv.
 
6. Fortolkning
Tema
Hvilke temaer behandler stykket? (ofte flere)
Fx: kærlighed, pubertet, sygdom, ensomhed, venskab, udelængsel, ægteskab, identitet osv.
Intertekstualitet Har stykket scener, hvor der bevidst peges på, eller lånes, indhold fra andre kendte teaterstykker, film, tekster eller billeder.
Budskab
Hvad er ideen med stykket? Hvad vil den egentlig fortælle om?
Giver stykket noget at tænke over, efter den er slut?
Vil filmen lære os noget? Fx en morale.
 
Lykkes det at løse konflikten?
Politik og samfund
Har stykket en holdning til det samfund den beskriver? Hvilken?
Hvad er stykket politiske budskab? (hvis den har et...!)
Kan man sige, at stykket er samfundskritisk eller samfundsbevarende?
 
Kun science fiction:
- Har stykket en holdning til fremtiden? Fx teknologien gør skade på os eller teknologien hjælper os.  
- Viser stykket et Utopia (et bedre samfund) eller et dystopia (et samfund der ikke fungerer).
Titel
Hvad betyder titlen? Indeholder den symbolik?
Er der ordspil, ironi, humor, hints eller andet i titlen?
Er der sammenhæng mellem titel og handling? Hvordan?
Slutning
Hvordan slutter handlingen?
 • Positiv / harmonisk slutning
 • Åben slutning
 • Negativ / mørk slutning
Hvorfor slutter stykket som den gør?
 
7. Konklusion
Vurdering
Hvad synes du om stykket?
 • Er det godt??
 • Var der nogle særligt gode scener?
 • Hvilke tanker og følelser vækker det i dig?
 • Kommer budskabet ud?
 • Vil du anbefale den til andre? Hvorfor / hvorfor ikke?
Målgruppe
Hvem tror du at stykket er rettet imod? (Hvem er målgruppen?)
Lykkes at ramme målgruppen?
Perspektivering
Hvilke andre teaterstykker, film eller tekster kan man sammenligne med?
Hvad er ens? / hvad er forskelligt? Læs mere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download modellen til udfyldning

Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node