Drama, skuespil

 • Ordet drama kommer af græsk og betyder "at handle". 
 • I drama er der altså fokus på handling, som værende det bærende, og der er som regel en konflikt, som driver historien fremad.
 • Et drama er som udgangspunkt noget, der foregår på en scene, og ofte med replikker.
 • Et drama er inddelt i akter - som kan minde om bogens kapitler. Akterne er så inddelt i scener.
 • Et klassisk drama er inddelt i 5 akter:
  • 1. akt: Anslag
  • 2. akt: Præsentation af konflik
  • 3. akt: Konfliktoptrapning
  • 4. akt: Omslag (vendepunkt)
  • 5. akt: Afslutning
 

Undergenrer: 

Komedie:
En komedie er en fortælling med et positivt fokus. Den vil underholde og vil gerne have sit publikum til at grine. Komedien har altid en lykkelig slutning. 
 
Tragedie:
Tragedien er en fortælling med fokus på livets tragiske sider. Den ender altid ulykkeligt - ofte med hovedpersonens død. 
 

Blandingsgenrer: 

Musical:
Musicalen kan både være en komedie eller en tragedie, men fortællingen har musik, sang og dans som bærende elementer. Musikken og sangenes tekster er ofte med til at beskrive handlingen og til at understøtte hovedpersonernes sindstilstand. 
 
Revy: 
En teaterform, hvor man ser tilbage på forskellige mærkesager eller tidstypiske fænomener fra det forgangne år. Revyen er sammensat af små sketches, sange, danse og monologer.
Revyens formål er at belyse alvorlige emner og episoder med en humorisktisk og satirisk vinkel. 
 
Absurd teater:
Ordet absurd betyder blandt andet fordrejet, grotesk og meningsløs, og det er også nogle af de ord, der passer til beskrivelsen af absurd teaters udtryk. Formålet med absurd teater er nemlig at udtrykke den meningsløshed, der kan opfattes med verden og livet. 
Karaktererne i absurd teater siger ikke, at livet er meningsløst - de viser det. 
Stykket er ofte præget af korte usammenhængende replikker og med mange gentagelser. 
 
Teaterkoncert:
Teaterkoncerten er som ordet lyder; en blanding mellem teater og en koncert. Det kan blandt andet være bygget omkring en bestemt musikalsk kunster, en konkret begivenhed eller en musikalsk genre, men modsat musicalen er det musikken, der er i fokus foran historien/fortællingen.
 
Stand-up:
Stand-up er en comedy-genre, som stammer fra USA, hvor komikeren står alene på scenen med en mikrofon og leverer et materiale, som skal få publikum til at grine. Materialet kan både være forberedt eller imporviseret, og er som regel bygget op på anekdoter og punch lines. 
 
Radio-drama / hørespil:
Et stykke drama, der skrevet til radio/podcast. Der er fokus på stemmer (replikker), lyd og lydeffekter samt musik. 
Se evt. også podcastens genretræk
 

 
 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node