Tegneserie

 
 
1. Info
Titel Hvad hedder tegneserien?
Tegner / forfatter Hvem har tegnet den? Hvem er forfatteren?
År Hvornår blev tegneserien udgivet?
Serie
Er den en del af en serie eller anden sammenhæng?
Hvilket nummer i serien er der tale om?
Medie
Hvor findes tegneserien?
 • Hæfte
 • Stribe i avis
 • Ugeblad
 • Andet?
Genretræk
Undergenre:
Fx superhelte, Manga, Noir, underholdning osv.
 
Tegnestil:
Realisme, ligne claire, comic
 
 
2. Komposition
Indre komposition (handling)
Resume Genfortæl handlingen i korte træk, og forklar plottet i historien (Hvad er det, som hovedpersonen skal?)
Tema
Hvilket tema behandler tegneserien?
Fx: parforhold, husdyr, politik, venskab, religion osv.
Konflikt
Er der en konflikt? Det som figuren i tegneserien skal løse?
Handlingslinje
Skriv de vigtigste steder fra historien ind i en handlingslinje.
(Dette er kun relevant, hvis tegneserien er lang nok)
Historiens opbygning
Længere tegneserier:
Er historien bygget op på en bestemt måde?
Er der en spændingsopbygning?
Kan man bruge berettermodellen? (Eller elementer fra den?)
Kan man bruge 3-akter-modellen?
 
Striber:
Er der en start - en midte - en afslutning
Er der en gåde der skal løses?
Er den bygget op som en vitighed (setup - punchline)
Ydre komposition (layout)
Grafisk opbygning
Hvordan er tegneserien opbygget grafisk (hvordan ser den ud?):
 • Antal sider /
 • Antal rammer på siden (engelsk: frames)
 • Rammernes rækkefølge / retning
 • Montager: (tegninger der fylder halve eller hele sider)
 • Andet?
Billed-kompositioner
Hvordan er de enkelte billeder opbygget? Hvorfor? 
Vælg kun 2-3 billed-eksempler til en kort billedanalyse. 
(Dybere analyse af de grafiske elementer fortsætter under punktet: virkemidler)
 
3. Personer
Fortæller / synsvinkel
Hvem fortæller historien? (oftest 3.personfortæller)
 
Indre / ydre synsvinkel
Skiftes der synsvinkel undervejs til en anden person?
Figurer (generelt)
Hvilken slags figurer er der brugt i tegneserien:
 • Menneskelignende figurer
 • Dyr eller ting med menneskelige egenskaber
 • Overnaturlige væsner, fx vampyrer, spøgelser, trolde, hekse, guder, fabeldyr
 • Superhelte (personer med særlige kræfter)
Hovedperson
Hvilken tegneseriefigur følger vi?
Er der en eller flere figurer der er hovedpersoner?
Hvilke kendetegn, personlighedstræk har personen?
Hvad er hovedpersonens motiv. Beskriv rollen som hovedpersonen spiller i historien?
 
 
Ekstra (hvis det er relevant):
Kan du identificere dig med personen? Hvad genkender du?
Er personen repræsentant for en større gruppe af mennesker?
Bipersoner
Hvilke andre vigtige figurer møder vi?
Hvad er deres rolle i historien?
 
Hvad er deres relation til hovedpersonen? 
- Brug eventuelt relationsmodellen.
Andre figurer
Er der figurer, som kun medvirker i baggrunden?
Hvad er deres funktion? Eksempler:
 • at skabe et miljø: arbejdsplads, traffik, demonstranter osv.
 • at afspejle hovedpersonens liv / status / omgangskreds
 • at reagere på hovedpersonens opførsel
 • andet
Udvikling
Går hovedpersonen igennem en udvikling, forandring eller en overgang? Fx:
 • Bliver klogere
 • Ændrer holdning
 • Ændrer status
 • Ændrer fysik
 • Bliver voksen
 • Andet?
Lav eventuelt et udviklingsdiagram eller en udviklingslinje.
Navnesymbolik
Betyder navnene på figurerne noget?
 
Navne kan have flere betydninger? Der findes oversigter over navnes betydninger i bøger og på nettet?
 
4. Miljø / tid
Miljø
Sted:
Der, hvor handlingen foregår. Fx Et hus, en lejlighed, på landet, en båd, en park osv.

Omgivelser / sociale forhold:
Fx underklasse, overklasse, parcelhus-kvarter, på gaden, ghetto, almindelig familie osv.

Lav en miljøbeskrivelse.
Miljø (betydning)
Er miljøet vigtigt for figurerne eller idéen med historien? 
Bruges miljøet til at fortælle noget om figurerne?
Har miljøet symbolsk betydning?
 
Har vejret eller årstiden en betydning? Fx:
Gråvejr = tristhed.
Forår = fornyelse, ungdom.
Tid
Hvilken tid foregår tegneserien i? Fx 1948, vikingetiden, moderne tid, tidløs (ingen tid), fremtiden?
 
Hvordan kan du se det?:
- Find genstande, påklædning itegningerne eller noget i teksten der afslører, hvilken tid det foregår i?
 
Er tiden vigtig for indholdet?:
- Tegner tegneserien et billede af en bestemt tid?
- Er tiden ligegyldig?
 
5. Virkemidler
Rammer
Hvordan er rammernes layout: 
 • Tynde rammer / tykke rammer
 • Lige rammer / skæve rammer / kælkede rammer
 • Hele rammer / halve rammer
 • Firkantede rammer / runde rammer
 • Sorte / farvede / gennemsigtige kanter
Tegnestil
Hvordan ser tegningerne ud? Hvilken effekt giver det?
 • Detaljeret / enkelt streg
 • Realistisk / karikeret streg
 • Fed streg / tynd streg
 • Blød streg / hård streg (kantet)
 • Andet?
Er der brugt en bestemt stilart? Læs mere
 • Realisme
 • Ligne claire
 • Comics
Farver
 • Sort/hvid eller farve
 • Naturlige, skarpe, eller afdæmpede farver
 • Stemningsfarver
 • Symbolske farver (farvesymbolik)
Bobler
 Hvilke bobler bruges der og hvordan ser de ud? Læs mere
 • Talebobler
 • Hviskebobler
 • Tankebobler
 • Drømmebobler
Tekst-felter
Bruges der tekstfelter til at fortælle noget af handlingen?
Beskriv deres udseende og funktion.
 
Bruges der tekstfelter til at springe i tid? Fx: en time efter, den næste dag, 7 dage senere, 2 uger før osv.
Andet grafik
Er der brugt andre grafiske elementer? Fx:
 • Bevægelsesstreger / fartstreger
 • Streger der viser varme, kulde, vind eller andet
 • Symboler: fx et hjerte, et dollartegn osv.
 • Lyd-ord: fx grrrh, brum, ding, vræææl, klask osv.
 • Pile, bokse, cirkler osv.
Magiske elementer
Indeholder tegneserien magiske elementer? Talende dyr eller ting, overnaturlige kræfter, trylleri, overnaturlige væsner, tidsrejser osv.
 
Hvordan virker det på tegneseriens udtryk?
Sprog
Sprog:
Hvordan er sproget? Ungdommeligt, humoristisk, enkelt, barnligt, dialekt, slang osv.
 
Tale:
Direkte tale (talebobler der viser præcis hvad figuren siger)
Indirekte tale (tekstfelter fortæller om, hvad figurerne siger)
 
6. Fortolkning
Tone / stemning
Hvilken stemning udstråler tegneserien? Hvordan ser du det?
Hvordan passer tekst og billeder sammen?
Hvordan samarbejder tekst og billeder om at skabe en stemning?
 
Eksempler: Humoristisk, fjollet,  intelligent, romantisk, trist, erotisk, kritisk, ungdommelig, vred, spændende, mørk, overfladisk, naiv, børnevenlig, plat, filosofisk osv.
Budskab
Hvad vil tegneserien fortælle, vise eller lære os? 
Er det ren underholdning, eller har den "noget på hjertet"
Politik og samfund
Har tegneserien en holdning til politik eller andre kommentarer til samfundet?
Er den samfundskritisk eller samfundsbevarende?
Intertekstualitet
Låner tegneserien bevidst figurer, steder eller citater fra andre kendte fortællinger. Hvad er ideen med det?
Titel
Hvilke signaler sender titlen?
Hvordan passer titlen til indholdet i tegneserien?
Målgruppe
Hvilken målgruppe er denne tegneserie rettet imod?
Lykkes det at ramme målgruppen?
 
7. Konklusion
Vurdering
Hvad synes du om udsendelsen?
 • Er det en god tegneserie? Hvorfor?
 • Er den underholdende / sjov / spændende / lærerig osv?
 • Hvilke tanker satte den i gang hos dig?
 • Hvad fungerede / hvad fungerede ikke?
 • Lykkes det at levere budskabet?
 • Vil du anbefale den til andre? Hvorfor / hvorfor ikke?
Perspektivering
Hvilke andre tegneserier, historier, bøger, film eller andet - kan man sammenligne med?
 
Hvad er ens? / hvad er forskelligt? Læs mere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download modellen til udfyldning

Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node