Grafiske elementer (tegneserie)

Grafiske elementer i en tegneserie, eller en graphic novel, er med til at fortælle historien, og til at gøre "døde" billeder "levende".
 
Boblerne fortæller blandt andet hvad figurerne siger eller tænker, og bevægelsestregerne hjælper med at skabe en illusion om, at billederne er et udsnit af en virkelighed. 
 
Tegningerne skal gerne være intuitive og lette at forstå uden, at man ved noget om dem i forvejen, men det kan være en god ide at være opmærksom på, hvordan tegneren bruger de grafiske elementer til at fortælle sin historie. 
 
Læs mere om tegneseriegenren her og graphic novels her.
 
 

Taleboble

Fortæller hvad en figur siger

Tænkeboble / drømmeboble

Fortæller hvad en figur tænker eller drømmer

Hviskeboble

Fortæller hvad en figur tænker

Lyd- og råbeboble 

Viser en høj lyd. Fx et råb, en eksplotion, et slag, el. andet. 

Tekstfelt

Forklarer vigtige ting, for at læseren kan forstå handlingen - fx tidsspring og steder.
 
Tekstfelter kan også bruges som fortæller, der forklarer personernes tanker og handlinger. 
 

Følelsesmarkering

Bruges til at vise følelser fra en af tegneseriens figurer - både fysiske og psykiske følelseer.
Følelsesmarkeringerne vises her som dråber, men kan se ud på mange måder, som fx streger, trekanter, lyn el. andet.  

Bevægelsesstreger

Bruges til at vise en bevægelse (her en bold), men kan også være vind eller mindre bevægelser som fx en telefon, der ringer. 

Lydord

Ord der beskriver en lyd. Kan både være inde i en boble eller stå alene.

 

 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node