Musikvideo

 
 
1. Info
Titel Hvad hedder sangen?
Kunstner Hvad hedder kunstneren? 
Tekst / melodi Hvem har skrevet teksten / melodien?
Udgivelsesår Hvornår er videoen/sangen lavet?
Genretræk
Hvilken type musikvideo er det? Hvordan ser du det?
- Lyrisk, narrativ, show, koncert (læs mere).
 
2. Komposition
Ydre komposition
Længde
Hvor lang er musikvideoen? (minutter)
Scener og sekvenser
Hvilke dele er denne musikvideo opbygget af?
Eksempler:
 • Introsekvens
 • Kunstneren eller bandet optræder
 • Sceneoptræden
 • Et gennemgående handlingsforløb
 • Kunstneriske scener
 • Animationssekvens
 • En seperat handlingssekvens
 • Outrosekvens
 • Andet?
Du kan vise de forskellige dele på en handlingslinje.
Indre komposition (handling)
Handling, video
Hvad handler videoen om?
Er der en konflikt?
Handling, tekst
Hvad handler sangteksten om?
 • Hvad er emnet?
 • Hvad er Konflikten?
 • Findes der et eller flere lag i teksten? Kan den forståes på flere måder?
Sammenhæng, video og tekst
Hvordan hænger tekst og video sammen:
 • Supplerer de hinanden (hjælper hinanden med at skabe forståelse?)
 • Skaber video og tekst et nyt lag sammen (en ny forståelse)
 • Er de ikke forbundne til hinanden?
 • Andet?
Handlingsforløb
Hvordan er handlingen bygget op: (læs mere)
 • Lineært handlingsforløb
 • Opbrudt handlingsforløb
 • Cirkulært handlingsforløb
 • Parallelle handlinger
 • Andet?
Opbygning
Hvor lang tid forløber handlingen over? (fortalt tid)
Er den kronologisk, eller er der tidspring: flashback, flashforward
Er der sceneskift?
 
3. Personer
Hovedperson (video)
Hvem følger vi i musikvideoen? (Er der en historie?)
 
Fortæller / synsvinkel
Er der en slags fortæller? Hvilken rolle har fortælleren?
Skiftes der synsvinkel undervejs?
Andre personer Familie, venner, kæreste, fans, band, fremmede.
Karakteristik
Hvordan ser personen/personerne ud? Type? Stil og tøj.
Lav en personkarakteristik, hvis det er relevant.
Personudvikling
Udvikler personen sig igennem musikvideoen? 
Gennemgår personen en overgang eller forandring?
Gennemgår personen et statusskift?
 
Brug eventuelt disse værktøjer:
 
4. Miljø / tid
Miljø
Sted:
Hvor foregår handlingen: Storby, skole, alternativ virkelighed, drømmeverden, natur, musikscene osv.
 
Sociale forhold / omgivelser
Er der lagt vægt på sociale forhold/vilkår?: Fx at være kendt, isoleret fra andre, overklasse, kriminalitet osv.
 
Miljø (betydning)
Har miljøet en vigtig betydning for personer og handling?
Bliver miljøet brugt til at afspejle personen?
Har miljøet symbolske betydninger?
 
Har vejret eller årstiden en betydning? Fx:
Gråvejr = tristhed.
Forår = fornyelse, ungdom.
Tid
Tiden som videoen foregår i:  Nutid, 1980’erne, tidløs eller andet.
Spiller tiden en rolle for forståelsen af handling/budskab?
Samtiden
Kan man se musikvideoen som et udtryk for den periode, den er lavet i?
Find ting, tøj eller symboler som afslører den tid eller periode der vises i videoen.
 
5. Virkemidler
Symboler Fx: et hjerte kan være symbol på kærlighed. (Ofte steder og ting).
Farver Er der brugt farvefilter? Er der farver som dominerer. Farvesymbolik?
Billed-kompositioner
Vælg 2-3 billed- eller filmeksempler til en kort billedanalyse. 
(Du kan fx tage screenshots)
Filmtekniske virkemidler
Find eksempler i videoen, hvor instruktøren bruger filmtekniske virkemidler.

1. Hvor er virkemidlerne brugt? (noter tidspunkter).
2. Hvilke virkemidler er der tale om?
3. Hvorfor har instruktøren valgt at bruge disse virkemidler?

Filmtekniske virkemidler
Tone
Hvilken tone (stemning) er der i musikvideoen?
Hvorfor har man valgt denne stemning?
Hvad er med til at skabe denne stemning?
 
Eksempler:
- Hård, kold, ungdommelig, kunstnerisk, humoristisk, romantisk, ironisk, spændende, erotisk, sexet, mørk, positiv, energisk, barnlig, trist, sørgelig, mystisk, magisk, realistisk, overdrevet, plat osv.
 
6. Fortolkning
Tema Hvilket tema behandler musikvideoen?
Fx: popularitet, parforhold, kærlighed, succes, rigdom, kriminalitet.
Der kan sagtens være flere temaer.
Intertekstualitet
Har musikvideoen scener, hvor der bevidst peges på, eller lånes indhold fra, andre kendte film, tekster eller billeder
 
Altså: referencer til andre kendte fortællinger eller sammenhænge.
Budskab
Hvad vil videoen (og dens tekst) lære os?
Er der en ide?
Lykkes det at løse konflikten (hvis der er en)?
Hvad bliver der gjort for at forstærke budskabet?
Politik og samfund
Har videoen eller teksten en holdning til samfundet?
Titel Hvordan skal sangens titel forstås? Kan den fortolkes?
Målgruppe Hvem tror du musikvideoen er rettet imod?
Hvem vil du anbefale den til?
 
7. Konklusion
Vurdering
Hvad synes du om musikvideoen?
Er videoen godt lavet?
Hvilke tanker og følelser vækker musikvideoen i dig?
Kommer budskabet ud?
Perspektivering
Hvilke andre sange/videoer kan man sammenligne med?
Hvad er ens, hvad er forskelligt? Læs mere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download modellen til udfyldning

Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node