Drama (manuskript)

 
 
1. Info
Titel Navnet på filmen, teaterstykket eller udsendelsen?
Forfatter Hvem har skrevet manuskriptet?
År Hvornår blev manuskriptet skrevet?
Litterær periode
Den tid, som manuskriptet er skrevet i.
Eksempler: Oplysningstiden, Det moderne gennembrud, efterkrigstiden, 80'erne, 90'erne, i dag.
Format
Er manuskriptet til
 • en film
 • et teaterstykke
 • en TV-udsendelse
 • en radioudsendelse
Genretræk
Læs mere om manuskript
 
2. Komposition
Ydre komposition
Opstilling / layout
Hvordan er manuskriptets layout opstillet?
Hvor har man placeret:
Sekvenser / scener
Hvordan er manuskriptet opdelt i forskellige sekvenser og scener?
Er manuskriptet synligt inddelt i kapitler, som vises med overskrifter eller kapitelnumre? (Sjældent)
 
- Lav eventuelt en tidslinje til at vise dette på.
Indre komposition (handling)
Resume
Genfortæl handlingen i korte træk, og forklar plottet i historien (Hvad er det, som hovedpersonen skal?)
 
- Brug eventuelt en handlingslinje til at få overblik over handlingen. Her kan du give overskrifter til filmens vigtige steder. 
Konflikt
Hvad er konflikten? (problemet som bærer handlingen).
Hvad forhindrer hovedpersonen i at nå nemt hen til sit mål?
Vendepunkter
Find de steder, hvor handlingen har tydelige vendepunkter.
Fortællekneb
Handlingsforløb
Hvordan er handlingens forløb: (læs mere)
 • Lineært handlingsforløb (kronologisk)
 • Opbrudt handlingsforløb (tidsspring, flashback osv.)
 • Cirkulært handlingsforløb
 • Parallelle handlinger
 • Rammefortælling
Fortalt tid
Hvor lang tid spænder selve handlingen over? (Ikke længden på filmen, stykket eller udsendelsen)
Handlingens opbygning
Hvordan er manuskriptets handling bygget op? Du kan bruge modellerne herunder til at skabe et overblik.
 
Hvis filmen er opbygget med: en start - en midte - en afslutning, kan man bruge tre-akter-modellen til at kigge på filmens handlingsforløb.
 
Man kan bruge berettermodellen (eller dele fra den) til at se på handlingens opbygning og spændingskurve. 
(Anslag, præsentation, gennemgang, p.o.n.r., klimaks, udtoning)
 
3. Personer
Fortæller / synsvinkel
Hvem fortæller historien?
Er der en fortællerstemme? Hvilken rolle har den?
 
Skiftes der synsvinkel undervejs?
Hovedperson
Hvem er hovedpersonen?
Hvilke kendetegn, personlighedstræk har personen?
Hvad er hovedpersonens motivation i historien? Har personen et mål?
 
Udvælg replikker, som siger noget om hovedpersonens karakteristik og væremåde.
Er der regibemærkninger, som beskriver hovedpersonen?
 
 
Ekstra (hvis det er relevant):
Kan du identificere dig med personen? Hvad genkender du?
Er personen repræsentant for en større gruppe af mennesker?
Hvordan er personen vigtig for historien? Beskriv personens rolle.
Bipersoner
Hvilke andre personer møder vi?
 • Hvad er deres relation til hovedpersonen? (ven, fjende, familie, kæreste, kollega, fremmed osv.)
 • Hvordan har de det med hinanden? (i en krise, anspændte, forelskede, fortrolige, beskyttende osv.) 
Brug eventuelt relationsmodellen til at skabe overblik.
Statister
Er der andre personer eller dyr, som medvirker i baggrunden?
Hvad er deres funktion? Eksempler:
 • at skabe et miljø: arbejdsplads, traffik, demonstranter osv.
 • at afspejle hovedpersonens liv / status / omgangskreds
 • at reagere på hovedpersonens opførsel
 • andet
Personudvikling
Går hovedpersonen igennem en udvikling, forandring eller en overgang? Fx:
 • Bliver klogere
 • Ændrer holdning
 • Ændrer status
 • Ændrer fysik
 • Fra barn til voksen
 • Andet?
Lav eventuelt et udviklingsdiagram eller en udviklingslinje.
Navnesymbolik
Betyder navnene noget?
Navne kan have flere betydninger? Der findes oversigter over navnes betydninger i bøger og på nettet?
 
4. Miljø / tid
Beskrevet miljø Fremgår det af manuskriptet, hvor handlingen foregår? Fx på en parron, i en lejlighed, på gaden, el. andet. 
Miljø (betydning)
Hvilken betydning har miljøet for personer og handlingen?
Hvorfor har manuskriptforfatteren valgt dette miljø?
Bliver miljøet brugt til at afspejle hovedpersonen?
Har nogle af stederne i filmen en symbolsk betydning?
Spiller vejret eller årstiden en rolle?
Scenografi
Har du set billeder eller filmklip af scenografien?
 
Hvordan passer scenografien til beskrivelserne og stemningen i manuskriptet?
Tid Hvornår foregår handlingen? Middelalderen, Nutid, 1980’erne, 2006, fremtid, eller andet.

Hvordan spiller tiden en rolle i historien?
 
5. Virkemidler
Sproglig stil
Hvordan er sproget i replikkerne (Hvilken effekt har det?): 
 • Lav stil. Hverdagsagtigt. Let tilgængeligt sprog.
 • Høj stil. Svært tilgængeligt sprog.
 • Ungt sprog: Slang, moderne vendinger og udtryk.
 • Gammeldags sprog. Brug af ældre ord og termer.
 • Følelsesladet sprog: Humørpræget, bandeord.
 • Andet: Fx brug af engelske ord.
Sproglige virkemidler
Leger forfatteren med sproget i replikkerne? Find replikker, hvor der bruges virkemidler til at forstærke indholdet.
 
1. Hvor er virkemidlerne brugt? (marker steder i teksten).
2. Hvilke virkemidler er der tale om?
3. Hvorfor har taleren valgt at bruge disse virkemidler?
 
Se oversigten over "sproglige virkemidler"
 
Eksempler på virkemidler: Metaforer, gentagelser, overdrivelser, talemåder, ordsprog, bandeord, rim, ironi, opremsninger, fagsprog m.m.
Tomme pladser
Efterladers der "tomme pladser" i manuskriptet, hvor læseren/seeren selv skal forestillie eller gætte sig til indholdet?
Symbolik
Sproget
Er der symbolik i sproget.
 
Symboler
Er der steder eller ting der har symbolske betydninger?

Vigtig rekvisit:
Er der en ting / rekvisit som dukker op flere gange i løbet af handlingen?
Hvilken betydning har denne rekvisit?
Tone/stemmning Hvilken tone (stemning) er der i fortællingen?
Hvorfor har forfatteren valgt denne stemning?
Hvad er med til at skabe denne stemning?

Eksempler:
- Alvorlig, mystisk, humoristisk, romantisk, ironisk, tragisk, spændende, erotisk, mørk, positiv, energisk, barnlig, trist, sørgelig, magisk, realistisk, overdrevet, kunstnerisk, plat osv.
 
6. Fortolkning
Tema
Hvilket tema behandler fortællingen? Der kan være flere!
 
Fx: kærlighed, pubertet, sygdom, ensomhed, venskab, udelængsel, ægteskab, identitet osv.
 
Hvor er styrende er temaet for fortællingen?
Intertekstualitet
Er der replikker eller scener, hvor der bevidst peges på, eller lånes, indhold fra andre kendte film, tekster eller billeder.
Målgruppe
Hvem er fortællingen rettet imod / skrevet til?
(Hvem er målgruppen?)
Politik og samfund Er teksten et udtryk for den samtid den er skrevet i?
Er den samfundskritisk eller samfundsbevarende?
Titel
Hvad betyder titlen? Indeholder den symbolik?
Er der ordspil, ironi, humor, hints eller andet i titlen?
Er der sammenhæng mellem titel og handling? Hvordan?
Budskab Hvad er ideen med filmen? Hvad vil den egentlig fortælle om?
Giver filmen noget at tænke over, efter den er slut?
Vil filmen lære os noget? Fx en morale.

Lykkes det at løse konflikten?
 
7. Konklusion
Vurdering
Hvad synes du? Hvad er godt/skidt?
Hvilke tanker og følelser vækkes i dig?
Perspektivering
Hvilke andre tekster eller andre udtryksformer kan man sammenligne med? Hvad er ens / hvad er forskelligt? Læs mere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download modellen til udfyldning

Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node