Manuskript

Et manuskript er en tekst eller en drejebog, der danner grundlag for blandt andet: 
  • Film
  • Teater
  • Radio-udsendelser
  • TV-udsendelser
  • Bøger
  • Taler

 

Manuskriptet er et arbejdsredskab

Manuskriptet er altså manuskriptforfatterens beskrivelse af handlingen. Instruktøren og skuespillerne bruger manuskriptet som et arbejdsredskab, men kan - af fx kunstneriske eller økonomiske årsager - være nødt til at foretage større eller mindre ændringer. Det endelige resultat kan derfor meget vel afvige fra manuskriptet.  

 

Layout og udtryk

Et manuskript har som udgangspunkt ikke nogen fast form, da det blot har det formål at give forfatteren, instruktøren, skuespilleren, taleren osv. de bedste arbejdsbetingelser. Et manuskript kan i teorien være en talers noter skrevet ned på en serviet, som ligger i inderlommen.
 
Her er dog et par af de mere almindelige layout og udtryk: 

Traditionelt manuskript (til teater og film)

Manuskripter til teaterstykker og film ser ofte ud som eksemplet her under. Her er der angivet scenenummer. og evt. scenetitel. Replikkerne er angivet med rollens navn efterfulgt af selve replikken 
 
Nogle manuskripter indeholder desuden lange og detaljerede regibemærkninger og beskrivelser af scenografi, mens andre stort set kun indeholder replikker, og på den måde overlader mere kreativ frihed til at fortolke handlingen for instruktør og skuespillere. 
 
 
Uddrag af manuskriptet "Legenden om Tordenskiold vol. 3"
- Skrevet af Alexander Sagmo og Troels Engelbrecht (2019). 

Synopsis 

En synopsis kan sammenlignes med et resume eller et kort referat. Her beskrives kun de allervigtigste informationer om plot og handling, og der kan være bemærkninger om fx visuelt udtryk. 
Synopsen bliver som regel lavet som udkast til bøger, eller til film inden det traditionelle manuskripts tilblivelse. 
 

Story board (film/tv)

Story boardet - eller drejebogen - er den detajlerede beskrivelse af sammenhængen mellem handling og tekniske specifikationer. 
Story boardet ligner lidt en tegneserie med en hel masse forklaringer til. Her noteres bl.a. minutiøst om kameraets indstilling og bevægelse, samt karakterernes handlinger og dialog.  

Fortælling

Et manuskript kan også have et novelleagtigt udtryk, hvor handling og dialog bliver beskrevet som et stykke epik eller drama. 
 
 
 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node