Reality

 
 
1. Info
Titel Hvad hedder reality-programmet?
Udgiver
Hvor vises programmet? Fx DR, TV2, TV3, Viaplay osv.
Spilletid Hvor lang tid varer programmet? 
År Hvornår blev programmet udgivet?
Sæson/afsnit
Fx sæson 2, afsnit 3 ud af 8.
Genretræk
Hvilken af de 3 undergenrer er der tale om: 1) Dokumentarisk reality, 2) Konceptstyret reality, 3) Konkurrencestyret reality. (Læs mere)
 
2. Komposition
Indre komposition (handling)
Emne
Hvilket emne / tema behandler reality-programmet? Hvad er omdrejningspunktet?
Konflikt
Er der en konflikt? Noget der skal løses, eller noget der driver programmet fremad.
Elementer / sammensætning
Hvilke elementer er programmet sat sammen af?
Hvilken rækkefølge kommer de i?
 
Elementer i reality (eksempler):
 • Introduktion (åbningssekvens)
 • Præsentation af miljø, tema, konflikt, ramme, regler.
 • Præsentation af deltagere.
 • "Bag om"-klip. Fx arkiv-optagelser. Baggrundsviden.
 • Jingle / titelsekvens
 • Teaser ("Hvad kommer der senere i programmet...")
 • Interviews / kommentarer. Forventninger / reaktioner
 • Konkurrencer / udfordringer
 • Rekonstruktioner
 • Studievært-sekvens
 • Optrædener (show)
 • Teaser til næste afsnit. (Forsmag)
Handlingslinje Kan reality-programmet inddeles i forskellige sekvenser og scener? Giv dem en overskrift. Placer dem på en handlingslinje.
Ydre komposition (udseende)
Stil og grafik
Stil
Hvilket ”udseende” har man valgt til programmet? Har det en særlig stil eller et slags image?
 
Grafik
Hvordan er der brugt grafik og layout? Er der gennemgående farver, skrifttyper, filtre osv.?
Hvordan passer logo, jingle, teaser osv. til programmet?
 
3. Personer
Vært
Er der en vært for programmet? Hvad er værtens funktion?
 • Vært / Studievært
 • Speaker (stemme)
 • Game-master
Personer
Personerne i realityprogrammer kaldes medvirkende eller deltagere. De melder sig selv til programmet, men skal igennem en godkendelsesprocess - dette kaldes en "casting".
 
Hvem medvirker?
Er der en slags hovedperson, som er i centrum? Eller flere?
Handler programmet om en bestemt person (biografi)?
 
Hvorfor har man valgt netop disse personer til at deltage? Hvad er særligt ved dem?
 
Er der deltagere som har en særlig funktion? Fx at skabe splid, at ændre programmets retning eller andet.
Karakteristik
Lav en personkarakteristik af den vigtigste, eller de vigtigste deltagere i programmet.
Person-skildringer
 • Er der indslag fra deltagernes tidligere liv / situation?
 • Er der indslag, som viser, hvordan det senere gik deltagerne?
 • Gennemgår en eller flere deltagere en forandring? Hvilke forandringer og hvordan er det sket?
 
4. Miljø / tid
Miljø
Hvor foregår reality-programmet?
Fx: I en familie, på en arbejdsplads, et studio, et slot, i junglen, ude i nattelivet, en øde ø osv.
Omgivelser
De medvirkende er ofte placeret i omgivelser, som er med til at forstærke pointen, stemningen eller ideen. 
 
Hvilken betydning har omgivelserne for programmet og deltagerne?
Tid
1) Spiller tiden en rolle for idéen eller pointen? Fx: kan en moderne kvinde fra 2018 klare 100 dage i junglen?
 
2) Er programmet tidstypisk? Altså viser programmet noget om den tid, det er lavet i?
 
5. Virkemidler
Tekniske-virkemidler
Find eksempler hvor virkemidler bruges til at forstærke indholdet, stemningen eller pointen.
 1. Hvor er virkemidlerne brugt? (Skriv tidspunkter ned).
 2. Hvilke virkemidler er der tale om?
 3. Hvorfor har produceren valgt at bruge disse virkemidler?
Se oversigten over "filmtekniske virkemidler"
 
Eksempler på virkemidler: 
Fortællekneb
Hvordan forsøger produceren at fastholde vores interesse? Fx:
 • Forhalinger (at trække tiden): Produceren lader os vente længe, inden der kommer afklaringer eller pointer.
 • Spændingsopbygning: det bliver mere og mere intenst.
 • Indviklinger: At noget virker uoverskueligt eller kaos-agtigt. (Der må snart komme en løsning....)
 • Teaser (forsmag): Små dele af programmet som vises, men som man først får at se i deres fulde længde senere. Dvs. man må vente på løsningen.
 • Cliffhanger 
 • Andet? Find flere fortællekneb her!
Interviews / kommentarer
Bruger programmet små interviews med kommentarer og reaktioner fra de medvirkende undervejs? Hvad bruges det til?
 
Hvordan og hvad kommenteres der på:
 • Fortiden (fortæller om det der ér sket før)
 • Nutiden (reaktioner på det der sker nu)
 • Fremtiden (hvad deltageren tror der kommer til at ske)
 • Meninger og holdninger
Påvirkninger
Hvordan påvirkes "virkeligheden" før, under og efter optagelserne?
 
Før
Før programmet går i gang kan folkene bag planlægge, hvordan programmet skal udvikle sig og hvilke retninger programmet helst skal bevæge sig i. 
 • Koncept: Er programmet styret af et særligt koncept? Altså rammer, regler, præmie osv.
 • Planlagte begivenheder: Hvad har man planlagt på forhånd for at kunne påvirke deltagerne undervejs. Fx stedet, udfordringer, vinderpræmien osv.
 • Casting: Er der lavet en casting inden programmets start - altså en udvælgelse af deltagerne, som sørger for at programmet påvirkes med forskellige typer mennesker. 
Under
Hvilke kunstige påvirkninger forsøger man at forstyrre deltagerne med imens programmet kører? Eksempler:
 • Kameravinkler eller bevægelser, som påvirker det vi ser
 • Værten blander sig og træffer vigtige beslutninger
 • Pludselige ændringer af regler
 • Uretfærdigheder som pålægges udefra
 • Nye deltagere
Efter
Hvordan har produceren prøvet at påvirke programmet efter optagelserne? Fx vha. klipning, musik, grafiske elementer, fortæller-stemme osv. Dette kaldes efterbehandling eller redigering.
 • Manipulering (klipning): Er der manipuleret med rækkefølgen af klip, udtalelser fra de medvirkende, eller måden begivenheder fremstilles på, så det fremstår mere dramatisk, romantisk, sørgeligt osv. end det måske i virkeligheden var?
 • Dramatisering: Har man forsøgt at dramatisere det det sker: Det vil sige at nogle scener ligner et skuespil / en film. Her låner man virkemidler fra spillefilmsgenren. Fx underlægningsmusik, klipning og speakerens fortællestil, der skaber spændingsopbygninger, konfliktoptrapninger, højdepunkter osv.
Efterbehandling / redigering
Efter optagelserne kan produceren igen påvirke reality-programmet vha. klipning, musik, grafiske elementer osv. 
 
Hvordan er programmet blevet påvirket i efterbehandlingen?
 
Manipulering
Er der manipuleret med rækkefølgen af klip, udtalelser fra de medvirkende, eller måden begivenheder fremstilles på, så det fremstår mere dramatisk, romantisk, sørgeligt osv. end det måske i virkeligheden er?
 
Dramatisering
Har man forsøgt at dramatisere det det sker: Det vil sige at nogle scener ligner et skuespil / en film. Man låner virkemidler fra spillefilmsgenren til at påvirke det der vises. Dette sker i efterbehandlingen - i redigeringen. Fx underlægningsmusik, klipning og speakerens fortællestil, der tilsammen skaber spændingsopbygninger, konfliktoptrapninger, højdepunkter osv.
 
6. Fortolkning
Vigtige sekvenser
Er der sekvenser i programmet, som har en særlig betydning eller vægt i programmet? Fx
 • en stor-konflikt mellem deltagere
 • en stor forandring
 • nogen i programmet indser eller lærer noget vigtigt
 • skift i hieraki
 • andre vendepunkter hvor programmet skifter retning
Hvordan er disse sekvenser vigtige? Hvad udløser de? Var programmet det samme uden?
Tone / stemning
Hvilken tone har reality-programmet? Altså hvilken stemning sender det videre til os?
 
Eksempler: Alvorlig, romantisk, trist, sexet, nysgerrig, mystisk, humoristisk, negativ, action-præget, kritisk, troværdig, grænseoverskridende, spændende, dyster, overfladisk.
Idé / funktion
 • Hvad er programmets idé / funktion?
 • Hvad vil programmet undersøge eller vise os? 
 • Er det ren underholdning, eller har programmet "noget på hjertet"?
Du kan bruge mediemodellen.
Titel
Hvilke signaler sender titlen?
Hvordan passer titlen til indholdet i reality-programmet?
 
Hvilke forventninger får man, når man hører titlen?
Er der ordspil, ironi, humor, hints eller andet i titlen?
Målgruppe
Hvem tror du at programmet er rettet imod? (Hvem er målgruppen?)
Lykkedes det at ramme målgruppen?
 
7. Konklusion
Vurdering
Hvad synes du om reality-programmet?
 • Er det et godt program?
 • Lykkedes det at underholde seeren?
 • Føltes programmet naturligt eller føltes det kunstigt pga. rammen, omgivelser, påvirkninger osv.
 • Hvad fungerede / hvad fungerede ikke?
 • Var deltagerne godt valgt?
 • Vil du anbefale det til andre? Hvorfor / hvorfor ikke?
Perspektivering
Hvilke andre programmer, artikler, historier eller andet - kan man sammenligne med?
 
Hvad er ens? / hvad er forskelligt? Læs mere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download modellen til udfyldning

Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node