Blog

 
 
1. Info
Rubrik Hvad er overskriften på bloggen?
Hjemmeside
Hvilken hjemmeside er den fra?
- Navnet på siden:
- Url (adresse): 
Blogger (forfatter) Hvem har skrevet bloggen? 
Dato Hvornår er den skrevet?
Indlæg
Hvor mange indlæg går der forud dette?
Genretræk
Hvilken slags blog er der tale om?
 
2. Komposition
Ydre komposition (layout)
Layout
Hvordan er bloggens udseende (layout)? Har man fx brugt:
 • Grafik
 • Farver
 • Skrifttyper
 • Reklamer / annoncer
 • Billeder
 • Menuer og genveje (links)
 • Kommentarfelt
 • Andet?
Indre komposition (indhold)
Emne
Emne/tema
Hvilket emne eller tema handler bloggen om?

Problem/Konflikt
Indeholder bloggen et problem eller en konflikt som deles, beskrives, kommenteres, løses?
Resume Giv en kort genfortælling af indholdet.
Opbygning
Hvordan er bloggens indhold bygget op?
Er der inddelinger eller afsnit som inddeler tekstens indhold? 
 
Minder bloggen om en artikel eller om en fortælling?
 • Står alt det vigtige indhold først? nyhedstrekanten?
 • Er vigtige dele af indholdet spredt: kommodemodellen?
 • Er indholdet skrevet som en fortælling (handlingsforløb)?
 
3. Personer
Bloggeren
Hvad er bloggerens job eller funktion?
Kendt person, kunstner, ekspert, anonym, almindelig type, mor, journalist, politiker eller politisk orienteret, skolelærer osv.
 
Hvilken type er bloggeren (personlighed)?
Trendsetter, rapkæftet, hverdagsagtig, mode-bevidst, ungdommelig, seriøs, intelligent, sjov, overfladisk osv.
 
Andre personer
Hvilke andre personer bliver nævnt i bloggen?
Er der noget særligt at bemærke omkring dem?
 
4. Miljø / tid
Miljø
Tager bloggens indhold udgangspunkt i et bestemt sted?
Fx "På vej hjem fra arbejde", "hjemmet", "Paris", el. andet?
 
Handler den om, eller kommenterer den på det miljø, som bloggeren bor i / er opvokset i?
Miljøbeskrivelser
Er der sansninger og stemninger?
Hvordan er miljøet beskrevet?
Tid
Kredser indholdet om
 • noget, der er aktuelt lige nu
 • noget, der er sket for nyligt
 • noget, som ligger tilbage i tiden? hvornår?
Hvis der er billeder, hvilken tid er de så taget i?
 
Er bloggen et udtryk for sin tid (tidstypisk)? Dvs. handler den om emner, som præcis hører til den tid, den er skrevet i?
 
5. Virkemidler
Sproglig stil
Hvordan er sproget i bloggen (Hvilken effekt har det?): 
 • Meget beskrivende. Fx brug af mange tillægsord.
 • Lav stil. Hverdagsagtigt. Let tilgængeligt sprog.
 • Høj stil. Svært tilgængeligt sprog.
 • Ungt sprog: Slang, moderne vendinger og udtryk.
 • Gammeldags sprog. Brug af ældre ord og termer.
 • Følelsesladet sprog: Humørpræget, bandeord.
 • Ekspertsprog: mange fagord / fagspecifikt sprog.
 • Genre-sprog: Fx novelleagtigt sprog, journalistisk.
 • Andet: Fx brug af internetforkortelser, engelske ord osv.
Tone
Hvilken tone (stemning) taler bloggeren i: 
Fx følelsesladet, som et offer, som en der har styr på tingene, fornærmet, autoritær, bedrevidede, overdreven, sur, snobbet, optimistisk, pessimistisk, undrende/spørgende, tilfreds osv.
Sproglige virkemidler
Leger bloggeren med sproget? Find eksempler i bloggen, hvor der bruges virkemidler til at forstærke indholdet.
 
1. Hvor er virkemidlerne brugt? (marker steder i teksten).
2. Hvilke virkemidler er der tale om?
3. Hvorfor har bloggeren valgt at bruge disse virkemidler?
 
Se oversigten over "sproglige virkemidler"
 
Eksempler på virkemidler: Metaforer, gentagelser, overdrivelser, talemåder, ordsprog, bandeord, rim, ironi, opremsninger, fagsprog m.m.
Symbolik Er der symbolik i sproget.
Subjektiv/objektiv Kommer bloggerens egne meninger frem? Hvor og hvordan?
Retorik
Retorik = sproglige metoder til at overbevise med. Altså hvordan prøver bloggeren at overbevise dig om noget? 
 1. argumentation. Hvilke argumenter bruges der?
 2. eksempler og cases. Hvordan bruges de?
 3. appelformerHvordan prøver artiklen at overbevise dig. Tales der til din fornuft, følelser eller tillid. (læs mere)
Fotos/grafik
Er der fotos, tegninger, karikaturer, skemaer, diagrammer.
Hvad er deres funktion? Hvordan virker de på bloggen?
Reklamer / Product placements 
Forsøger bloggeren direkte eller indirekte at sælge/anbefale et produkt til dig?
 
Reklame: Læseren gøres tydeligt opmærksom på, at bloggeren reklamerer for et bestemt produkt eller brand.
 
Product placement: Læseren bliver ikke gjort opmærksom på, at man er udsat for en reklame. Produktet bliver måske blot nævnt i en henslængt bemærkning eller diskret på et billede. 
 
6. Fortolkning
Tema
Hvilket tema behandler bloggen? Der kan være flere!
Fx: hverdagsbetragtninger, rejsemål, kost og træning, børneopdragelse, osv.
 
Hvordan behandles dette tema?
Undersøgende, opklarende, beskrivende, forklarende?
Målgruppe
Hvem er bloggen rettet imod / skrevet til?
(Hvem er målgruppen?)
Identifikation
Hvordan identificerer vi os med bloggeren? (Læs mere under genretræk)
 
Hvad får os til at komme tilbage, for at læse næste (eller tidligere) blogindlæg?
Budskab
Er der en konklusion eller et budskab?
Rubrik
Hvilke signaler sender rubrikken?
 
Hvilke forventninger får man, når man læser rubrikken?
Er der ordspil, ironi, humor, hints eller andet i rubrikken?
 
Hvordan passer rubrikken til indholdet i bloggen?
 
7. Konklusion
Vurdering
Hvad synes du? Er det en god blog?
Hvilke tanker og følelser vækker bloggen i dig?
Vil du kunne anbefale den til andre? Til hvem og hvorfor?
Perspektivering
Hvilke andre blogs eller andre tekster kan man sammenligne med? Hvad er ens / hvad er forskelligt? Læs mere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download modellen til udfyldning

Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node