Lyrik

Lyrik kaldes også poesi. Lyrik er fx digte og sangtekster. Lyrik er ofte bygget op på forskellige regler. Teksten kan fx være inddelt i strofer. Der kan også være et system i måden, de mange vers rimer på osv.
 
Lyrik bruges til at udtrykke stemninger, følelser, tanker og til at fortælle historier og beskrive oplevelser.
 
Lyrik hører til skønlitteratur. Dvs. en opdigtet tekst. 

 
Lyrikgenrer

Traditionelt digt
(Rimdigt)
Et traditionelt digt bruger rim og rytme, og er sat i et metrisk system. Fx er der samme antal vers i alle strofer osv. Det er muligt at synge det.
 
Vigtige ord:
 • Rim: Ord der lyder ens
 • Vers: En linje i digtet
 • Strofe: Et tekststykke bestående af et bestemt antal vers.
Prosadigt
Et prosadigt er et digt, som ikke behøver at rime eller bruge rytme (versefødder). Det kan derfor ikke synges.
 
Teksten ligner en almindelig tekst, men når det læses op, kan man høre de særlige sætninger og virkemidler, som bruges i digte. Prosa betyder "ligefrem tale".
Knækprosa
Knækprosa lyder ikke som et digt, men mere som en almindelig tekst. Men teksten brydes op af forskellige linjer-inddelinger som skaber et slags system. Man kan sige at teksten er "knækket".
 
Fx har Dan Turell skrevet knækprosa.
Sangtekst
Sangtekster er også lyrik. Teksten er skrevet til at passe til en melodi. Derfor er der som regel et system, som gentager sig.
 
Vigtige ord:
 • Vers: Et selvstændigt tekststykke.
 • Omkvæd: Genkendeligt tekststykke som gentages. 
 • Bro: Tekststykke som forbinder vers og omkvæd.
 • Hook: Ord eller sætning som gentages og hægter sig fast hos lytteren.
Raptekst Et rap er et digt, som "tales" i en rytme.
Et rap rimer som regel. Man kan dog ofte opleve at det kun rimer, når rapperen taler med dialekt eller artikulerer.

Forskellige slags digte 

1. Episk digt

 • Det episke digt fortæller en historie (berettende).
 • Der foregår en handling (et forløb). 
   

2. Dramatisk digt

 • Det dramatiske digt fortæller om tanker og følelser og om noget man har oplevet eller oplever lige nu. 
 • Bruger ofte replikker eller digteren har en stemme, som taler med os eller med sig selv (indre monolog).
   

3. Lyrisk digt

 • Et lyrisk digt bygger på sansninger, følelser, holdninger, stemninger.
 • Der er ikke en historie der skal fortælles.
 • Der "males" med ordene.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node