Tale

 • Talens opgave er at formidle et budskab mundtligt.
 • Talen er en fri form. Talens indhold afhænger dog af afsenderens taleegenskaber og motivation (hvilken grund, man har til at holde talen). 
 • Talens indhold kan være planlagt eller improviseret. Impoviseret betyder at taleren finder på indholdet på stedet.
 • Man kan inddele talen i 3 undergenrer: 
 
Talens undergenrer
Informationstalen
Den politiske tale
Lejlighedstalen
Formålet er at formidle en vigtig information til publikummet. 
 
Det vigtigste i talen er, at de tilhørende forstår og husker informationen.
Formålet er at formidle en holdning til publikummet. 
 
Talen vil gøre opmærksom på en holdning og/eller overbevise de tilhørende om at taleren har ret.
Formålet er at sætte fokus på en person eller en begivehed.

Det er anledningen, der er det bærende element i talen.
 
 
Talen tager som regel afsæt i én af disse tre ovenstående, men skabes i høj grad ud fra hvem der er afsender, hvem der er modtager, hvad indholdet er, og i hvilken kontekst det indgår i.
 
Dette kan forstås udfra kommunikationsmodellen
 
Modellen indeholder 5 parametre
 • Afsender: Hvad er talerens rolle i forhold til situationen?
 • Indhold: Hvad ønsker taleren at sige (informationer og budskab)?
 • Modtager: Hvem er publikum?
 • Kontekst: Hvilken sammenhæng bliver talen afholdt i?
 • Sprog: Hvordan er sproget i talen?
For at en tale skal kunne levere sit budskab bedst muligt, skal talen justeres efter alle disse parametre.
 
Det interessante ved modellen er at den viser, at alle parametrene påvirker hinanden og derfor bliver afhængige af hinanden, når man planlægger sin tale. Taleren skal nemlig justere fx sproget efter, hvem modtageren er og efter den kontekst talen skal holdes i osv. 

Eksempler på anledninger:

 • Begravelse
 • Ceremoni
 • Demonstration
 • Fest 
 • Fødselsdag
 • Nytårstale
 • Inspiration/motivation
 • Jubilærum
 • Politisk begivenhed
 • Pressemøde
 • Tilgang/afgang
 • Åbningstale
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node