Fotografi

 
 
1. Info
Titel Hvad hedder fotografiet?
Medie Hvor er fotografiet udgivet? Avis, internettet, blad, udstilling osv.
Fotograf Hvem er fotografen? 
Dato Hvornår er fotografiet taget?
Format
Hvilken slags fotografi er det? (format)
Fx: Pressefoto, kunstfoto, kampagnefoto, plakat, banner, portræt eller andet.
 
2. Komposition
Indre komposition (handling)
Motiv
Hvad har man fotograferet?
Er der en historie / handling i billedet?
Konflikt
Udspiller der sig en konflikt?
Modtager-synsvinkel
Er billedet taget på en måde, så tilskueren har en rolle?
Kigger personerne på billedet ud på os?
Er vi som tilskuer en del af det der foregår, eller er vi "fluen på væggen"?
Ydre komposition (udseende)
Blikfang Har billedet noget, der kan fange folks opmærksomhed?
Stopeffekt Hvor stopper øjnene op og hviler?
Lag
Hvad kan man se i billedets lag?
 • Forgrund
 • Mellemgrund
 • Baggrund
Linjer
Handlingslinje: Er der en linje som fører os igennem handlingen? I hvilken rækkefølge, skal man se tingene på billedet?
 
Er der gjort brug af Det gyldne snit?
 
 
Findes der andre linjer og kompositioner i billedet:
 • Vandrette linjer
 • Lodrette linjer
 • Diagonale linjer
 • Trekantskomposition
 • Symmetrisk komposition
 • Diagonal-komposition
Beskæring
Hvordan er billedet beskåret? Hvilken effekt giver det?
 • Supertotal
 • Total
 • Halvtotal
 • Nær
 • Ultranær
Perspektiv
Fra hvilken kameravinkel (perspektiv) er billedet taget?
 • Frøperspektiv
 • Normalperspektiv
 • Fugleperspektiv
Vægtning
Hvor er vægten i billedet?
Er der ligevægt / uligevægt i billedet?
 
3. Personer
Hvem eller hvad?
Hvem ser man? Er der flere?
Hvilke roller spiller personerne for handlingen?
 
Er der vigtige rekvisitter / ting? 
Hvilken rolle spille disse rekvisitter?
Karakteristik
Hvordan ser personen ud? Type? Kendt? Særlige egenskaber? Hvilken funktion har personen?
Lav eventuelt en personkarakteristik.
 
4. Miljø / tid
Miljø (sted)
Sted:
Danmark, Viborg, strand, landevej, skole, hospital, naturen, en ghetto, krigsramt område osv.
 
Sociale forhold:
Fattigt miljø, farligt miljø, kriminelt, almindeligt, overklasse, mellemklasse, underklasse  osv.
 
Miljø (betydning)
Hvilken rolle spiller miljøet? Her er nogle muligheder:
 • Miljøet er i centrum og er det vigtigste på billedet
 • Miljø og personer er lige vigtige
 • Miljøet bruges til at afspejle / fortælle om personer
 • Miljøet bruges til at påvirke budskabet / temaet i billedet
 • Miljøet har en symbolsk betydning
Spiller vejret eller årstiden en vigtig rolle på billedet?
Tid
Spiller tiden en rolle i fotografiet eller er det tidløst?
Er fotografiet tidstypisk? Altså, genkender man tiden pga. mode, biler, skilte, politiske begivenheder eller andet.
 
5. Virkemidler
Lys
Hvordan har man brugt lys som et virkemiddel? Se både efter:
 • Lys
 • Mørke
 • Skygger
Lys-typer
 • Æstetisk lys
 • Stemningslys
 • Symbolsk lys
Lyssætning:
Lyskilde: Lampe, sol, stearinlys osv.
Lysretning: Medlys, modlys, lys fra siden osv.
Effekter
Hvordan har fotografen forsøgt at påvirke udtrykket og stemningen i billedet ved hjælp af effekter?
 
Er billedet efterbehandlet på computer? Hvordan?
Er billedet realistisk eller kunstigt at se på?
 • Farvefilter
 • Effektfilter
 • Retouch (fx når hud eller overflader er gjort pænere)
 • Overlays (fx farvede prikker, lysstriber oven på billedet)
 • Grafik
 • Tekst
Kamera
Er der noget særligt ved den måde billedet er taget:
 
Tekniske virkemidler:
 • Liggende (landscape)
 • Stående (portrait)
 • Panorama
 • 3D
 • Fokusering/sløring (skarpt / uskarpt)
 • Overeksponering
 • Zoom
Andre kameravirkemidler:
 • Bevægelse: fx rystet kamera
 • Kameraets placering: fx under en seng
 • Filmet igennem et vinduesglas
 • Filmet under vand
 • Regndråber eller blod på linsen
 • Andet?
Farver
Hvordan spiller farverne en rolle i billedet?
 • Er der en eller flere dominerende farver? Hvorfor?
 • Er billedet taget i farver eller sort/hvid?
 • Bruges der komplimentærfarver?
 • Farvesymbolik? Betyder farverne noget?
 • Virker farverne kunstige eller realistiske?
Symboler
Er der genstande, tegn, skilte eller andet, som har symbolske betydninger? Fx en kuffert, et stopskilt, et kors, et flag, et æble osv.
Tone
Hvilken tone (stemning) har billedet?
Hvorfor har man valgt denne stemning?
Hvad er med til at skabe denne stemning?

Eksempler:
- Mystisk, humoristisk, positiv, energisk, barnlig, naiv, troværdig, alvorlig, sørgelig, højtidelig, videnskabelig, naturlig, overnaturlig, realistisk, overdrevet, kunstnerisk, ekslusiv, plat osv.
 
6. Fortolkning
Kommunikation
Hvad prøver billedet at kommunikere?
 • Provokerer billedet?
 • Vil fotografen have os til at tage stilling/reagere?
 • Taler billedet til vores følelser: samvittighed, glæde, omsorg, fornuft, ubehag, medlidenhed
Tema
Hvilket tema behandler fotografiet?
Fx: ungdom, politik, terror, naturkatastrofer, religion, krig osv.
 
Der kan sagtens være flere temaer.
Budskab
Hvad er det egentlige budskab i fotografiet?
Har fotografen en holdning til emnet, som billedet handler om?
 
Hvis det er et pressefoto, så prøv at finde ud af hvad artiklen vil. Så bliver det nemmere at forstå budskabet i fotografiet.
Titel
Har fotografiet en titel?
 • Hvordan spiller titlen sammen med selve fotografiet?
 • Hjælper titlen med at forstå handling eller budskab?
 • Indeholder titlen symbolik, ironi, ordspil eller andet?
 
7. Konklusion
Vurdering
Hvad synes du om fotografiet? 
Hvilke tanker og følelser vækker fotografiet i dig?
Kommer budskabet eller meningen ud til modtageren?
Vil du anbefale fotografiet til andre? Hvorfor?
Målgruppe
Hvem synes du fotografiet henvender sig til? Hvorfor?
(Hvem er målgruppen?)
Perspektivering
Hvilke andre fotos eller andre medier og tekster kan man sammenligne med? 
Hvad er ens, og hvad er forskelligt? Læs mere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download modellen til udfyldning

Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node