Maleri

 
 
1. Info
Titel Hvad hedder maleriet?
Kunstner Hvem har malet det?
År
Hvilket årstal er maleriet fra?
Periode? Fx romantikken, efterkrigstiden osv.
Dimensioner Maleriets længde og højde i centimeter.
Type Oliemaleri, akvarel, akryl, spray, andet?
Historie / baggrund
Find relevant baggrundsviden om maleriet. Fx hvor er maleriet udstillet, grunden til at det blev malet, er der en interessant historie om maleriet, evt. maleriets værdi osv.
Genre
Portræt, landskabsmaleri, historiemaleri, hverdagsscene, stilleben
Stilart Fx ekspressionisme, impressionisme, naturalisme, kubisme, surrealisme, symbolisme, romantisme, naivisme, fotorealismerealisme, abstrakt.
 
2. Komposition
Indre komposition (handling)
Motiv
Hvad forestiller maleriet?
Handling
Er der en handling i billedet?
Udspiller der sig en konfliktFx en person der er ulykkelig, såret, i fare, der skændes eller andet.
Modtager-synsvinkel
Får vi som tilskuer en rolle, når vi kigger på billedet, eller er vi "fluen på væggen"?
Kigger personerne ud på os? Bliver vi "inviteret" til noget?
Ydre komposition (udseende)
Stopeffekt
Hvor stopper øjnene op og hviler?
Lag
Hvad kan man se i billedets lag? Hvad er der tænkt?
 • Forgrund
 • Mellemgrund
 • Baggrund
Linjer
Handlingslinje: Er der en linje som fører os igennem handlingen? I hvilken rækkefølge, skal man se tingene på billedet?
 
Er der et forsvindingspunkt?
 
Er der gjort brug af Det gyldne snit?

Findes der andre linjer og kompositioner i billedet?:
 • Vandrette linjer
 • Lodrette linjer
 • Diagonale linjer
 • Buede linjer
 • Trekantskomposition
 • Symmetrisk komposition
 • Diagonal komposition
Beskæring
Hvordan er motivet beskåret? Hvilken effekt giver det?
Perspektiv
Hvilket perspektiv er det malet fra?
Hvilken effekt giver det?
Vægtning Hvor er vægten i billedet? Virker billedet tungere i en af siderne? Hvorfor er det lavet sådan? 
 
3. Personer
Personer, dyr m.m.
Hvilke vigtige personer, dyr eller andre væsner er der på maleriet?Hvilken rolle spiller de på maleriet og i historien som fortælles?
 
Er der en hovedperson?
Lav en personkarakteristik af de vigtigste personer. Fx:
 • Udseende, alder, ansigtsudtryk, påklædning osv.
 • Hvad foretager disse personer sig?
Genstande
Er der andre ting på billedet som er vigtige?
Hvad er deres funktion / rolle?
 
Er det en genstand, som har hovedrollen på maleriet?
 
4. Miljø / tid
Miljø 
Sted:
Fx: Danmark, Viborg, en strand, landevej, natur, by, fabrik, landbrug osv.
 
Sociale forhold
Fx: underklasse, mellemklasse eller overklasse, fattigt miljø, farlig arbejdsplads, bondesamfund osv.
 
Lav eventuelt en miljøbeskrivelse.
Miljø (betydning)
Er det vigtigt at lægge mærke til miljøet
Spiller miljøet en rolle for, hvordan handling og personer skal forståes og tolkes?
 
Har vejret eller årstiden en betydning? Fx:
Gråvejr = tristhed.
Forår = fornyelse, ungdom.
Tid
Hvornår foregår handlingen i maleriet?
 
År / årti (hvis det er synligt).
Årstid (forår, sommer, efterår, vinter).
Tid på dagen (morgen, middag, aften).
 
5. Virkemidler
Stemning
Mørke, glæde, aktivitet, stress, ro, sorg osv.
Hvordan ser du det?
Hvordan har maleren fået denne stemning frem? 
Farver
Er der en eller flere dominerende farver? Hvorfor?
Betyder farverne noget? Er der farvesymbolik?
Bruges der komplimentærfarver?
Lys
Er der lyse og/eller mørke steder i maleriet?
Bruges lys eller mørke til at fortælle noget?
Fokus/sløring
Har maleren fremhævet eller sløret noget i maleriet?
Træder noget frem i maleriet og bliver vigtigere end noget andet?
Symboler Er der genstande eller kendte tegn, som har symbolske betydninger. Fx et kors, vejkryds, hund, lys osv.
Teknik Har kunstneren brugt særlige teknikker.
 
6. Fortolkning
Titel
Er der noget særligt ved titlen?
Er titlen forbundet til handlingen i maleriet? Hvordan?
Har titlen en symbolsk betydning?
Bruges der ordspil, ironi eller andet i titlen?
Tema
Hvilket tema behandler maleriet? (måske flere)
Fx: Kærlighed, sorg, uretfærdighed, fattigdom, barndom osv.
Budskab
Hvad er budskabet i maleriet? (Hvordan ser du det?)
Prøver maleren at udtrykke en holdning? Skal vi som tilskuere forholde os til noget?
Er der gjort noget for at forstærke budskabet?
Politik og samfund
Tager kunstneren stilling til noget i samfundet? En politisk holdning?
Er det samfundsbevarende eller samfundskritisk?
Er maleriet et udtryk for den samtid, det er malet i?
 
7. Konklusion
Vurdering
Hvad synes du om maleriet?
Hvilke tanker og følelser vækker maleriet i dig?
I hvilke sammenhænge synes du man kan bruge maleriet?
Kommer budskabet ud?
Vil du anbefale andre at se maleriet? Hvorfor?
Målgruppe
Hvem tror du maleriet henvender sig til?
Perspektivering
Hvilke andre kunstværker/tekster kan man sammenligne med?
Hvad er ens / hvad er forskelligt? Læs mere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download modellen til udfyldning

Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node