Maleri

 
 
1. Info
Titel Hvad hedder maleriet?
Kunstner Hvem har malet det?
År  Hvornår er maleriet lavet?
Dimensioner Maleriets længde og højde i centimeter.
Type Oliemaleri, akvarel, akryl, andet?
Historie / baggrund
1) Find relevant baggrundsviden om maleriet.
Fx: Har kunstneren haft en særlig grund til at male dette maleri?
 
2) Find oplysninger om maleriets værdi, eller på hvilket museum maleriet befinder sig.
Stilart Fx ekspressionisme, impressionisme, naturalisme, kubisme, surrealisme, symbolisme, romantisme, naivisme, fotorealismerealisme, abstrakt
Periode RomantikkenDet moderne gennembrud, efterkrigstiden, moderne osv.
 
2. Komposition
Indre komposition (handling)
Indhold/handling
Hvad ser man på maleriet?
Er der en historie / handling?
Konflikt
Er der en konflikt i handlingen?
Fx en person der er ulykkelig, såret, i fare, skændes osv.
Modtager-synsvinkel
Er billedet malet på en måde, så tilskueren har en rolle?
Kigger personerne ud på os?
Er vi en del af det der foregår, eller er vi "fluen på væggen"?
Ydre komposition (udseende)
Stopeffekt
Hvor stopper øjnene op og hviler?
Lag
Hvad kan man se i billedets lag? Hvad er der tænkt?
 • Forgrund
 • Mellemgrund
 • Baggrund
Linjer
Handlingslinje: Er der en linje som fører os igennem handlingen? I hvilken rækkefølge, skal man se tingene på billedet?
 
Er der et forsvindingspunkt?
 
Er der gjort brug af Det gyldne snit?

Findes der andre linjer og kompositioner i billedet?:
 • Vandrette linjer
 • Lodrette linjer
 • Diagonale linjer
 • Trekantskomposition
 • Symmetrisk komposition
 • Diagonal komposition
Beskæring
Hvordan er motivet beskåret? Hvilken effekt giver det?
Perspektiv
Hvilket perspektiv er det malet fra?
Hvilken effekt giver det?
Vægtning Hvor er vægten i billedet? Virker billedet tungere i en af siderne? Hvorfor er det lavet sådan? 
 
3. Personer
Karakteristik
Er der nogle særlige vigtige personer eller ting?
Hvilken rolle spiller de på maleriet og i historien som fortælles?
 
Lav en personkarakteristik af de vigtigste personer. Fx:
 • Udseende, alder, ansigtsudtryk, påklædning osv.
 • Hvad foretager disse personer sig?
Andet
Andre ting eller levende væsner på maleriet?
Hvad er deres funktion? 
 
4. Miljø / tid
Miljø 
Sted:
Fx: Danmark, Viborg, en strand, landevej, natur, by, fabrik, landbrug osv.
 
Sociale forhold
Fx: underklasse, mellemklasse eller overklasse, fattigt miljø, farlig arbejdsplads, bondesamfund osv.
 
Lav eventuelt en miljøbeskrivelse.
Miljø (betydning)
Er det vigtigt at lægge mærke til miljøet
Spiller miljøet en rolle for, hvordan handling og personer skal forståes og tolkes?
Tid
Hvornår foregår handlingen i maleriet?
 
År / årti (hvis det er synligt).
Årstid (forår, sommer, efterår, vinter).
Tid på dagen (morgen, middag, aften).
 
5. Virkemidler
Stemning
Mørke, glæde, aktivitet, stress, ro, sorg osv.
Hvordan ser du det?
Hvordan har maleren fået denne stemning frem? 
Farver
Er der en eller flere dominerende farver? Hvorfor?
Betyder farverne noget? Er der farvesymbolik?
Bruges der komplimentærfarver?
Lys
Er der lyse og/eller mørke steder i maleriet?
Bruges lys eller mørke til at fortælle noget?
Fokus/sløring
Har maleren fremhævet eller sløret noget i maleriet?
Træder noget frem i maleriet og bliver vigtigere end noget andet?
Symboler Er der genstande eller kendte tegn, som har symbolske betydninger. Fx et kors, vejkryds, hund, lys osv.
Teknik Har kunstneren brugt særlige teknikker.
 
6. Fortolkning
Titel
Er der noget særligt ved titlen?
Er titlen forbundet til handlingen i maleriet? Hvordan?
Har titlen en symbolsk betydning?
Bruges der ordspil, ironi eller andet i titlen?
Tema
Hvilket tema behandler maleriet? (måske flere)
Fx: Kærlighed, sorg, uretfærdighed, fattigdom, barndom osv.
Budskab
Hvad vil maleriet fortælle om? (Hvordan ser du det?)
Hvad skal modtageren forholde sig til?
Hvad er der gjort for at forstærke budskabet?
Politik og samfund
Er maleriet et udtryk for den samtid det er malet i?
Tager kunstneren stilling til noget i samfundet? En holdning?
Er det samfundsbevarende eller samfundskritisk?
 
7. Konklusion
Vurdering
Hvad synes du om maleriet?
Hvilke tanker og følelser vækker maleriet i dig?
I hvilke sammenhænge synes du man kan bruge maleriet?
Kommer budskabet ud?
Vil du anbefale andre at se maleriet? Hvorfor?
Målgruppe
Hvem tror du maleriet henvender sig til?
Perspektivering
Hvilke andre kunstværker/tekster kan man sammenligne med?
Hvad er ens / hvad er forskelligt? Læs mere.