Dokumentarfilm

 
 
1. Info
Titel Hvad hedder dokumentarfilmen?
Bag kameraet Hvem står bag filmen? Journalist / instruktør / producent
Udgiver
Hvem har udgivet filmen? Fx DR, TV2, TV3 osv.
År Hvornår blev dokumentaren udgivet?
Serie/afsnit
Er dokumentaren en del af en serie på flere film?
Fx afsnit 3 ud af 8.
Genretræk
Hvilken af de 5 undergenrer er der tale om: klassisk dokumentar, observerende, poetiske, dramatiserede, deltagende. (Læs mere)
 
2. Komposition
Indre komposition (handling)
Emne
Hvilket emne behandler dokumentaren?
(Hvad er omdrejningspunktet?)
Tilgang
Hvilken tilgang har filmen til emnet:
 • observerende
 • fortællende
 • forklarende
 • undersøgende, belysende
 • problematiserende
 • underholdning
 • andet?
Handlingslinje
Lav eventuelt en handlingslinje,
Her viser du rækkefølgen af de vigtigste og mest interessante sekvenser og scener fra programmet. Giv dem overskrifter.
Ydre komposition (opbygning)
Spilletid
Hvor lang tid varer dokumentaren?
Elementer i dokumentarfilm
Hvad er dokumentaren sammensat af?
Kan dokumentaren inddeles i forskellige dele / elementer? Fx:
 • introduktion / åbningssekvens
 • faktaviden
 • arkivmateriale
 • kildemateriale
 • interviews (anonyme og ikke-anonyme)
 • statistik, undersøgelser
 • rekonstruktion
 • animationsfilm
 • konklusion
 
3. Personer
Fortæller
Hvem er fortælleren i dokumentarfilmen?
Er det en stemme (voice-over) eller ser man man personen?
 
Fortæller-rolle:
Hvordan påvirker fortælleren emnet? Kritisk, humoristisk, nysgerrig, bekymret osv.
Har fortælleren en holdning eller en dagsorden?
Personer
Hvem medvirker i dokumentaren?
Er der en slags hovedperson, som er i centrum?
Handler dokumentaren om en bestemt person (biografi)?
 
Hvorfor har journalisten valgt personerne som er med i filmen? Hvad er deres funktion*?
 
Taler personerne direkte til kameraet eller til instruktøren/journalisten? Hvilken effekt giver det?
Karakteristik
Lav beskrivelser af de vigtigste personer, som medvirker i dokumentaren.
 
Lav evt. en personkarakteristik.
Interviews
Bruger dokumentaren interviews?
Hvem interviewes og hvad bruges det til?
 
Bliver der brugt pålidelige kilder: - eksperter, autoriteter, politikere, fagfolk, nær familie osv.
 
4. Miljø / tid
Miljø
Hvor foregår dokumentaren?
I Danmark, Århus, lejlighed, en familie, forretningsverdenen, studio osv.
 
Hvilken betydning har miljøet i dokumentaren?
Bliver vejret eller årstiden brugt til at forstærke en stemning eller budskab?
Tid
1) Prøver dokumentaren at beskrive noget om en bestemt tid?
 
2) Beskriver den tendenser eller strømninger i den tid, den foregår i? (Er den tidstypisk?)
 
5. Virkemidler
Billed-kompositioner
Vælg 2-3 relevante steder til en kort billedanalyse. Du kan fx tage screenshots, eller vælge en meget kort filmsekvens.
Filmiske virkemidler
Find flere eksempler, hvor instruktøren bruger virkemidler til at forstærke filmens udtryk. Du kan benytte fremgangsmåden nedenunder:
 
1. Hvor er virkemidlet brugt? (noter tidspunktet)
2. Hvilket virkemiddel er der tale om?
3. Hvad bruges virkemidlet til?
 
Eksempler på virkemidler:
Fortællekneb
Hvordan forsøger journalisten at fastholde vores interesse?
 • Uopklarede / åbne spørgsmål
 • Forhaling / at trække tiden: Journalisten lader os vente længe, inden der kommer afklaringer eller pointer.
 • Spændingsopbygning: Programmet bliver mere og mere intenst.
 • Teasere: Små dele af handlingen som vises, men som man først får at se i deres fulde længde senere. Dvs. man må vente på løsningen.
Dramatiseringer
Låner dokumentaren virkemidler eller fortællestil fra spillefilm?
 
Dette bruges fx ved introduktioner, spændende øjeblikke, afsløringer, rekonstruktioner eller andet.
Symbolik
Bliver der filmet vigtige genstande eller rekvisitter, som kan have betydninger for den måde, vi skal opleve eller forstå, det der sker i filmen. 
 
Filmer kameraet ting, som kan indeholde symbolik
Grafik / animation
Bruges der tegninger, animationer eller anden grafik?
 
Her er nogle eksempler:
 • Små tegnefilm som giver fx giver faktaviden om emnet
 • statistikker, grafer, diagrammer
 • computeranimationer som viser og forklarer
 • tegnesekvens: en hånd der tegner det der forklares om
 • skilte, bannere og tekst på skærmen
Sproglige
virkemidler
Find steder hvor man forsøger at forstærke indholdet eller pointerne i dokumentaren vha. sprog og udtale. Her er nogle eksempler:
 • Gentagelser: fx. sætninger, ord, påstande
 • Argumentation: stærke argumenter, overbevisende retorik.
 • Appelformer: Etos logos, patos 
 • Artikulation: måder som journalisten udtaler ord og sætninger på
 • Sprogbrug: fx bandeord, ekspertsprog, humor
 • Åbne spørgsmål og konklusioner: at du (modtageren) inviteres til at være med til at finde løsninger.
 
6. Fortolkning
Emne / tema
Hvilket emne eller tema behandler dokumentaren?
Fx: religion, sociale medier, terror, indvandrere, teknologi, angst, fattigdom, hash osv.
Vinkling
Hvilken vinkel har instruktøren valgt?
 
Hvordan problematiserer* journalisten emnet?
- Stiller journalisten spørgsmål til emnet? Hvilke?
 
*Problematisering: Hvis emnet er "unge og mobiltelefoner" kunne en problematisering være - Bruger de unge for meget tid med deres smartphone?
Hensigt
Hvad er hensigten med dokumentaren?
 
Ønsker journalisten at:
 • afsløre
 • problematisere
 • provokere
 • underholde
 • informere
 • andet?
Du kan eventuelt bruge mediemodellen.
Budskab
Er der et budskab i dokumentaren?
- Har instruktøren en holdning til emnet? Hvilken?
- Er instruktøren kritisk eller sympatisk overfor emnet?
Tone
Hvilken tone (stemning) har dokumentarfilmen?
- Nysgerrig, mystisk, humoristisk, negativ, energisk, kritisk, troværdig, alvorlig osv.
Titel
Hvilke signaler sender titlen?
Hvordan passer titlen til indholdet i dokumentaren?
 
Hvilke forventninger får man, når man hører titlen?
Er der ordspil, ironi, humor, hints eller andet i titlen?
 
7. Konklusion
Vurdering
Hvad synes du om dokumentarfilmen?
 • Er det en god dokumentar?
 • Lykkedes det for dokumentaren at problematisere emnet?
 • Hvilke tanker og følelser vækker dokumentaren i dig?
 • Vil du anbefale den til andre? Hvorfor / hvorfor ikke?
Målgruppe
Hvem tror du at dokumentaren er rettet imod? (Hvem er målgruppen?)
Lykkes det at ramme målgruppen?
Perspektivering
Hvilke andre dokumentarfilm, artikler, historier eller andet - kan man sammenligne med?
 
Hvad er ens? / hvad er forskelligt? Læs mere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download modellen til udfyldning

Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node