Research-interview

Et interview, som er en del af en artikel, kaldes for et research-interview. Det kan fx være en del af en baggrundsartikel eller en nyhedsartikel.
 

Om Research-Interview

I mange artikler finder man små interviews med personer, som enten er indblandet i en begivenhed - eller som har en holdning til den. Interviewet bruges her som en del af den research, som journalisten foretager for at dække en begivenhed fra flere synsvinkler.
 
Et research-interview bruges også til at skaffe viden fra fx eksperter, øjenvidner, politikere osv. Her får personer lov til at udtale sig om en sag. Enten på baggrund af spørgsmål, som journalisten har forberedt, eller som fri tale.
 
Hvis interviewet står som et citat, skal journalisten skrive ordret, hvad der bliver sagt af personen der interviewes. En journalist må aldrig lave om på det, som personer/kilder har sagt.
 

Læs også:

 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node