Interview (som artikelgenre)

Et interview kendes både som en del af en artikel eller tv-udsendelse, men også som en særlig artikel-genre. Hvis interviewet i sig selv danner baggrund for hele artiklen, er der tale om interview som en artikel-genre. Det er denne genre som siden her handler om.
 
 

Genreblomst

 

Blomstens blade

 • Interviewet ér artiklen
  Nogle artikler er bygget på et særligt grundigt interview som fylder hele artiklen. Man kan sige at interviewet ér artiklen. Derfor kaldes denne form for artikler ganske enkelt for: “interview”.

 • Journalisten er velforberedt
  Journalisten er velforberedt inden interviewet. Journalisten skal kende til personens eller sagens baggrund, men skal også forberede, hvilken vinkel og retning interviewet skal have. Journalisten skal være klar over, hvad interviewet skal bruges til og laver sine spørgsmål ud fra dette. På den måde er det ikke kun den interviewede, som er vigtig for artiklens kvalitet, men også journalistens hjemmearbejde.

 • Nøjagtig gengivelse
  Journalisten skal gengive nøjagtigt, hvad personen siger og mener, og må derfor ikke ændre på, hvad der blev sagt under interviewet. Dette kan gøres ved at citere nøjagtigt, hvad der blev sagt (direkte citat), eller ved at forklare bedst muligt med egne ord, hvad personen mente (indirekte citat).

 • Beskriver evt. situation og miljø
  Artiklen kan også indeholde beskrivelser af personens reaktioner og andet som sker under interviewet. Fx kan artiklen også starte med at beskrive, hvordan det er at møde personen eller beskrive hvor, og hvordan interviewet foregår. Nogle artikler beskriver også miljøet og stemniingen, for at gøre artiklen mere indlevende for læseren.

 • Sagligt og ordentligt
  Journalisten skal gengive det som interviewede siger på en saglig og ordentlig måde. Det er ikke artiklens opgave at udstille personen eller misbruge det som personen siger. Et interview skal forsøge at indramme personen eller personens holdninger - og ikke udnytte.
   
 • Portrætinterview eller sagsinterview
  Der findes to hovedkategorier af interviews som en selvstændig genre. Disse er beskrevet herunder:
Portrætinterview
Et portrætinterview er et interview med en person, som deler oplysninger om sit liv med journalisten. Det kan fx handle om personens karriere som skuespiller, eller handle om personens liv og opvækst.

Her er journalisten ude på at give et portræt af personen.
 
Sagsinterview
I et sagsinterview er det ikke personen, der er i centrum, men en sag eller et emne. Det kan fx være et interview om forholdet i en flygtningelejr eller et interview om sociale medier. Journalisten interviewer derfor personen for at få holdninger og meninger om sagen/emnet.
 
Der findes flere typer sagsinterviews:
 • Holdningsinterview: Journalisten interviewer en person om holdninger til et emne.
   
 • Ekspertinterview: Journalisten interviewer en ekspert om et emne.
   
 • Gruppeinterview: Journalisten interviewer flere personer om deres forskellige holdninger til et emne. 
 
 
 
 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node