Tale

 
 
1. Info
Titel/overskrift Har talen en titel eller overskrift?
Tidspunkt Hvornår blev talen afholdt?
Anledning
I hvilken anledning blev talen afholdt?
Afsender
Primær afsender
Hvem afholder talen?
 
Evt. sekundær afsender
Afholder taleren indholdet på vegne af andre - fx en virksomhed?
Modtager
Primær modtager
Hvem henvender sig primært til?
Det kan fx være fødselsdagsbarnet eller en ministers svar til et folketingsmedlem. 
 
Sekundær modtager
Hvem er tilstede da talen fremføres?
Det kan fx være andre mennesker i rummet, eller de, som ser talen på en skræm, hvis den transmitteres. 
Sted Hvor blev talen afholdt?
Undergenre
Er talen en:
 • Informationstale
 • Politisk tale
 • Lejlighedstale
 
2. Komposition
Emne
Hvilket emne eller tema handler talen om?
 
Obs: Brug kun korte forklaringer her. Temaet skal uddybes og behandles senere i analysen!
Resume Giv en kort genfortælling af indholdet.
Opbygning
Hvordan er talen opbygget? Mange gange vil den være opdelt i:
 • en start/indledning
 • en midte
 • en afslutning
Passer dette her, eller er den opbygget på en anden måde? 
Hvor er indelingerne? Find det i teksten.
Afsnit Er talen ellers delt ind i afsnit? (de kan både være synligt markeret i layoutet, men det kan også være et tydeligt skift i handlingen).

Giv evt. afsnittene en passende overskrift for at skabe overblik.
Elementer
Hvilke elementer har man brugt i talen, og hvor er de?
 • Anekdoter
 • Baggrundsviden
 • Citater, ordsprog, talemåder
 • Tilbageblik
 • Gengivelser af situationer
 • Holdninger / pointer
 • Erklæringer
 • Fremsyn / håb for fremtiden
 • Opfordringer
 • Konklusioner
 • Andet?
 
3. Personer
Afsenderen (taleren)
Hvem er taleren i forhold til situationen?
 • Relation (fx familie eller en ven)
 • Ekspert (en der ved meget om emnet, fx en kunstner til en kunstudstilling)
 • Ansvarshavende (en, hvis opgave det er, at afholde talen, fx. en minister, en kommunikationsansvarlig eller chefen for en virksomhed)
 • Holdningsskaber (en, der har en mening om et konkret emne)
Spiller taleren en rolle? Altså er klædt ud eller foregiver at være en anden?
 
Lav en personkarakteristik, hvis det er muligt.
Personer i talen
Hvilken person / eller hvilke personer bliver nævnt i selve talen?
Hvad bliver der sagt / fremhævet om personen?
Lav evt. en personkarakteristik
 
NB! Dette er særligt vigtigt, hvis talen er rettet til én bestemt person fx. ved et jubilærum, en begravelse el. lign.
Modtager
Er talen rettet mod en person eller en bestemt gruppe af personer? Hvem? Det kan fx være:
 • en fødselar
 • en jubilar
 • en afdød
 • en ægtefælle
 • en eller flere medarbejdere
 • ansatte i en virksomhed
 • en gruppe af folk med samme job eller interesse
 • en befolkningsgruppe
 • et helt folk, fx danskere
 • andre?
 
4. Miljø / tid
Fysik miljø
HVor bliver talen afholdt?
Fx til en fest, i en fabrikshal, på en mælkekasse til en demonstration.
 
Har miljøet betydning for stemningen i talen?
Beskrevet miljø
Tager talens indhold udgangspunkt i bestemte steder?
 
Fx i en erindring: "Den gang vi var små og legede nede i gårdspladsen..." eller "Stedet her var for få år siden en ruin" eller i en forudsigelse: "Om mange år vil byens borgere stadig mødes i kirken søndag efter søndag"
Miljøbeskrivelser
Indeholder talen beskrivelser af miljøet?
Hvor i teksten er det, og hvordan er det beskrevet?
Bruges der fx malende beskrivelser, sansninger, stemningsbeskrivelser, mange tillægsord?
Tid
Handler talen om noget, der tilhører en bestemt tid:
 • noget, som ligger tilbage i tiden? hvornår?
 • noget, der er sket for nyligt
 • noget, der er aktuelt lige nu
 • noget, der vil ske i fremtiden
 
5. Virkemidler
Sproglig stil
Hvordan er sproget i talen (Hvilken effekt har det?): 
 • Lav stil. Hverdagsagtigt. Enkelt. Let tilgængeligt sprog.
 • Høj stil. Avanceret. Svært tilgængeligt sprog.
 • Ungt sprog: Slang, moderne vendinger og udtryk.
 • Gammeldags sprog. Brug af ældre ord og termer.
 • Følelsesladet sprog: Humørpræget, bandeord.
 • Fagspecifikt sprog: mange fagord / ekspert-sprog.
 • Lokalt sprog, evt. accent.
 • Få ord som siger meget.
 • Meget beskrivende / malende. Fx mange tillægsord.
 • Andet?
Tone
Hvilken tone (stemning) bruger taleren:
Følelsesladet, fornærmet, autoritær, bedrevidede, overdreven, sur, snobbet, humoristisk, optimistisk, pessimistisk, ydmyg undrende/spørgende, tilfreds osv.
Sproglige virkemidler
Bruges der sproglige virkemidler? FInd eksempler.
 1. Hvor er virkemidlerne brugt? (marker steder i teksten).
 2. Hvilke virkemidler er der tale om?
 3. Hvorfor har taleren valgt at bruge disse virkemidler? 
Se oversigten over "sproglige virkemidler"
Eksempler på virkemidler: Metaforer, gentagelser, overdrivelser, talemåder, ordsprog, bandeord, rim, ironi, opremsninger, fagsprog m.m.
Symbolik Er der symbolik i sproget.
Retorik
Retorik = sproglige metoder til at overbevise med. Altså hvordan prøver taleren at overbevise dig om noget? 
 1. argumentation. Hvilke argumenter bruges der?
 2. eksempler og cases. Hvordan bruges de?
 3. appelformerHvordan prøver artiklen at overbevise dig. Tales der til din fornuft, følelser eller tillid. (læs mere)
 
6. Fortolkning
Tema
Hvilket tema behandler talen? Der kan være flere!
Hvordan behandles dette tema?
 • undersøgende
 • opklarende
 • beskrivende
 • forklarende
 • bedømmende
 • andet?
Målgruppe
Hvis taleren har rettet sin tale mod særlig gruppe af mennesker, som skal høre særligt godt efter, måske inspireres eller lære af talen, så er der tale om en målgruppe.
Hvem er talens målgruppe?
Kommunikation
Hvordan er forholdet mellem de 5 elementer:
 • Afsender
 • Modtager
 • Indhold
 • Sprog
 • Kontekst
Læs evt. mere om kommunikationsmodellen
Identifikation
Hvordan identificerer vi os med taleren eller talens indhold? (Læs mere under genretræk)
 
Er der noget, der får os til at ændre mening om emnet/personen, som talen handler om?
Budskab
Er der en konklusion eller måske et budskab?
 
7. Konklusion
Vurdering
Hvad synes du om talen? Er den god? Lykkedes den?
Hvilke tanker og følelser vækker talen i dig?
Bliver du inspireret af talen? Er du en del af målgruppen?
Perspektivering
Hvilke andre taler eller andre tekster kan man sammenligne med? Hvad er ens / hvad er forskelligt? Læs mere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download modellen til udfyldning

Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node