Miljøbeskrivelse

Man laver en miljøbeskrivelse i sin analyse, for at kunne beskrive og forstå de omgivelser, man møder i en tekst, et billeder, film m.m.

Hvorfor er miljøet vigtigt?

Vi skal føle, at vi er der selv: Forfattere gør ofte meget ud af at præsentere miljøet, for at trække os med ind i teksten. Vi skal helst føle, at vi selv er der. Hvordan blomsterne dufter, hvordan støvet ligger på kommoden, hvordan vaskemaskinen larrmer, osv.
 
Miljøet fortæller noget om personen: Miljøet kan have en afgørende betydning for, hvordan vi skal opfatte hovedpersonens baggrund, følelser og forhold i handlingen. Altså: at miljøet er med til at afspejle personen.
 
Symbolske betydninger: Miljøet kan også have symbolske betydninger. Fx kan gråvejr betyde at personen er trist, eller en mørk skov kan betyde utryghed og fare. 

Hvordan laver man en miljøbeskrivelse?

Når du skal lave en miljøbeskrivelse i din analyse er det en god ide at kigge på disse 3 områder:
 
1) Fysisk miljø: 
 • Stedet hvor handlingen foregår. (fx Århus, en have, stranden, en lejlighed osv)
 • Sansninger (Lugte, lyde, lys, farver osv.).
 • Find beskrivende tillægsord: Varmt, koldt, fugtigt, mørkt, grønt osv.
 • Sociale forhold (fx ghetto, overklasse, middelklasse, fattigt, kollektiv osv.)
 • Relationer (fx kollegaer, familieforhold, ægtepar, venner)
 • Tidsperiode: Ting eller sprog som peger på den tid handlingen foregår i (fx walkman = 1980'erne)
2) Psykisk miljø:
 • Hvordan er stemningen? 
 • Hvordan påvirkes personen af miljøet?
 • Hvordan påvirkes personen af andre personer?
 • Find beskrivende tillægsord: 
  - Positiv energi: trygt, rart, kendt, kærligt, skønt osv.
  - Negativ energi: farligt, utrygt, ukendt, anspændt osv.
  - Neutral energi: kedeligt, trivielt, almindeligt
3) Miljøets forbindelse med handlingen
 • Er miljøet vigtigt for forståelsen af handlingen? Fx: en novelle der beskriver livet i ghettoen.
 • Hvordan afspejler miljøet personen? Fx: At bo et øde sted ude på landet = personen er ensom, isoleret. 
 • Har miljøet symbolsk betydning? Fx skoven i Rødhætte = overgang fra barn til voksen.

Skema til miljøbeskrivelse

 
Download som Word
Download som PDF
 

 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node