Appelformer

De 3 appelformer er tre måder en person kan formidle information og argumenter på, når man ønsker at overbevise andre mennesker. De 3 appelformer bruges især i opinionsartikler, hvor afsenderen har meninger og holdninger. Man taler på en måde, så det man siger bliver troværdigt, fornuftigt eller sympatisk - for den der hører det.
 
De 3 appelformer hedder:
  1. Etos (etik, troværdighed)
  2. Logos (logik, fornuft)
  3. Patos (passion, følelser)
Når man appellerer til en anden, prøver man at række ud til personen og få forståelse og accept for det man siger. Man kan sige, at man prøver at få personen over på sin side.  

Etos (troværdighed)

Her taler man til modtagerens tillid og accept. Altså det, der siges, er sandt, fordi man virker som en troværdig kilde eller erfaren person, eller fordi, man virker særlig moralsk eller etisk korrekt. Man kan sige, at en person har en stærk etos, hvis han/hun virker særlig troværdig.

Logos (fornuft)

Her taler man til modtagerens fornuft og logiske sans. Fx ved at bevise det man siger ved hjælp af tal og statistik.

Patos (følelser)

Her taler man til modtagerens følelser. Fx er man følelsesmæssigt påvirket af det man udtaler sig om, eller man bruger eksempler, hvor man fortæller om menneskers reaktioner, sorg, glæde osv.

Eksempel:

"Mor, hvorfor skal jeg tømme opvaskemaskinen?"
 
Etos
"Fordi jeg er din mor og jeg er sikker på, at det er en god ide, at du snart får det lært. Sådan gjorde vi også da jeg var ung. Tro mig, det vil komme dig til gode senere."
 
Logos
"Fordi du skal lære at klare dig selv. Så bliver det meget nemmere at flytte hjemmefra. Desuden gjorde din bror det i går, så det er din tur i dag."
 
Patos
"Fordi jeg bliver glad, hvis du gør det. Jeg er træt, og jeg orker simpelthen ikke at gøre det. Kan du ikke godt se det?"