Appelformer

De 3 appelformer er tre måder en person kan formidle information og argumenter på, når man ønsker at overbevise andre mennesker. De 3 appelformer bruges især i opinionsartikler, hvor afsenderen har meninger og holdninger. Man taler på en måde, så det man siger bliver troværdigt, fornuftigt eller sympatisk - for den der hører det.
 
De 3 appelformer hedder:
  1. Etos (etik, troværdighed)
  2. Logos (logik, fornuft)
  3. Patos (passion, følelser)
Når man appellerer til en anden, prøver man at række ud til personen og få forståelse og accept for det man siger. Man kan sige, at man prøver at få personen over på sin side.  

Etos (Det holdningspåvirkende)

Her taler man til modtagerens tillid og accept. Altså det, der siges, er sandt, fordi man virker som en troværdig kilde eller erfaren person, eller fordi, man virker særlig moralsk eller etisk korrekt. Man kan sige, at en person har en stærk etos, hvis han/hun virker særlig troværdig.

Logos (Det informerende)

Her taler man til modtagerens fornuft og logiske sans. Fx ved at bevise det man siger ved hjælp af tal og statistik.

Patos (Det følelsesmæssige)

Her taler man til modtagerens følelser. Fx er man følelsesmæssigt påvirket af det man udtaler sig om, eller man bruger eksempler, hvor man fortæller om menneskers reaktioner, sorg, glæde osv.

Eksempel:

"Mor, hvorfor skal jeg tømme opvaskemaskinen?"
 
Etos
"Fordi jeg er din mor og jeg er sikker på, at det er en god ide, at du snart får det lært. Sådan gjorde vi også da jeg var ung. Tro mig, det vil komme dig til gode senere, så andre ikke skal klare det for dig. Det vil jo heller ikke være fair over for dem."
 
Logos
"Fordi din bror tog opvasken i går, så det er din tur i dag."
 
Patos
"Fordi jeg bliver så glad, hvis du vil gøre det. Jeg er træt, og jeg orker det simpelthen ikke. Kan du ikke godt se det?"
 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node