Appelformer

De 3 appelformer er 3 måder man kan henvende sig til et andet menneske på. At appellere vil sige, at du rækker ud til den der lytter til dig og prøver at få forståelse og accept for det du siger. De 3 appelformer bruges især i opinionsartikler, hvor afsenderen har en holdning, og hvor det er vigtigt at virke troværdig overfor læseren. 
 1. Etos (etik)
 2. Logos (logik)
 3. Patos (passion)

Etos (Man taler til modtagerens moral og tillid)

Her taler man til modtagerens moral, tillid og samvittighed. Det, man siger, er sandt, fordi man virker særlig moralsk eller etisk korrekt. Man har "de korrekte" holdninger og brede erfaringer som menneske. En person har en stærk etos, hvis personen virker særlig troværdig.
 • Eksempel: "Mor, hvorfor skal jeg tømme opvaskemaskinen?"
  "Fordi det er vigtigt, at man hjælper hinanden og at man lærer at rydde op efter sig selv. Ellers er det ikke fair overfor andre. Det er bedst, at alle løfter deres del.

 

Logos (Man taler til modtagerens fornuft)

Her taler man til modtagerens fornuft og logiske sans. Fx ved at bevise det man siger ved hjælp af fakta, tal og statistik. Man virker ofte dygtig og velorienteret.
 • Eksempel: "Mor, hvorfor skal jeg tømme opvaskemaskinen?"
  "Fordi det er din tur i dag ifølge ugeplanen. Desuden er det dig, der er bedst til det."

 

Patos (Man taler til modtagerens følelser)

Her taler man til modtagerens følelser. Fx kan man være følelsesmæssigt påvirket af det man udtaler sig om, eller man bruger eksempler, hvor man fortæller om menneskers reaktioner, sorg, glæde osv.
 • Eksempel: "Mor, hvorfor skal jeg tømme opvaskemaskinen?"
  "Fordi jeg er ved, at få nok af, at det kun er mig, der skal lave noget. Du er nødt til at hjælpe til nu, ellers bliver jeg ked af det"
 
Download som PDF (til print)
 
 
 
 
 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node