Hjemmeside

 
 
1. Info
Hjemmesidens navn
Navnet på hjemmesiden (fx Ind I Dansk, Jyllands Posten osv.)
Sidens overskrift
Hvis du analyserer en enkelt side, hvilken overskrift har denne side så?
 
(Fx har indidansk.dk en side, der hedder "Berettermodellen". Det kan også være navnet på en artikel osv.
Adresse
Sidens Url (adresse): fx https://indidansk.dk/berettermodellen
Udgiver Hvem har udgivet hjemmesiden? Firma eller person.
Dato Hvornår er siden oprettet eller sidst opdateret. (Ikke alle hjemmesider angiver dette på de enkelte sider). 
Genre
Eksempler: 
Internetavis, en informations- eller oplysningsside, en side med fiktive fortællinger, en interesseorienteret side (fx en side om heste eller 2. verdenskrig), en blog, et socialt medie (fx en datingside), et opslagsværk, en webdok, en reklameside, en webshop osv.
 
Obs. Ikke alle hjemmesider kan defineres som en genre.
 
2. Komposition
Ydre komposition (layout)
Layout
Hvordan er hjemmesidens udseende (layout)?
Har man fx brugt:
 • Grafik
 • Farvetema
 • Særlige skrifttyper
 • Reklamer / annoncer
 • Billeder / video
 • Menuer
 • Banner
 • Genveje (links)
 • Skemaer / diagrammer
 • Interaktive knapper (se boksen under)
 • Kommentarfelter
 • Andet
Interaktion
Kan læseren interagere med tekst og grafik? Eksempler:
 • Knapper, der kan trykkes på
 • Ting, der skifter farve, når musen berører
 • Grafik eller tekst, der kan foldes ud
 • Pop-up vinduer
 • Deling på sociale medier
 • Interaktiv undersøgelse / spørgeskema
 • Andet
Indre komposition (indhold)
Resume af indholdet Giv en kort genfortælling af indholdet på siden.
Opbygning
Hvordan er indholdet bygget op?
Er der afsnit, overskrifter eller andre inddelinger, som er med til at adskille tekstens indhold?
 
Andet:
Minder teksten på hjemmesiden om en artikel eller andre genrer?
Står alt det vigtige indhold først, eller er informationerne spredt rundt på siden?
Er der en slags orden, en fremdrift i teksten eller en naturlig rækkefølge i teksten. Fx et handlingsforløb?
 
3. Personer
Sidens forfatter
Er der en synlig person som "fortæller" indholdet på siden. Træder personen frem som et "jeg" eller er personen ikke vigtig? Altså: forfatteren, fortælleren, bloggeren, journalisten osv.
 
Er der særlige ting at bemærke omkring personen?
Fx en kendt person, influencer, kunstner, ekspert, anonym, mor, journalist, politiker, skolelærer osv.
 
(Hvis det er relevant) Træder forfatterens personlighed frem?
Ungdommelig, seriøs, intelligent, humoristisk, formel, politisk engageret, vred osv.
Personer omtalt på siden
Handler siden om en bestemt person eller en gruppe personer?
Nævnes der personer på hjemmesiden? I hvilken forbindelse?
 
Er der noget særligt at bemærke omkring personerne som nævnes på siden?
 
4. Miljø / tid
Miljø
Handler sidens indhold om et bestemt miljø?
Fx "En arbejdsplads", "hjemmet", "Argentinas regnskov", en ghetto, ungdomsmiljø osv.?
 
Er der billeder som viser os dette miljø?
Hvordan er billederne brugt? Er de vigtige, flotte, fylder de meget, er de forbundne til teksten osv?
Miljøbeskrivelser
Hvordan er miljøet beskrevet i teksten?
Bruges der stemningsbeskrivelser, sansninger, detaljerede beskrivelser af omgivelserne?
Tid
Kredser indholdet om:
 • noget, der er aktuelt lige nu
 • noget, der er sket for nyligt
 • noget, som ligger tilbage i tiden? hvornår?
Hvis der er billeder, hvornår er de så fra?
Fortæller de noget om tiden?
 
Tidstypiske træk
Har hjemmesiden tidstypiske træk? Dvs. handler den om emner, eller har den et udseende som hører præcis til den tid, den er skrevet i?
 
5. Virkemidler
Sproglig stil
Hvordan er sproget på hjemmesiden (Hvilken effekt har det?): 
 • Meget beskrivende. Fx brug af mange tillægsord.
 • Lav stil. Hverdagsagtigt. Let tilgængeligt sprog.
 • Høj stil. Svært tilgængeligt sprog.
 • Ungt sprog: Slang, moderne vendinger og udtryk.
 • Gammeldags sprog. Brug af ældre ord og termer.
 • Følelsesladet sprog: Humørpræget, bandeord.
 • Ekspertsprog: mange fagord / fagspecifikt.
 • Genre-sprog, fx: novelleagtigt sprog, journalistisk.
 • Andet: Fx internet-forkortelser (lol, lmao, pls, omg, sry osv.)
Tone
Er der en tone (stemning) i måden teksten er skrevet på fx følelsesladet, autoritær, overdrevent, neutral, formel, vred, optimistisk, pessimistisk, undrende/spørgende osv.
Subjektiv/objektiv
Subjektiv:
Kommer sidens tekstforfatter med sine egne meninger? Hvor og hvordan?
Bruges der retoriske værktøjer / argumentation til at overbevise os med.
 
Objektiv:
Er teksten neutral (ingen meninger, kun viden og information).
Sproglige virkemidler
Bruges der sproglige virkemidler i teksten til at forstærke indholdet.
 
1. Hvor er virkemidlerne brugt? (markér steder i teksten).
2. Hvilke virkemidler er der tale om?
3. Hvorfor bruges disse virkemidler?
 
Se oversigten over "sproglige virkemidler"
 
Eksempler på virkemidler: Metaforer, gentagelser, overdrivelser, talemåder, ordsprog, bandeord, rim, ironi, opremsninger, fagsprog, symbolik m.m.
Visuelle virkemidler
Er der fotos, tegninger, logo, karikaturer, skemaer, diagrammer, farver, bevægelig grafik / animation, slideshow, video, bannere osv. 
 
Hvilke tanker ligger bag grafikken på hjemmesiden? (Hvad er deres funktion?)
 
Hvordan passer grafikken til tekstens indhold?
 
6. Fortolkning
Formål / hensigt
Hvad er hjemmesidens formål:
At informere/oplyse, at reklamere, at debattere, at kommentere, at skabe kontakt eller andet?
 
Prøver hjemmesiden at sælge dig noget:
et budskab / en holdning, en vare, et medlemsskab osv.
Emne / tema
Hvilket emne eller tema behandler hjemmesiden?
Fx: hverdagsbetragtninger, rejsemål, kost og træning, børneopdragelse, videnskab osv.
 
Hvordan behandles dette tema?
Undersøgende, opklarende, beskrivende, forklarende?
Målgruppe
Hvem er sidens indhold rettet imod / skrevet til?
(Hvem er målgruppen?)
Budskab
Er der en konklusion eller et budskab?
Overskriften
Hvilke signaler sender sidens overskrift?
 
Hvilke forventninger får man, når man læser den?
Bruges der ordspil, ironi, humor, hints eller andet?
 
Hvordan passer overskriften til indholdet på siden?
 
7. Konklusion
Vurdering
Hvad synes du? Er det en god hjemmeside? Hvorfor?
Vil du kunne anbefale den til andre? Til hvem og hvorfor?
Perspektivering
Hvilke andre hjemmesider kan man sammenligne denne med? Hvad er ens / hvad er forskelligt? Læs mere om perspektivering.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download modellen til udfyldning

Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node