Novelle

Noveller er skønlitteratur og hører under kategorien fiktion. Det er en opdigtet historie, som er skabt af en forfatter.
 
Noveller kan skrives i mange forskellige undergenrer. Dette er afgørende for måden, den er skrevet og opbygget på. Eksempler på undergenrer: gyser, trivial, krimi, kærlighedsnovelle, psykologisk/thriller, realistisk novelle, surrealistisk novelle, fantastisk novelle, drama, komedie, ungdomsnovelle og mange flere.
 
Der skelnes mellem: "Den klassiske novelle" og "Hverdagsnovellen". 
 • Den klassiske novelle: Her "rammes" hovedpersonen af et problem eller en udfordring, som kommer udefra. Altså en ydre konflikt.
 • Hverdagsnovellen: Her kommer problemet indefra hovedpersonen. Altså en indre konflikt.
 

Genreblomst

 
 
 

Blomstens blade

 • Én-strenget handlingsforløb
  Handlingsforløbet i en novelle er for det meste én-strenget. Dette betyder at handlingen ikke forgrener sig, men holder sig til det samme handlingsforløb hele vejen igennem - fx mødet med den første kærlighed, weekenden, hvor mor og far blev skilt, et bankrøveri osv. Handlingen bevæger sig dermed aldrig væk fra det, der er sat i gang. Et eksempel på det modsatte er en roman, som ofte har flere handlingsforløb og konflikter.

 • Én konflikt
  Der udspiller sig ofte kun 1 konflikt. Altså noget som hovedpersonen skal løse, udfordres af, eller stå igennem.

 • Få personer
  Der er kun få vigtige personer og oftest kun 1 hovedperson. Hovedpersonen har udviklet sig, lært noget eller på anden måde ændret sig undervejs i novellen.

 • Fortæller
  En novelle har altid en fortæller, altså den som fortæller handlingen. Det kan fx være hovedpersonen selv: jeg-fortæller, eller en udenfor handlingen: 3. personfortæller. Læs mere om fortællere her.

 • Indledning - udvikling - slutning
  En novelle er typisk opbygget af 3 dele:

  Indledning: Noveller starter på mange forskellige måder, men man møder som regel hurtigt de vigtigste personer og lærer konflikten hurtigt at kende. Nogle gange starter novellen ”In medias res”. Dvs. at man kastes ind midt i handlingen.

  Udvikling: Handlingen er i fuld gang, og hovedpersonen møder sine udfordringer. Konflikten udfolder sig her.

  Slutning: Vi lærer om konflikten løses eller ej. Hovedpersonen har som regel gennemgået en udvikling, og står forandret i forhold til starten. Noveller har ofte en åben eller brat slutning.
 • Noget på hjerte
  En novelle har et eller flere temaer, som den berører. Fx Kærlighed, ungdom, stoffer, ulykke, sygdom, ensomhed osv. En novelle skal også helst have noget på hjerte.... et budskab eller noget man kan tænke over.

 

 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node