Kronik

 • Kronik hører under kategorien: opinion.
   
 • En kronik er en slags fri tekst om et emne eller tema, i en avis eller andre skrevne medier.
   
 • Kronikken er avisens "essay". De to genrer minder meget om hinanden. 
   
 • I en kronik kredser forfatteren om noget han/hun er optaget af, overraskes over, tænker over, undrer sig over.
   
 • Kronikker skrives ofte af personer, som avisen hyrer til at skrive. Det kan være eksperter, videnskabsfolk, debattører, skuespillere, politikere osv.
   
 • Forfatteren til en kronik har ofte stor viden eller interesse indenfor det område der skrives om. En kronik skal helst baseres på grundig viden. 
 • I en kronik leder man efter sandheden; man forsøger at finde ud af noget.
   
 • Forfatteren er nysgerrig på sit emne og er derfor undersøgende og reflekterende.
   
 • I en kronik går forfatteren ind i en slags samtale med sig selv - en indre monolog. Forfatteren tænker nærmest højt. 
   
 • Emnet bliver gransket, perspektiveret, problematiseret. Altså undersøgt i detaljer og set fra flere vinkler.
   
 • Forfatteren begrunder og argumenterer for og imod, og forskellige løsninger bliver undersøgt. Der gives eksempler og modeksempler.
   
 • Sproget er velformuleret og velovervejet. Sproget kan også være underfundigt, undersøgende, malerisk, beskrivende og sansende. Sproget kan derfor minde om et essay. Der bliver ofte brugt sproglige virkemidler.
   
 • Forfatteren vil gerne danne et udgangspunkt, som læseren kan tænke videre over, når teksten er færdig.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node