Kronik

 • Kronik hører under kategorien: opinion.
   
 • En kronik er en slags fri tekst om et emne eller tema, i en avis eller andre skrevne medier.
   
 • Kronikken er avisens "essay". De to genrer minder meget om hinanden. 
   
 • I en kronik kredser forfatteren om noget han/hun er optaget af, overraskes over, tænker over, undrer sig over.
   
 • Kronikker skrives ofte af personer, som avisen hyrer til at skrive. Det kan være eksperter, videnskabsfolk, debattører, skuespillere, politikere osv.
   
 • Forfatteren til en kronik har ofte stor viden eller interesse indenfor det område der skrives om. En kronik skal helst baseres på grundig viden. 
 • I en kronik leder man efter sandheden; man forsøger at finde ud af noget.
   
 • Forfatteren er nysgerrig på sit emne og er derfor undersøgende og reflekterende.
   
 • I en kronik går forfatteren ind i en slags samtale med sig selv - en indre monolog. Forfatteren tænker nærmest højt. 
   
 • Emnet bliver gransket, perspektiveret, problematiseret. Altså undersøgt i detaljer og set fra flere vinkler.
   
 • Forfatteren begrunder og argumenterer for og imod, og forskellige løsninger bliver undersøgt. Der gives eksempler og modeksempler.
   
 • Sproget er velformuleret og velovervejet. Sproget kan også være underfundigt, undersøgende, malerisk, beskrivende og sansende. Sproget kan derfor minde om et essay. Der bliver ofte brugt sproglige virkemidler.
   
 • Forfatteren vil gerne danne et udgangspunkt, som læseren kan tænke videre over, når teksten er færdig.