Kronik

En kronik er en slags fri tekst om et emne eller tema, i en avis eller andre skrevne medier. Kronik hører under kategorien: opinion.
 
Kronikker skrives ofte af personer, som avisen hyrer til at skrive. Det kan være eksperter, videnskabsfolk, debattører, skuespillere, politikere osv.
 
 

Genreblomst

 
 
 

Blomstens blade

 • Avisens "essay"
  Kronikken er avisens "essay". Sproget i de to genrer minder meget om hinanden. Forfatteren bruger sine skriveevner til at reflektere og "skrivetænke", ligesom i et essay. Kronikken er dog en artikel i en avis, og har derfor fokus rettet mod aktuelle emner indenfor politik og samfundsdebat.
   
 • Undersøgende og reflekterende
  I en kronik kredser forfatteren om noget han/hun er optaget af, er overrasket over, tænker over, undrer sig over. I en kronik gransker man emnet og søger efter sandheden; man forsøger at finde ud af noget. Forfatteren er nysgerrig på sit emne og er derfor undersøgende og reflekterende.
   
 • Viden og stillingtagen
  Forfatteren til en kronik har ofte stor viden eller interesse indenfor det område, der skrives om. En kronik skal helst baseres på viden og stillingtagen indenfor emnet. Forfatteren perspektiverer og problematiserer emnet. Emnet undersøges i detaljer og fra flere vinkler. Forfatteren begrunder og argumenterer for og imod, og forskellige løsninger bliver undersøgt. Der gives eksempler og modeksempler.
   
 • Velformuleret
  Forfatteren er udvalgt til at skrive, og er derfor ofte dygtig med sproget. Sproget er defor velovervejet og velformuleret.
   
 • Sproglige virkemidler
  Der bliver der brugt mange sproglige virkemidler, som "krydrer" oplevelsen. Forfatteren bruger formuleringer som er underfundige, undersøgende, maleriske, beskrivende og sansende.
   
 • En læseoplevelse
  Kronikken er ikke kun ude på at informere, men også at give læseren en oplevelse og en lyst til selv at tænke videre over emnet. Læseren tages med ind i forfatterens hoved, og det skal helst være et interessant sted at være.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node