Tidsforløb

Med tidsforløb menes der, at man danner sig et overblik over, hvordan handlingen er opbygget i tid. Der kan være flere tidsforløb i samme historie.

Hvis der fx er et flashback, en parallelhandling, eller bare et hop i tiden, vil der opstå endnu ét tidsløb.

For at danne sig et overblik, kan det være en fordel, at lave en handlingslinje.
 
Se evt. også fortalt tid
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node