Tidsforløb

Med tidsforløb menes der, at man danner sig et overblik over, hvordan handlingen er opbygget. Der kan være flere tidsforløb i samme historie.

Hvis der fx er flashback/flashforward eller en parallelhandling, vil det betyde, at der er mere end ét tidsløb.

For at danne sig et overblik, kan det være en fordel, at lave en handlingslinje.
 
Se evt. også tid og fortalt tid