Personligt brev

Det personlige brev er en tekst, som er henvendt til en bestemt modtager. Et personligt brev adskiller sig fra et formelt brev, ved at det ofte er henvendt til en person, som afsenderen kender eller har en relation til. Desuden er sproget personligt og frit.
 
Den, der skriver brevet (afsenderen), kan igennem sit brev informere, reflektere, fortælle, spørge eller svare modtageren af brevet. Et personligt brev er som udgangspunkt et papir i en kuvert, men kan også formuleres i en e-mail eller andre digitale platforme og sendes elektronisk.
 
 

Genreblomst

 
 

Blomstens blade 

 • Hvem skal læse brevet?
  I et personligt brev skriver man ofte til en, man kender. Sproget og tonen i brevet er justeret ind efter hvem, man skriver til. Dvs. man kan "høre" i måden brevet er formuleret, hvilken relation afsenderen har til modtageren.
   
 • Skrives med et formål
  Et brev skrives altid med et formål. Fx: ønsker man en reaktion, eller at modtageren forholder sig til noget, eller måske vil man bare at informere.
  I et personligt brev skal afsenderen have "noget på hjerte". Ofte starter brevet med en forklaring om, hvad man vil.
   
 • Hverdagssprog
  Det personlige brev skrives i en mere hverdagsagtig tone, og hvor afsenderen, for det meste, har en relation til modtageren, som "skinner igennem" i sproget. Tanker, følelser og information kan få lige meget plads.

 • "Taler" til modtageren
  Sproget, i et personligt brev, kan sagtens lyde som en helt almindelig samtale, hvor afsenderen taler til modtageren.

 • Ingen begrænsninger
  Et brev skrives ofte for at informere og/eller reflektere, men der er som sådan ingen begrænsninger for, hvad et brev kan indeholde.

 • "Kære ..." eller "Hej ..."
  Det er personlig smag, der afgør, hvordan man starter eller slutter et brev. Men det er normalt, at brevet signalerer det forhold man har til modtagere, Fx kan man skrive: "Kære Martin", hvis man vil signalere omsorg venskab, "Sødeste Martin, hvis man fx er kærester, eller: "Hej Martin", hvis man bare vil være almindelig venlig. En neutral start på et brev kunne fx lyde: "Til Martin".

Eksempel på layout

 

Forskelle mellem det personlige brev og det formelle brev

Det formelle brev Det personlige brev
Modtageren er ikke en personlig relation Modtageren er ofte en man kender
Præcist og velovervejet sprog Dagligdags sprog
Objektivt formuleret (ikke følelser) Subjektivt formuleret (gerne følelser)
Forklarende sprog Beskrivende sprog
Der lægges vægt på layout / opstilling Frit layout
 

Læs også:

 

 
 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node