Kommodemodel

Kommode-modellen er en måde at opbygge en artikel på. Modellen skal sørge for at alle afsnit i artiklen indeholder nyttige oplysninger til læseren. Denne model bliver ofte brugt i længere artikler som fx baggrundsartikler
 
 
 
 
Man kalder det kommodemodellen, fordi artiklen sammenlignes med en kommode. Afsnittene i artiklen er kommodens skuffer. Skufferne åbner sig mens man læser fremad i artiklen og i hver skuffe er der lagt en "belønning". Belønningen kan være nye informationer, vigtige detaljer, citater eller interviews, som gives til læseren, imens artiklen skrider frem. Læseren får på den måde en god grund til at læse mere af artiklen.
 
Med kommode-modellen kan man altså fastholde og belønne læseren ved at fordele de nyttige informationer rundt i artiklens afsnit.

Flere modeller til informationsartikler:

Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node