Baggrundsartikel

En baggrundsartikel er en lang artikel og er ofte blevet til ved, at journalisten først undersøger en sag til bunds, interviewer forskellige relevante personer og kigger tilbage i historien. 
 
Baggrundsartikler hører under kategorien: information. Den skal informere læsere og samtidigt prøve at finde sammenhænge og svar.
 
 

Genreblomst

 
 

Blomstens blade 

 • Går i dybden
  En baggrundsartikel er en artikel, som går i dybden med en tidligere nyhed og prøver at finde svar på baggrunden. Man kan sige, at den uddyber begivenheden yderligere, og forsøger at kende baggrunden for den. 
   
 • Research
  Inden journalisten begynder at skrive, laver journalisten research, som involverer interviews og indsamling af viden og fakta. Dette er nødvendigt for at komme til bunds i sagen.
   
 • Hvad, hvem, hvornår, hvordan og hvorfor
  En baggrundsartikel forholder sig til spørgsmålene: Hvad, hvem, hvornår, hvordan og hvorfor. En nyhedsartikel spørger for det meste ikke om hvordan og hvorfor - det er nemlig baggrundsartiklens opgave.

   
 • Kommodemodellen
  En baggrundsartikel er ofte bygget op af kommode-modellen. Dvs. at vigtige informationer er placeret spredt i artiklen. Denne model skal sikre, at læserens interesse holdes fast igennem den lange artikel.


 • Mange typer indhold
  Journalisten forsøger at belyse sagen fra flere vinkler. Journalisten prøver med  forskellige typer indhold, at komme rundt om sagen og informere læseren bedst muligt. Fx ved hjælp af citater, fakta, interviews, skildringer, baggrundshistorie, miljø- og stemningsbeskrivelser.


 • Konklusion
  En baggrundsartikel skal slutte med en konklusion, hvor journalisten forholder sig til resultatet af den viden, der er blevet indsamlet om sagen.
 
 
 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node