Baggrundsartikel

 • Baggrundsartikler hører under kategorien: information.

 • En baggrundsartikel er en informations-artikel. (Det modsatte er opinion)

 • En baggrundsartikel er en artikel som går i dybden med en tidligere nyhed og prøver at finde svar på baggrunden. Man kan sige, at den uddyber begivenheden. Nyheden er nemlig ikke længere en nyhed.
   
 • En baggrundsartikel forholder sig til spørgsmålene: Hvad, hvem, hvornår, hvordan og hvorfor. En nyhedsartikel spørger ofte ikke om hvorfor og hvordan - det er nemlig baggrundsartiklens opgave.
   
 • En baggrundsartikel er en lang artikel og er ofte blevet til ved, at journalisten først undersøger en sag til bunds, interviewer forskellige relevante personer, kigger tilbage i historien og prøver at finde sammenhænge og svar. Dette kaldes research.

 • Den belyser sagen fra flere vinkler, hvor personer siger deres mening om sagen (Interviews).

 • En baggrundsartikel er ofte bygget op af kommode-modellen.

 • En baggrundsartikel bruger forskellige måder at ”tale” til læseren på. Fx ved hjælp af citater, fakta, interviews, novelleagtigt-sprog, miljø- og stemningsbeskrivelser.

 • En baggrundsartikel skal slutte med en konklusion, hvor journalisten forholder sig til resultatet af den viden, der er blevet indsamlet om sagen.
 

Eksempel på baggrundsartikel

"Baggrundsartikel: Kampen om det livsvigtige vand", (samvirke.dk, d. 27. november 2009)
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node