Debatindlæg

Et debatindlæg er en tekst, der skal skabe en debat om et aktuelt emne. Afsenderen præsenterer problemet, fremsætter sit synspunkt, argumenterer for sit synspunkt og giver sin løsning på problemet. Debatindlægget forsøger ved hjælp af argumentation at overbevise modtageren om sine synspunkter.
 
Debatindlæg hører under kategorien: opinion. Et debatindlæg er meget subjektivt. Dvs. at det repræsenterer afsenderens egne (ikke avisens) holdninger og meninger. Debatindlægget kan ofte "spy ild", med sine holdninger og ønsker nærmest en reaktion - en debat.
 

Genreblomst

 

Blomstens blade

 • Fanger læserens opmærksomhed
  Indlægget skal starte med at fange læseren ind. Derfor begynder det ofte med en rubrik, der både afslører noget om forfatterens holdning, og (måske) provokerer lidt til læseren, for at få ham/hende til at læse videre.

  Eksempler: 
  ”Hjælp nu børnefamilierne”
  ”Er det i orden, at skolelever skal knokle 2 timer med lektier hver dag?”
  ”Grøn omstilling virker - men det skal gå hurtigere”


 • Sætter et problem til debat
  Et debatindlæg behandler et emne, som afsenderen gerne vil debattere. Det kan være store emner som politik, klima, mobning, eller smallere emner som sprogbrug på nettet, skoleelevers lektiemængde, affald på gaderne osv.


 • Den lille historie i den store historie
  Den store historie er selve emnet og budskabet i artiklen. For at gøre dette mere nærværende og relevant for læseren, bruger afsenderen som regel en lille historie (en case), som er nem at forholde sig til. Det kan fx være et lille eksempel fra hverdagen.

  Eksempel:
  Den store historie: Unge mennesker skal tage ansvar for miljøet.
  Den lille historie: Afsenderen fortæller om sin søn der en dag smed brugte batterier i skraldespanden. Afsenderen forstår ikke, hvorfor man ikke lærer om at sortere affald i skolen.

  Den store historie er et relevant emne for en stor gruppe mennesker - og den lille historie gør emnet personligt og vedkommende. Den lille historie er i bedste fald med til at ”vinde” læseren over på afsenderens side. 


 • Den skarpe tone
  I et debatindlæg er tonen skarp, overbevisende og energisk. Det kan til tider lyde lidt belærende eller provokerende – men sproget er stadig ordentligt og sagligt. Hvis sproget bliver for nedladende, kan dette få læseren til at “vende sig” mod afsenderen.

  Et debatindlæg er fyldt med afsenderens egne holdninger. Afsenderen ønsker en reaktion - en debat, så afsenderen kan holde diskussionen åben ved hjælp af åbne spørgsmål, og sætninger der udtrykker undren og uafklarethed.
   
 • Appelformer:
  Debatindlægget vil gerne lægge udgangspunktet for diskussionen. Afsenderen forsøger derfor at overbevise læseren om de synspunkter der præsenteres. Dette gøres ved at appellere til læserens moral, fornuft og følelser - også kaldet de 3 appelformer. Ikke alle debatindlæg gør lige stor brug af dem alle, men det gode indlæg gør.
   
 • Kommer med løsningsforslag
  Et debatindlæg skal forsøge at komme til en form for opsamling / konklusion, hvor det slåes fast, hvad forfatteren mener. Forfatteren forsøger også at komme med løsninger på problemet.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node