Debatindlæg

 • Debatindlæg hører under kategorien: opinion
   
 • Et debatindlæg er en tekst, som bringes i fx en avis, ofte på en særlig debatside.
   
 • Indlægget er skrevet af en person, som ønsker at skabe eller deltage i en debat om et aktuelt emne (tema).
   
 • Personen præsenterer problemet, fremsætter sit synspunkt, argumenterer for sit synspunkt og giver sin løsning på problemet.
   
 • Debatindlægget forsøger, ved hjælp af argumentation, at overbevise modtageren om, at afsenderens synspunkt er rigtigt.
 • Debatindlægget præsenterer og beskriver emnet / problemet. Det indeholder synspunkter og argumenter for disse synspunkter - underbygget med eksempler. Det kommer også med løsningsforslag på problemet. Sagen ses ofte fra flere vinkler.
   
 • Et debatindlæg minder om et læserbrev, men er længere og kan gå mere i dybden med problemet. Hvor et læserbrev udtrykker én holdning til ét problem, vil det gode debatindlæg belyse problemt fra flere vinkler, og også vise hvordan man kan løse det.
   
 • Det har en en rubrik. som fanger læserens opmærksomhed.

 • Et debatindlæg bruger "jeg-fortæller", fordi det skrevet ud fra afsenderens synsvinkel.
 • Sproget er sagligt, konkret og levende. Tonen er som regel skarp, men ordentlig og ikke nedladende.
   
 • Til sidst er der en opsamling / konklusion hvor afsenderens meninger og holdninger bliver slået fast.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node