Billedbog

Billedbogen er en historie, der fortælles igennem tekst og billeder (illustrationer). Der findes også billedbøger uden tekst. Billedbog hører under kategorien fiktion, altså en opdigtet historie. 
 

Genreblomst

 
 

Blomstens blade 

 • Realistisk, fantastisk eller begge dele
  Billedbogen er ofte enten realistisk (virkelighedsnær) eller fantastisk (der sker overnaturlige ting). Men nogle gange bruges der elementer fra begge dele, således at virkelighed og fantasi flyder sammen, eller supplerer hinanden. 

 • Til flere aldersgrupper
  Billedbogen kan både henvende sig til børn, unge og voksne. Billedbogen rummer ofte flare lag, som kan forstås og opleves forskelligt. Derfor er der tit noget at hente for alle aldersgrupper.

 • Bryder rammerne
  Billedbogen er ikke bundet af illustrationer i rammer og rækkefølge som tegneserien er. Billederne kan sidde hvor som helst, fylde hele siden eller helt undlades på en side, hvor der kun er tekst osv. Det er helt op til forfatteren, hvordan tekst og billeder er placeret i bogen.

 • En "lille" historie
  Billedbogen har ofte en lille og overskuelig historie, hvor handlingen ikke forgrener sig som fx i graphic novels. Historien er relativ enkel og har for det meste en 1-strenget handling. Historien har ofte en pointe eller et budskab, som den vil formidle til læseren.

 • Symbolik
  I billedbøger anvendes der ofte symbolik. Tekst og billeder rummer ofte en eller flere betydninger, og kan indeholde små hints eller beskeder til den opmærksomme læser. Billedbøger kan derfor arbejde på flere lag og planer, for derved at gøre oplevelsen dybere og forståelsen større. I meget betydningsmættede billedbøger, kan oplevelsen være forskellig, hvis man læser dem flere gange.

 • Den verbale og visuelle fortælling
  Billedbøger har både en verbal og en visuel fortælling. Disse to slags fortælleformer kan arbejde sammen på mange måder. Somme tider kan den verbale fortælling og den visuelle fortælling godt være adskilt, men ofte supplerer de to hinanden og giver til sammen en større, uddybende forståelse.

  - Teksten skaber bogens verbale fortælling.
  - Billederne skaber bogens visuelle fortælling.

  Forholdet mellem den verbale fortælling og den visuelle fortælling kan inddeles på følgende måde:
Den symmetriske billedbog
Tekst og billeder fortæller det samme. Man kan sige, at de spejler hinanden. 
 
Kompletterende billedbog
Tekst og billeder hjælper hinanden - de gør hinanden komplette. De hjælper med at udfylde hinandens ”tomme pladser” eller den enes manglende information.
 
Ekspanderende eller forstærkende billedbog
Billederne forstærker teksten, som ikke nødvendigvis kan forstås alene. Det kan også være omvendt, hvor det er teksten, der forstærker illustrationerne.
 
Kontrapunktisk billedbog
Tekst og billeder kan virke som om, at de har to forskellige handlinger.
 
Modstridende eller ambivalent billedbog
Her viser tekst og illustration ikke nødvendigvis det samme - men sammen giver de en større mening. Fx kan teksten beskrive, at hovedpersonen er glad, men illustrationen viser, at han græder. Tekst og illustration kan altså her ikke forstås uafhængigt.
 
 

Grafiske bøger: i samme familie...

Graphic novels udspringer af tegneserieuniverset, og de har derfor mange fællestræk med netop tegneserien. Man kan sige, at graphic novels er tegneseriens "storebror". 
 
 
En tegneserie er en historie, der er fortalt af små sammenhængende billeder. Tegneserien adskiller sig fra den traditionelle billedbog ved, at tegningerne befinder sig i flere rammer, der tilsammen danner rækker. Der skal flere sammenhængende billeder til, for at man kan kalde det for en tegneserie.
 
 
 

 
 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node