Billedbog (genretræk)

Billedbøger hører under kategorien: fiktion
 
Billedbogen er en historie, der fortælles igennem illustrationer (billeder) og tekst (der findes også billedbøger uden tekst).
  • Teksten skaber bogens verbale fortælling.
  • Billederne skaber bogens visuelle fortælling.
Somme tider kan den verbale fortælling og den visuelle fortælling godt være adskilt, men ofte supplerer de to hinanden og giver til sammen en større, uddybende forståelse.
 
Billedbogen er ofte enten realistisk (virkelighedsnær) eller fantastisk (der sker overnaturlige ting), eller bruger elementer fra begge dele. 

Billedbogen kan både henvende sig til børn, unge og voksne.
 

Forholdet mellem illustration og tekst

Forholdet mellem den verbale fortælling og den visuelle fortælling kan inddeles på følgende måde:
 
Den symmetriske billedbog
Illustrationerne og teksten fortæller det samme. Man kan sige, at de spejler hinanden. 
 
Kompletterende billedbog
Her kan man sige, at illustrationer og tekst hjælper hinanden - de gør hinanden komplette. De hjælper med at udfylde hinandens ”tomme pladser” eller den enes manglende information.
 
Ekspanderende eller forstærkende billedbog
Illustrationerne forstærker teksten, som ikke nødvendigvis kan forstås alene. Det kan også være omvendt, hvor det er teksten, der forstærker illustrationerne.
 
Kontrapunktisk billedbog
Tekst og illustration kan virke som om, at de har to forskellige handlinger.
 
Modstridende eller ambivalent billedbog
Her viser tekst og illustration ikke nødvendigvis det samme - men sammen giver de en større mening. Fx kan teksten beskrive, at hovedpersonen er glad, men illustrationen viser, at han græder. Tekst og illustration kan altså her ikke forstås uafhængigt.
 

Grafiske bøger: i samme familie...

Graphic novels udspringer af tegneserieuniverset, og de har derfor mange fællestræk med netop tegneserien. Man kan sige, at graphic novels er tegneseriens "storebror". 
 
Billedbøger er også i familie med de to andre, men adskiller sig hovedsageligt ved som oftest at have en lettere historie, samt ikke at være bundet af rammer og rækker i illustrationerne. 
 
 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node