Udviklingsdiagram

Et udviklingsdiagram kan bruges til at vise, hvordan en person udvikler sig i en historie. Det kan fx være at personens humør / sindstilstand skifter flere gange i løbet af handlingen. Dette kan vises ved at tegne en kurve i diagrammet.
 
Man kan også sammenligne flere personers forskellige udviklinger i samme diagram. Her laves der blot flere kurver i forskellige farver. Eksemplet herunder følger to hovedpersoner.
Billedet er kun et eksempel. Y-aksen kan også vise andre ting, hvis man bytter ordene ud. Positiv/negativ kan fx byttes ud med glad/sur, glæde/sorg osv.