Udviklingsdiagram

Et udviklingsdiagram kan bruges til at vise, hvordan en person udvikler sig i en historie. Man kan fx vise skift i:
  • personens humør / sindstilstand
  • personens afstand hen til sit mål
  • personens status i forhold til andre personer
Dette kan vises ved at tegne en kurve i diagrammet.
 
Man kan også sammenligne flere personers forskellige udviklinger i samme diagram. Her laves der blot flere kurver i forskellige farver.

Eksempel med to hovedpersoner

  • X-aksen er historiens handling i tid. De små lodrette linjer på x-aksen kan bruges til at notere, hvor vi er i handlingen.
  • Y-aksen er personernes humør, tilstand, status eller andet som du bestemmer.
Download som Word
Download som PDF

Flere sider om personudvikling:

Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node