Relationsmodel

Relationsmodellen er god til at skabe et overblik over personers forhold til hinanden (relationer) i en historie. Brug den til at placere personer i forhold til hinanden. HUSK: Modellen kan ændre sig flere gange i løbet af handlingen, fordi personernes forhold ændrer sig.

Eksempel:

Herunder er vist et eksempel med eventyret "Rødhætte".
 

Sådan gør du:

  • Modellen er et koordinatsystem med en x-akse (vandret) og y-akse (lodret).
  • Hovedpersonen skrives i midten.
  • X-aksen er hovedpersonens kendskab til andre personer i historien.
  • Y-aksen er hvordan hovedpersonen har det med de andre personer.
  • Placer personerne, som du synes de passer ind i de to akser.

Download

  • Download som: Word
  • Download som: PDF