Relationsmodeller

En relationsmodel er god til at skabe et overblik over personers forhold til hinanden (relationer) i en historie. Brug den til at placere personer i forhold til hinanden.
 
HUSK: Modellerne fungerer som nedslag i en historie, og kan ændre sig flere gange i løbet af handlingen, fordi personernes forhold ændrer sig.

 

Relationsmatrix

  Sådan gør du:

  • Navnene på relationerne placeres i matrixen.
  • Midten er 0-punktet. Altså en neutral relation.
  • X-aksen (den vandrette) skal vise, om det er en tæt/fjern relation.
  • Y-aksen (den lodrette) skal vise, om det er en positiv/negativ relation. 
 
 

Relationscirkel

  Sådan gør du: 

  • Hovedpersonens navn skrives i midten.
  • Relationerne placeres rundt om hovedpersonen. Jo tættere, man er på midten, jo tættere er relationen. 
  • Øverste halvdel (den grønne) er gode relationer.
  • Nederste halvdel (den røde) er negative relationer. 
 
Download som Word
Download som PDF
Download som Word
Download som PDF
 

Flere sider om personudvikling:

Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node