Relationsmodeller

En relationsmodel er god til at skabe et overblik over personers forhold til hinanden (relationer) i en historie. Brug den til at placere personer i forhold til hinanden.
 
HUSK: Modellerne fungerer som nedslag i en historie, og kan ændre sig flere gange i løbet af handlingen, fordi personernes forhold ændrer sig.

 

Relationsmatrix

  Sådan gør du:

  • Navnene på relationerne placeres i matrixen.
  • Midten er 0-punktet. Altså en neutral relation.
  • X-aksen (den vandrette) skal vise, om det er en tæt/fjern relation.
  • Y-aksen (den lodrette) skal vise, om det er en positiv/negativ relation. 
 
 

Relationscirkel

  Sådan gør du: 

  • Hovedpersonens navn skrives i midten.
  • Relationerne placeres rundt om hovedpersonen. Jo tættere, man er på midten, jo tættere er relationen. 
  • Øverste halvdel (den grønne) er gode relationer.
  • Nederste halvdel (den røde) er negative relationer. 
 
Download som Word
Download som PDF
Download som Word
Download som PDF
 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node