Personlig beretning (genretræk)

 
En personlig beretning er en tekst, som beskriver en oplevelse fra en persons liv. Beretningen er skrevet af personen selv - altså en jeg-fortæller. Det kunne fx handle om en ferie, en naturoplevelse, et sygdomsforløb, en ulykke eller måske en helt almindelig hverdag.

Personlig beretning hører under kategorien: refleksion.
 

Genreblomst

 
 

Blomstens blade 

 • En eller flere sammenhængende begivenheder:
  En personlig beretning beskriver en eller flere sammenhængende begivenheder, som har fundet sted i en persons liv. Det er personen selv der skriver beretningen.
   
 • Jeg-fortæller / datid:
  Der bruges 1. person-fortæller (jeg-fortæller) og der fortælles i datid.
   
 • Kronologisk: Der fortælles i den rækkefølge, som det fandt sted. Teksten bindes typisk sammen af ord som: dernæst, derefter, da, bagefter, senere, pludselig osv.
   
 • Oplevelser og tanker: Der er både beskrivelser af de oplevelser, der fandt sted, og der fortælles om de tanker og meninger, der er forbundet med disse oplevelser.
   
 • Indlevende: Beretningen gøres interessant eller spændende for læseren ved at skrive indlevende. Man kan mærke at fortælleren har lyst til at dele sine oplevelser.
   
 • Præsentation, beskrivelser, afrunding
  Teksten er typisk inddelt i 3 sektioner:
  a) Præsentation. Her starter fortælleren med kort at præsentere hvilken oplevelse teksten handler om.
  b) Beskrivelser. Her fortælles selve handlingsforløbet.
  c) Afrunding. Her lukker fortælleren teksten af ved at sammenfatte teksten, komme med en slutkommentar eller konklusion.
 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node