Personlig beretning

 
1. Hvad er det?
En personlig beretning er en tekst, som beskriver en oplevelse fra en persons liv. Beretningen er skrevet af personen selv - altså en jeg-fortæller. Det kunne fx handle om en ferie, en naturoplevelse, et sygdomsforløb, en ulykke eller måske en helt almindelig hverdag. Personlig beretning hører under kategorien: refleksion.
 
2. Hvordan skriver jeg?
a. Titel: Giv din beretning en titel.
b. Brug jeg-fortæller og skriv i datid: Det er personen selv der skriver beretningen. Derfor skal du bruge jeg-fortæller og husk at skrive i datid.
c. Kronologisk: Fortæl i den rækkefølge, som det fandt sted. 
d. Du kan inddele teksten i 3:
  1. Præsentation. Start med at præsentere, hvilken oplevelse teksten handler om. Herunder informationer om tid, sted, en eventuel konflikt osv. 
  2. Beskrivelser. Her fortælles selve handlingsforløbet i kronologisk rækkefølge.
  3. Afrunding. Afslut beretningen med en slutkommentar eller konklusion.
d. Den ydre handling bærer fortællingen fremad: Teksten skal bæres fremad af den ydre handling: altså det, som du har oplevet, og i den den rækkefølge, som det skete i. Derfor får du brug for ord, som binder handlingsforløbet sammen.
Fx: dernæst, derefter, da, bagefter, senere, pludselig, så osv.
e. Skriv både om oplevelser og tanker: Du skal både beskrive de oplevelser, der fandt sted. Disse beskrivelser skal være både interessante og fyldige. Du skal også beskrive nogle af de tanker og meninger, du forbinder med disse oplevelser.
f. Indlevende sprog: Du kan gøre beretningen interessant for læseren ved at skrive indlevende. Man skal kunne mærke at du har lyst til, og måske endda brug for, at dele dine oplevelser.
 
3. Layout
a. Husk titel øverst. Gør titlen tydelig, fx med fed - eller lidt større skrift. Titlen må gerne centreres (stå i midten).
c. Skriv med letlæselig skrift. Fx Calibri, Helvetica, Arial.
d. Teksten skal venstrejusteres.
e. En personlig beretning er typisk ca. 1-2 sider lang.
 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node