Ordklasser

Ord kan deles ind i 11 klasser. Det er godt at kende de forskellige ordklasser, hvis man skal være god til grammatik. Herunder er følgende ordklasser beskrevet:
 1. Navneord / Substantiv (sb.)
 2. Udsagnsord / Verbum (vb.)
 3. Tillægsord / Adjektiv (adj.)
 4. Stedord / Pronomen (pron.)
 5. Biord / Adverbium (adv.)
 6. Forholdsord / Præposition (præp.)
 7. Bindeord / Konjuktion (konj.)
 8. Kendeord / Artikel
 9. Talord / Numerale
 10. Udråbsord / Interjektion
 11. Lydord 
 
Navneord / Substantiv (sb.)
Navneord er navne på ting og begreber:
 • Martin har købt en ny bil.
 
Eksempler på navneord:
 • Bil, sofa, kasse, kvinde, bjørn, lyn, stjerne, stol
 
Man kan sætte ”en” eller ”et” foran ordet, eller koble det bag på ordet.
 • En bil / bilen
 • Et hus / huset
 
Kan bøjes i ental og flertal:
 • En bil / flere biler
 
Der findes to typer navneord:
 • Fællesnavne (appellativ): Bil, sofa, kasse, kvinde, bjørn, lyn, stjerne, stol
 • Egennavne (proprium): Martin, Danmark, Odense, Netto, Audi
Husk 1: Egennavne SKAL staves med stort begyndelsesbogstav.
Husk 2: Måneder og ugedage er ikke egennavne og skal derfor staves med lille begyndelsesbogstav.
 
Udsagnsord / Verbum (vb.)
Udsagnsord er ord der beskriver en handling. Noget man gør.
 • Bilen kører af sted til byen.
 
Eksempler på udsagnsord:
 • Køre, spise, sove, snakke, gå, løbe, sejle
 
Man kan sætte ”at” eller ”jeg” foran ordet:
 • At køre / jeg kører
 
Udsagnsord kan bøjes i nutid og datid:
 • Bilen kører / bilen kørte
 
 
Tillægsord / Adjektiv (adj.)
Tillægsord lægger sig til navneordet og beskriver det:
 • En stor bil.
 
Eksempler på tillægsord:
 • Stor, smuk, gul, dejlig, ny, hurtig, gammel osv.
 
Tillægsord kan bøjes i 3 grader:
 • Stor, større, størst
 
 
Stedord / Pronomen (pron.)
Stedord sættes i stedet for egenavne eller navneord:
 • Martin kørte en tur. Han ville prøve sin nye bil.
 
Eksempler på stedord:
 • Han, hun, den, det, hendes, deres, nogen
 
Biord / Adverbium (adv.)
Biord er ord, som lægger sig til udsagnsordet:
 • Han kørte altid ind til byen.
 
Eksempler på biord:
 • Altid, aldrig, bagefter, alligevel, ikke, næsten
 
Forholdsord / Præposition (præp.)
Forholdsord beskriver, hvor noget er i forhold til noget andet:
 • Bilen kører over broen
 
Eksempler på forholdsord:
 • Over, under, på, igennem, ved, foran, bagved
 
Bindeord / Konjuktion (konj.)
Bindeord binder to sætninger sammen:
 • Bilen kørte hurtigt, men han nåede det alligevel ikke.
 
Eksempler på bindeord:
 • Men, og, at, når, fordi, da, så, eller, om, hvis, samt, idet, såfremt
 
Kendeord / Artikel
Kendeord viser om navneordet er bestemt eller ubestemt:
 • Han kunne lide at køre i den bil.
 
Eksempler på kendeord:
 • Den, det, en, et, dette, denne, de osv.
 
Her viser kendeordet, om det er ubestemt eller bestemt:
 • Ubestemt: en bil, et ur
 • Bestemt: den bil, det ur
 
Talord / Numeral
Talord er ord, der står i stedet for tal:
 • Martin havde prøvet fire biler hos bilforhandleren.
 
Eksempler på talord:
 • Mængdetal: En, to, tre, fire, fem...
 • Ordenstal: Første, anden, tredje, fjerde, femte...
 
Udråbsord / Interjektion
Udråbsord er ord, der råbes/siges, og som IKKE behøver at tilhøre en sætning.
 
Eksempler på udråbsord:
 • Ja, nej, nå, hmm, wow, hurra, bravo, åh, ih, av, fy
 
Lydord
Lydord er ord, der beskriver lyde:
 • Martins bil sagde brum, da han trådte på speederen.
 
Eksempler på lydord:
 • Vov, muh, pip, brum, splat, ding, boing, bang, båt
 

Download oversigtsark (PDF)

 
 
 
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node